Download

Last updated on जुलै 31st, 2023 at 12:54 pm

डाउनलोड

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
112/09/2023संचालनालयाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील Polytechnic अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता याद्या पडताळणी करण्याबाबत
231/08/2023सरोजिनी दामोदर फाऊंडेशन ‍ विद्याधन उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाबाबत.
331/08/2023तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांमध्ये “गट क” मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात
431/07/2023Final Seniority List 2023 (Divyang)
531/07/2023Final Seniority List 2023 (Class 3 & 4)
612/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 करीता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी उमेदवारांना लागणारी विविध प्रमाणपत्रे सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत…
712/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत.
822/06/2023शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील साठी तांत्रिक व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत..
919/06/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत(CAP) प्रवेशासाठी संस्थाची माहीती पडताळणी करून अद्ययावत करणेबाबत
1013/06/2023उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत खुल्या प्रवर्गातील “ गुणवंत मुलामुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” या योजनेंतर्गत सन 2023-24 करिता विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविणेबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.
1 4 5 6 7 8 67
क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
Total Visit : 143977

शेवटचे अद्यतन

जुलै 31st, 2023

12:54 pm

आमच्याशी संपर्क साधा

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, शासकीय पॉली. कॅम्पस, मंगळवारी बाजार, सदर नागपुर ४४०००१, एम.एस.