Download

डाउनलोड

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
120/04/2023वर्ग-3 बदलीपात्र कर्मचारी ज्येष्ठता सुचि 2023
211/04/2023शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासूनच्या थेट व्दितीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश पात्रतेबाबत
311/04/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 मधील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे
403/02/2023Regarding New domain / URL of MahaDBT Portal
523/01/2023Combine Waiting List For Compensation Ground for the Post of Group “C” Dt. 01.01.2023
620/01/2023Regarding Temporary Seniority List 2023 – All
711/01/2023Regarding Clear Pending Applications of Scholarship on MAHADBT PORTAL
811/01/2023Regarding Clear Pending Applications of Scholarship on MAHADBT PORTAL in A.Y. 2022-23
910/01/2023Extended Timeline for Scrutiny of MCM Scholarship Applications of Govt of India
1004/01/2023Regarding FY 2022-23 Scholarship on Mahadbt Portal
1103/01/2023Extended dates of AICTE scholarship scheme – Pragati, Saksham & Swanath (A.Y.2022-23)
1227/12/2022MCA, B.Arch & B.HMCT Merit List Verification Schedule 2022-23
1312/12/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, एचएमसीटी पदविका अभ्यासक्रमांच्या शुल्क निश्चितीबाबत
1408/12/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 संस्थांची महाडिबीटी पोर्टलवरील फी मंजूर करण्याच्या कार्यवाहीबाबत….
1502/12/2022अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालय, भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनांचे निरीक्षण आणि परिणामी मुल्यमापन अभ्यास – या प्रक्रियेमध्ये राज्य /केंद्र शासित प्रदेशाकडुन सहकार्य व समन्वय साधण्याबाबत.
1601/12/2022Merit List Verification Schedule UG/PG
1701/12/2022Time Limit 02/12/2022 up to 1.00 PM शैक्षणिक वर्ष २०२2-२3 मधील इ.12वी नंतरचा प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत
1829/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात वाढ होण्याच्या अनुषंगाने विविध उपक्रमांव्दारे प्रसिध्दी करणेबाबत
1929/11/2022अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम (AISHE) अंतर्गत नोंदणी करणे व DCF III माहिती अपलोड करणेबाबत.
2028/11/2022DPDV Entry of Stay in Hostel for 2020-21 and 2021-22
2128/11/2022URGENT-Letter Regarding V.C. of Mahadbt & NSP Portal
2224/11/2022अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्या शिष्यवृत्ती योजनांचे निरीक्षण आणि परिणामी मुल्यमापन अभ्यास , या प्रक्रियेत राज्य / विद्यापिठाकडुन सहकार्य आणि समन्वय साधणेबाबत.
2322/11/2022महाविद्यालयात प्रवेशाीत सर्व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्याचे शिष्यवृत्ती योजनांच्या अर्जाची नोंदणी महाडिबीटी पोर्टलवर करण्यासाठी आपले स्तरावरुन सुचना निर्गमित करणेबाबत.
2418/11/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रिभुत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत.
2514/11/2022डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंअतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 व 2021-22 करिता निधी वितरित करणेबाबत.
2607/11/2022Instruction regarding Central and State Scheme Information
2703/11/2022Extended Timeline of Merit Cum Means Scholarship of Govt of India
2803/11/2022Extended Timeline of AICTE Scholarship Schemes of Govt. of India ( Pragati, Saksham and Swanath )
2903/11/2022Extended Timeline of Top Class Scholarship Scheme of Govt. of India
3025/10/2022संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये श्शिक्षण धेत असलेल्या विद्यार्थ्याच्या मनात आत्महत्येचा विचार येऊ नये याबाबत कार्यवाही करणेबाबत
3125/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया…
3222/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांच्या माहितीची पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत…. (अंतिम दिनांक 01/12/2022)
3320/10/2022All Degree Direct Second Year Engineering & Pharmacy Vacancy Calculation – Last Date 24/10/2022
3418/10/2022MahaDBT portal Started for acceptance of forms for A.Y.2022-23
3507/10/2022परिपत्रक संस्थाची प्रवेश क्षमता माहिती 2022-23 मान्यता – ( 7.10.2022)- अंतिम दिनांक 17.10.2022
3606/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील Polytechnic अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता याद्या पडताळणी करण्याबाबत
3703/10/2022Instructions for Scrutiny of AICTE-Swanath Scholarship Scheme Applications
3829/09/2022Regarding Scholarship on MahaDBT Portal
3921/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP)प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत. अंतिम दिनांक 27.9.2022
4021/09/2022Regarding NSP-2022-2023 KYC and INO Aadhar Authentication is pending
4121/09/2022Regarding Pendency of Applications on DBT Portal
4201/09/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP)प्रवेशासाठी (UG/PG) संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत…
4329/08/2022Regarding Institute profile Updating Process started on MahaDBT for A.Y. 2022-23
4412/08/2022Notification regarding KYC Registration form of Institute for NSP Portal of GoI- 2022-23
4510/08/2022Notification-for Accepting Application the Form of Merit cum Means Scholarship Scheme of GoI-2022-23
4610/08/2022Notification-For Accepting the Application Form of AICTE Scholarship Schemes of GoI-2022-23
4710/08/2022Notification-For Accepting the Application Form of Top Class Scholarship Scheme of GoI-2022-23
4805/08/2022Most Important to All Institute :- MahaDBT Extended timeline for A.Y. 2021-22 ( Last date 25.08.2022 )
4902/08/2022Most Important to All Institute :-Regarding Implementation of Central Government National Scholarship Portal(NSP) Central Sector post matric Scheme for academic year 2022-23
5002/08/2022Most Important to All Institute :- उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविणात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्टॅ मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेची NSP पोर्टलवरुन सन 2022-23 साठी प्रभावी अंमलबजावणी
5102/08/2022Important to All Institute :- उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविणात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्टॅ मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेची NSP पोर्टलवरुन सन 2022-23 साठी प्रभावी अंमलबजावणी
5201/08/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये पदवीका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्याचे संस्था बदल (College Transfer) करण्याबाबत
5322/07/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये शासकीय, शासन अनुदानित व विद्यापीठ विभाग संस्थाअभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत
5422/07/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत
5515/07/2022Regarding Latest clear pending applications on MAHADBT Portal.Last date for Application Acceptance (New/Renewal) for A.Y. 21-22 is 31’st JULY 2022
5611/07/2022Regarding verification and updating of information of institutes for centralized (CAP) admission of technical vocational courses for the A.Y. 2022-23
5704/07/2022शै.व. 2022-२३ करीता नवीन बी. फार्मसी अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास PCI यांचे पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणाऱ्या संस्थाना शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याबाबत
5829/06/2022Regarding Temporary Seniority List 2022 – All
5928/06/2022Regarding Fees Pending For the Year 2021-2022 on Mahadbt Portal
6021/06/2022Rules for Diploma Admission 2022
6117/06/2022Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding Dr. Panjabrao Deshmukh Nirvaha Bhatta Yojana for academic year 2020-21, eligible student for disburse amount
6203/06/2022Most urgent for Diploma(POLYTECHNICS) Institutes :- first Year Polytechnics Admission schedule 2022-23
6302/06/2022Most urgent FC CENTER for Diploma(POLYTECHNICS) Institutes :- शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील इ.10 वीनंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत
6402/06/2022Most urgent circular for Diploma Institutes :- शैक्षणिक वर्ष-2022-23 मधील पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रीयेच्या अनुषंगाने सुविधा केंद्रांना उदभवणा-या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी नोडल अधिकारी (Nodal officer)नियुक्त करणेबाबत.
6530/05/2022Most urgent circular :- Regarding necessary documents required for taking admissions in technical professional courses in A.Y. 2022-23
6624/05/2022Most urgent for All Diploma Institutes :- Regarding Application for new FC Center for diploma courses admission for A.Y. 2022-23
6704/05/2022Most urgent for All Diploma Institutes :- Regarding submit proposal of name correction in student’s marksheet
6804/05/2022Most urgent for All UG/PG/Diploma Institutes :- Regarding clear pending applications of Post Matric Scholarship on MAHADBT PORTAL
6928/04/2022Most urgent for All UG/PG/Diploma Institutes(upto 3.oo pm tomorrow) :- Regarding fill google Sheet for NSP Portal (click on file to fill google sheet)
7027/04/2022Most urgent for All UG/PG Institutes(upto 12.oo noon tomorrow) :- Regarding fill google form for Faculty positions status and Ph.D admission data for MERITE Project (click on sencond file to fill google form)
7121/04/2022Most urgent for All UG/PG Institutes :- Regarding submit admitted student admission approval information in A.Y. 2021-22 to ARA
7221/04/2022Most urgent for All UG/PG Institutes :-Regarding inform information to institutes about organised enterprises by HCL TCS
7320/04/2022Extended CFP – National Conference on Advances in Science, Engineering and Technology for Sustainable Development (NCASETSD-22)
7413/04/2022Corrigendum: Regarding Transferable Government employee list of blacksmith post
7513/04/2022Circular: Regarding Transferable Government employee list
7607/04/2022Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding execution of various scholarship scheme on MAHADBT Portal for A.Y. 2021-22
7706/04/2022Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding AICTE Approval Process 2022-23
7804/04/2022Most urgent for All UG/PG/Diploma Institutes :- Regarding Green Campus
7904/04/2022Most urgent for All UG/PG/Diploma Institutes :- Regarding seeking willingness from PG Learner/Faculty for translation of SWAYAM MOOCs(online courses) into twelve different indian languages-Appeal Regarding
8003/04/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding arrange training under MSFDA
8128/03/2022Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Smart India Hackathon-2022
8225/03/2022Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding proceedings pending applications at student level on MAHADBT Portal which various schemescomes under DTE for A.Y. 2018-19, 2019-20 & 2020-21
8321/03/2022Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding form approval of various Scholarship scheme on MAHADBT Portal
8416/03/2022Most Urgent for DIPLOMA in Pharmacy institutes: Regarding Diploma in Pharmacy Exit Examination Regulations, 2022
8511/03/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding clear pending applications of Scholarship on MAHADBT PORTAL in A.Y. 2020-21
8609/03/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding execution of various Scholarship scheme on MAHADBT PORTAL
8709/03/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding execution of various Scholarship scheme on MAHADBT PORTAL
8828/02/2022Advertise for Law Officer: तंत्रशिक्षण संचालनालया अंतर्गत विधी अधिका-याच्या नेमणुकीबाबत जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत
8921/02/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding execution of various scheme which comes under DTE on MAHADBT Portal for A.Y. 2021-22
9021/02/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding admitted backward class students form registration on MAHADBT Portal
9117/02/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding AISHE Pending list for complete ur registration upto tomorrow
9217/02/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding Pendency at Institute level on DBT Portal of 2018-19,2019-20 & 2020-21 years
9316/02/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding google Meet on dated 17/02/2022 for execution of various scholarship scheme on MAHADBT PORTAL
9408/02/2022Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding execution of various scholarship scheme on MAHADBT PORTAL which come under DTE
9505/02/2022Regarding Final Seniority List 2022
9602/02/2022Regarding temparary senrioty List of employee
9720/01/2022Most Urgent for MBA/MCA/B.ARCH/B.HMCT institutes: Regarding Merit List Verification schedule for MBA/MCA/B.ARCH/B.HMCT institutes
9820/01/2022Most Urgent for UG/PG/Diploma institutes: Regarding “Swanath” scholarship Scheme on NSP Portal
9917/01/2022Most Urgent for UG/PG/Diploma institutes: Regarding online registration of Scholarship form on MAHADBT Portal
10013/01/2022Most Urgent for UG/PG Engineerig institutes: Regarding Merit list verification schedule for B.E./B.TECH_ME_M.TECH
10113/01/2022Most Urgent for UG/PG PHARMACY institutes: Regarding Merit list verification schedule for B.PHARM_M.PHARM
10211/01/2022Most Urgent for UG/PG/Diploma : Regarding Latest clear pending applications on MAHADBT Portal
10307/01/2022Most Urgent for UG/PG/Diploma : Regarding clear pending applications on MAHADBT Portal
10406/01/2022Regarding waiting List for Anukampa appointment
10531/12/2021Most Important to related Institute in list :-Regarding pending application on MAHADBT Portal for A.Y. 2020-21
10628/12/2021Most Important to All Institute corregendum :-Important Letter Regarding Extension Date for the submission of application on the National Scholarship on NSP Portal
10727/12/2021Most Important to All Institute :-Important Letter Regarding Extension Date for the submission of application on the National Scholarship on NSP Portal
10827/12/2021Most Urgent & Important for all Diploma institute: Regarding verify admitted candidates merit list verification for A.Y. 2021-22
10923/12/2021Most Urgent & Important for all Diploma institute: Regarding verify online Admission through institute login for online merit list verification
11023/12/2021Most Urgent & Important for all institute: Regarding Start appliction process for A.Y. 2021-22 on MAHADBT Portal
11116/12/2021Most Urgent & Important for all UG institute: Regarding participate in entrance exam for SIAC
11215/12/2021Most Urgent & Important for all UG/PG/DIPLOMA institute: Regarding fill google form for MOU with Infosys company
11314/12/2021Most Urgent for all Diploma Polytechnics institute: Regarding Merit list verification schedule of Polytechnics for A.Y. 202-22
11410/12/2021Most Urgent for all institute: Letter regarding Distribution of Panjabrao Deshmukh Hostel Nirwah Bhatta
11509/12/2021Most Urgent for all Diploma Pharmacy institute: Regarding Merit list verification schedule of D.PHARM & D.HMCT for A.Y. 202-22
11608/12/2021Most Urgent for all Diploma institute: AISHE LETTER FOR DIPLOMA INSTITUTES FOR INFORMATION UPLOAD
11707/12/2021Most Important to All Degree and PG Degree Institute :-Important Notice Regarding CAP Admission for submission of EWS,NCL and CVC/TVC Certificate
11802/12/2021Most Important to All Institute :-Regarding Extension Date for Implementation of Central Government National Scholarship Portal Scheme for academic year 2021-22
11902/12/2021Most Important to All Pharmacy UG/PG/Diploma Institute :-Regarding PCI approval 2022-23 for pharmacy courses
12026/11/2021Most Important to All UG/PG/Diploma Institute :-Regarding Extension Date of implimentation on MAHADBT Portal Scheme for A.Y. 2020-21
12123/11/2021Most Important to All Institute :-Regarding Implementation of Central Government National Scholarship Portal(NSP) Central Sector post matric Scheme for academic year 2021-22
12218/11/2021Most Important to All UG/PG/Diploma Institute :-Regarding update institute profile on MAHADBT Portal for A.Y. 2021-22
12318/11/2021Most Important to All Degree and PG Degree Institute :-Regarding workshop arrange about career Katta for principal & coordinators of institutes
12417/11/2021Most Important to All Degree and PG Degree Institute :-Regarding Extension for Registration to CAP Process of Degree and PG Degree for Technical Education
12501/11/2021Most Important to All Institute :-Regarding Implementation of Central Government National Scholarship Portal Scheme for academic year 2021-22
12621/10/2021Most Important to All Institute :-Regarding fill information in excel sheet for vaccination drive
12721/10/2021Most Important to All Institute :-Regarding Extended date of Foreign Scholarship up to 1st November,2021
12820/10/2021Most Important to All Institute :-Regarding Extended date of Foreign Scholarship up to 1st November,2021
12920/10/2021Most Important to All Institute :-Regarding Start Regular Classes of students
13012/10/2021Most Important to All Institute :-Letter Regarding AICTE Approval Process 2022-23 : Proposal for New Courses(Nomenclatures)
13108/10/2021Most Important to All Institute :-Letter Regarding Extension of MAHADBT Portal Schemes implementation for Academic year 2020-21
13208/10/2021Most Important to All Institute :-Letter Regarding required Information of Students whose Mother / Father Death in Covid 19
13304/10/2021Most Important to All Degree Institute :-Letter Regarding Students Transfer UG Program Date Extended upto 11th Oct, 2021
13429/09/2021Most Important to All Institute :-Letter Regarding Pragati Scholarship & Saksham Scholarship for academic year 2021-22
13527/09/2021Most Urgen for all Diploama institute: AISHE LETTER FOR DIPLOMA INSTITUTES
13627/09/2021Regarding Final Seniority List of Promotion Post From 25.05.2004 to 01/01/2021
13724/09/2021Most Important to All Institute :-Letter Regarding Foreign Scholarship for students for academic year 2021-22
13823/09/2021Most Important:-Regarding Foreign Scholarship for open category students
13922/09/2021Most Urgent for All Institute :-Regarding Post Matric Scholarship for Physical Challannge candidate for academic year 2021-22
14020/09/2021Most Urgent for All Institute :-Regarding Post Matric Scholarship for academic year 2021-22
14120/09/2021Most Urgent for A11 Institute :-Regarding Update the Bank Details of filled application on NSP (National Scholarship Portal) Scholarship application
14220/09/2021Most Urgent for All Institute :-Regarding Central Government Central Sector Scholarship for academic year 2021-22
14317/09/2021Most Urgent for Related institute attached in list:-Regarding Dr. panjabrao Deshmukh Hostel maintenance Allowance
14408/09/2021Most Urgent for Polytechnics :-Regarding circular about intake capacity verification for A.Y. 2021-22 on DTE Portal
14507/09/2021Most Urgent :-Regarding not allotted students list on MAHADBT Portal in A.Y. 2019-20
14607/09/2021Most Urgent :-Regarding corrigendum for Seniority List of promotion (dt. 25/05/2004 To 01/01/2021)
14707/09/2021Most Urgent :-Regarding execution of various scholarship scheme run through MAHADBT portal
14803/09/2021Most Urgent :-Regarding Seniority list of Nagpur Region on dated 25/05/2004 to 1/1/2021
14902/09/2021Most Urgent :-Regarding guidelines for conducting written examination for person with Benchmark Disabilities
15002/09/2021Most Urgent :- Regarding following rule under Maharashtra unaided private professional educational institutes (Admission & Fee regulatory) Act 2005 clause 23
15102/09/2021Most Urgent :- Regarding change in institute/course after 1st yr.also change college after 1st yr,2nd and 3rd yr for A.Y. 2021-22
15202/09/2021Most Urgent :- Regarding student college transfer for A.Y. 2021-22
15326/08/2021Most Urgent :- शै व 21-22 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या एकाच व्यवस्थापनाखाली एकाच व्यवस्थापनाखाली संस्था विलीन करणे , नवीन संस्था सुरु करणे , राज्यातील विद्यामान विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी , व्यवस्थापनशास्त्र , एमसीए अभ्यासक्रमाचा पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ तसेच प्रादेशिक भाषेतील नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी
15420/08/2021Most Urgent :- Regarding Maharashtra prohibition of ragging act 1999
15520/08/2021Most Urgent :- Regarding pending Scholarship on MAHADBT Portal for 2019-20
15614/08/2021Most Urgent :- Regarding start new course/increase intake etc. for Pharmacy institutes in A.Y. 2021-22
15712/08/2021Most Urgent :- Regarding regular transfer order of Group-C all post
15803/08/2021Most Urgent :- Regarding Entrance Test NATA is essential for B.Arch Admission
15928/07/2021Most Urgent :- केंद्रशासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून महाविद्यालयांची नोदणी व KYC करणेबाबत सन 2021-22 करीता.
16023/07/2021Most Urgent :-Regarding extended date for form filling and approval upto 5/8/2021 on MAHADBT Portal
16122/07/2021Most Urgent :-Regarding change in Name of institute/merger of institute/course merger in A.Y. 2021-22
16213/07/2021Most Urgent :-Regarding give extension as per condition no. 30 of Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikhan Shulka Shishyavruti Yojna
16308/07/2021Most Urgent :-Regarding execution of DTE Schemes on MAHADBT Portal for A.Y. 2020-21
16402/07/2021Most Urgent for BE/B.TECH Institutes Only :-Reminder-Provide the contact details of TPOs and Student Placement Coordinators-reg.(click on second link and fill google form)
16527/06/2021Most Urgent :-Regarding FC Center for Post SSC Diploma and Direct second yr diploma(Polytechnics) for ay 2021-22
16627/06/2021Most Urgent :-Regarding rule change GR about Diploma admission for A.Y. 2021-22
16722/06/2021Most Urgent :-Regarding MAHADBT portal not disbursed amount
16822/06/2021Most Important:- Regarding minority Studnets who take higher education and under Hostel Scheme take admission in hostel their income limit increase upto 8.00 lakh
16917/06/2021Most Important:- Regarding application for new Facilitation Center (FC) for admission process hled in A.Y. 2021-22
17004/06/2021Most Important:- Regarding Celebrate 6th June as “Shivswarajya Din”
17104/06/2021Most Important:- Regarding execution of various scheme on MAHADBT Portal under DTE for A.Y.2020-21
17227/05/2021Most Important:- Regarding not take admission in UG/PG unrecognised Institutes
17308/05/2021Most Important:- Regarding execution of various scholarship scheme on MAHADBT Portal for F.Y. 2020-21 which is run under DTE
17407/05/2021Most Important:- Regarding clear discrepancy in Merit list
17504/05/2021Most Important:- Regarding link available for PMSSSS Students registration and pay category conversion fee
17619/04/2021Most Important:- Regarding extended date upto 30/04/2021 for apply various scheme on MAHADBT Portal for F.Y. 2020-21
17701/04/2021Most Important Circular:- Regarding admission upload on cet portal in A.Y. 2020-21
17801/04/2021Most Important only for government polytechnics & Engineering institute :- Regarding Circular about regular transfer
17925/03/2021Most Important only for Nagpur Distric Rular Area Institutes:- Regarding instruction about COVID-19
18023/03/2021Most Important :- Regarding approval process 2021-22
18122/03/2021Regarding diploma admitted students merit list verify and recommend for final approval in a.y. 2020-21
18218/03/2021Regarding merit list verification of UG/PG in A.Y. 2020-21
18317/03/2021Regarding meeting about MAHADBT Portal pending form at institutes on dated 18-03-2021
18417/03/2021Most Urgent – Regarding submit JEE Main score card upto 22/03/2021
18515/03/2021Regarding Final Seniority List 2021
18608/03/2021Most Urgent :- Diploma in Engg., Pharmacy and HMCT : Regarding Merit List Verification Schedule for A.Y. 2020-21 students whose admitted in 2020-21
18704/03/2021Most Urgent :- Regarding approve change Bank account details on MAHADBT Portal
18804/03/2021Most Urgent : Guideline instruction for VJ/DT/NT/OBC/SBC Students who applying GOI scholarship schemes on MAHADBT Portal
18903/03/2021Most Urgent :- Regarding execution of various scheme on MAHADBT Portal
19003/03/2021Most Urgent B.Pharm/M.Pharm/B.Arch/M.Arch/B.HMCT/MBA/MCA :- Merit List Verification Schedule for A.Y. 2020-21 students admitted in 2020-21
19103/03/2021Most Urgent:- महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयाकडे जमा, खर्च व शिल्लक अनामत रक्कम (Refundable deposit)माहिती (सन 2010 ते 2020)व प्रती मेल करण्याबाबत
19223/02/2021Most Urgent:- महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयाकडे जमा, खर्च व शिल्लक अनामत रक्कम (Refundable deposit)माहिती (सन 2010 ते 2020)व प्रती मेल करण्याबाबत
19317/02/2021Most Urgent BE/B.TECH/M.TECH :- Merit List Verification Schedule for A.Y. 2020-21 students whose admitted in 2020-21
19416/02/2021Most Urgent for Polytechnics only:- Regarding registration for “World Skill Competition”
19515/02/2021Most Urgent & Important for all Diploma institute: AISHE LETTER FOR DIPLOMA INSTITUTES FOR INFORMATION UPLOAD
19609/02/2021Most Urgent :- Regarding review meeting about Scholarship disbursed through MAHADBT Portal
19709/02/2021Most Urgent :- Regarding Tree Plantation program review (Click on 2nd link for fill google form)
19804/02/2021Regarding Institute Level Admission Notification for BE/ME/MCA at GOVT. Engg. Karad
19903/02/2021Most Urgent :-Regarding give priority in admission whose father is died on terrorist attack related to Police, Paramillitary forces
20028/01/2021Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding Start offline classes
20121/01/2021Most Urgent :-Regarding student Tuition Fee about EBC which is admitted in A.Y. 2020-21
20221/01/2021Most Urgent :-Regarding Dr. Punjabrao Deshmukh Hostel Maintenance Allowance Scheme 2020-21 on MAHADBT PORTAL
20320/01/2021Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding implementation of internship enbedded degree programme from a.y. 2021-22
20420/01/2021Most Urgent :-Regarding MAHADBT portal not disbursed amount
20514/01/2021Most Urgent :-Regarding information about Tree plantation done by students of your institutes(Click 2nd link for google form)
20614/01/2021Most Urgent :-Regarding execution of MAHADBT PORTAL
20713/01/2021Regarding information about CET Center for a.y. 2021-22(Click 2nd link for google form)
20812/01/2021Regarding Provisional Seniority List 2021
20912/01/2021Most Important and Time Bound:- शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीताच्या औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत – फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली
21008/01/2021Important :- Regarding Extension of Curoff Date for Post SSC, Post HSC and Direct Second Year Admission
21108/01/2021Regarding correspondance of new Joint Director
21206/01/2021Most Importent:Regarding National Scholarship (NSP) information of Nodel Officer(INO) and Student List Uploading
21328/12/2020Relaxation of 50% Marks for Minority Scholarship on NSP Portal
21418/12/2020Most Important :- Regarding NBA/NAAC information about institutes on MAHADBT Portal
21518/12/2020Most Important :- Regarding verification about NSP Portal registered institutes
21617/12/2020Most Important :- Regarding NSP Portal
21717/12/2020Most Important :- Regarding excution of MAHADBT Portal Scholarship Scheme
21816/12/2020Most Important :- Regarding revised schedule 0f post SSC Diploma Direct 2nd year
21916/12/2020Most Important :- Regarding revised schedule 0f post SSC Diploma 1st year
22014/12/2020Most Important :- Regarding appoint coordintatior and create counselling center for competation exam related to UG/PG
22114/12/2020Most Important :- Regarding Direct 2nd year Engineerg/Pharmacy Degree Vacancy Calculation
22214/12/2020Most Important :- Regarding form approval date extend on MAHADBT PORTAL
22311/12/2020Regarding Inviting Nomination of one senior faculty from higher education institutes in 2nd phase for the implementation of “National Innovation and startup Policy” for student and faculty in HEIs (NISP)
22410/12/2020Most Important :- Regarding Direct Second Year Vacancy Calculation
22510/12/2020Regarding execution of MCM (Merit Cum Means) Scholarship
22604/12/2020Compliance of self disclosure deficienies generated on portal relating to infrastructure & faculty in respect of the institution applied during ay 2020-21
22704/12/2020Regarding exam fee exemption for “Kyar” & “Maha” cyclone affected students
22804/12/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील विविध पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत…
22904/12/2020Regarding admission Notification for Post SSC Diploma (Poly-1st yr)
23004/12/2020Regarding admission Notification for Post SSC Diploma (Poly-Direct 2nd yr)
23104/12/2020Regarding admission Notification for Post HSC Diploma
23203/12/2020शै.व.2020-21 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत.
23325/11/2020Regarding admission process a.y. 2020-21 gr
23424/11/2020Most Urgent :- Regarding send fee for approval on MAHADBT PORTAL for A.Y. 2020-21
23518/11/2020निती आयोगाच्या निती दर्पण पोर्टल वर शासनाकडून अनुदान प्राप्त होत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी करण्याबाबत
23618/11/2020Awareness Webinar on Outcome Based Education and Accreditation (OBE&A) on 17th Nov. 2020
23711/11/2020Regarding sending information for DTE News Letter
23804/11/2020Most Urgent : Regarding Intake verification & Updation on DTE Portal for UG/PG
23904/11/2020Reg. Meeting of NSP Portal Schemes Implementation (A.Y.2020-21) for All Degree Institute.
24004/11/2020Reg. Meeting of NSP Portal Schemes Implementation (A.Y.2020-21) for All Degree Institute.
24104/11/2020Reg. Meeting of NSP Portal Schemes Implementation (A.Y.2020-21) for All Diploma Institute.
24229/10/2020Most urgent for UG/PG Instiututes: FC Center Contact details for E_Verification Process CAP A.Y. 2020-21
24327/10/2020Most urgent and Time bound: शैक्षणिक वर्ष 2019-20 व 2018-19 मधील प्रवेशित विद्यार्थ्याच्या प्रवेशातील त्रुटीच्या पुर्ततेबाबतची माहिती.
24427/10/2020Most urgent and Time bound: Regarding AICTE’s PRAGATI and SAKSHAM Scholarship Scheme.
24527/10/2020Most urgent: all UG/PG/Diploma in nagpur region Regarding taking various cet exam fill information in google form (click on first link for google form).
24627/10/2020Most urgent: Regarding AICTE’s PRAGATI and SAKSHAM Scholarship Scheme.
24726/10/2020Course approval information fill in google form click on it.
24821/10/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत..
24921/10/2020Most Important: Implementation of MCM Scholarship for A.Y.2020-21-dtd.21-10-2020
25019/10/2020Regarding National Scholorship Portal-Post Matric Scholarship for minority Students
25119/10/2020कोविड-19चा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जनसामान्यात जनजागृतीसाठी व्यापक मोहिम राबविण्याबाबत
25216/10/2020Regarding Institute details fill in google form till 19/10/2020 (click on second link to fill google form)
25315/10/2020Regarding SOP for instiute
25415/10/2020Regarding Fee hike reverse from FRA
25512/10/2020Regarding DTE Letter Registration on National Scholarship for Minority
25606/10/2020Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post SSC Diploma
25706/10/2020Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post HSC Diploma
25806/10/2020Letter reg. Extended Scrutiny dates of MahaDBT Portal (A.Y.2019-20) dtd.06.10.2020
25905/10/2020शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांस ट्युशन फी वेव्हर योजना (टीएफडब्ल्यूएस) लागू असल्याबाबत
26030/09/2020Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post SSC Diploma
26130/09/2020Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post HSC Diploma
26221/09/2020Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post SSC Diploma
26321/09/2020Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post HSC Diploma
26418/09/2020**Most Urgent**: Regarding National Scholorship Portal(NSP) Registration
26516/09/2020Regarding extended date of form approval on MAHADBT Portal
26615/09/2020Regarding intake approval for CAP 2020-21
26715/09/2020Most Urgent : Details of Internet availability in the Institute with respect to DBT Portal fill in provided google sheet in front of their institute name upto 5.00pm today
26814/09/2020Revised Date for Direct Second Year Diploma Admission 2020-21
26910/09/2020Revised Date for Post SSC Diploma Admission 2020-21
27008/09/2020Regarding Female candidates are Eligible for Mining or equivalent course
27107/09/2020Revised Date for Direct Second Year Diploma Admission 2020-21
27204/09/2020Regarding Instructions/advise to AICTE approved institutions/colleges for charging of fees during lock down/unlock due to covid-19
27303/09/2020Regarding Vacancy caluclation of Direct 2nd yr. diploma
27402/09/2020Regarding Circular about Students Transfer in a.y. 2020-21
27501/09/2020Regarding Post Matric Scholarship Minority 2020-21
27627/08/2020Regarding Extension Notice for Direct Second Year Diploma in Engineering/Technology (27-08-2020)
27727/08/2020Regarding Extension Notice for POST HSC Diploma in Pharmacy/HMCT (25-08-2020)
27827/08/2020Regarding appeal for paytm of salary to teaching faculty during COVID-19 Pandemic-reg for Pharmacy Institutes
27927/08/2020Most Urgent: महाडीबीटी पोर्टवरील योजनांच्या कार्यवाहीसाठी वाढीव मुदतीबाबत…
28025/08/2020Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post SSC Diploma
28125/08/2020Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post HSC Diploma
28218/08/2020Regarding Degree courses Institute/course/shift Transfer after first, second & Third Year
28317/08/2020Regarding student’s Seat Transfer
28417/08/2020Regarding DTE permission for New/Change in Intake of all Courses
28503/08/2020List of Facilitation Centre(FC) for Post SSC and Post HSC Diploma Admission
28603/08/2020Instruction regarding Provision and Precaution on Facilitation Centre during COVID 19
28703/08/2020Most Imp: Instruction to Institute regarding Second Installament of Scholorship
28803/08/2020Most Imp: For UG/PG and Diploma Institute to check and Update(If required) institute information with course approval for CAP Admission of acad.year 2020-21 on DTE website
28931/07/2020लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक स्मृती शताब्दी आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठ॓ जन्म शताब्दी कार्यक्रमाबाबत
29030/07/2020Most Imp : Regarding Fill Tree Plantation information click on 2nd link
29130/07/2020Most Imp : Regarding Diploma Students Institute Transfer Circular, Letter
29230/07/2020Most Imp :Regarding Degree Students Institute Transfer Circular, Letter
29314/07/2020Most Imp : Regarding MAHADBT PORTAL date extension for form approval
29410/07/2020Most Imp : Regarding transferable employe seniority List of Group-C
29510/07/2020Most Imp : Regarding change name of course during A.Y. 2020-21
29610/07/2020Most Imp : Regarding closure of course/institute in A.Y. 2020-21
29708/07/2020Most Imp : Regarding requirement essential documents for taking admission to technical professional courses in A.Y. 2020-21
29803/07/2020Most Imp : Regarding implementaion of gr on dated 19/06/2020 about exams
29902/07/2020Most Imp : Regarding implementation of “Wasantrao Naik Harit Maharashtra Abhiyan” in State
30024/06/2020Most Imp : Regarding Internship/Placement portal establish at technical education r.o. nagpur
30119/06/2020Most Imp : Regarding do not increase tution fee & other fees due to covid-19 situation
30218/05/2020Most Imp : Regarding MSBTE Guidelines for exam due to covid-19 lockdown period
30315/05/2020Most Imp : Regarding Hostel information required for covid-19 click on second attachment of google form and fill it(upto 19/05/2020)
30412/05/2020Most Imp : Regarding available helpline number for problems occuring university degree pg & msbte diploma exam & academic time table due to covid-19 lockdown
30512/05/2020Most Imp : Regarding report about hon. minister higher and technical education formed committee for manage academic time table and university exams covid19 lockdown
30605/05/2020Most Imp : Regarding Watch “Advancement in Framework Technology by Dr. Kumthekar IIT Bombay on YouTube
30704/05/2020Most Imp : Regarding Dr. Kumthekar video on “Cracks in Concrete and their Significance “
30802/05/2020Most Imp : Regarding Cheif Minister releif fund donation institute list for fill information
30930/04/2020Most Imp : Regarding celebrate 1 May “Maharashtra Din”
31023/04/2020Most Imp : Regarding Lockdown Period of Covid-19
31122/04/2020Most Imp : गट क संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सुची (सन 2020)
31223/03/2020Most Imp : Regarding Work from Home
31319/03/2020Most Imp : राज्यातील करोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी अध्यापकांनी घरी राहून कामकाज करण्याबाबत (Work from Home)
31417/03/2020Most Imp : Regarding NSS Registration instiute information (till 19/03/2020)
31517/03/2020Most Imp : राज्यात करोना विषाणु (कोव्हिड 19) या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत
31617/03/2020Most Imp : राज्यात करोना विषाणु (कोव्हिड 19) या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत (शहरी हद्दी लगतच्या शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याबाबत)
31717/03/2020Most Imp : राज्यात करोना विषाणु (कोव्हिड 19) या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत
31817/03/2020Most Imp : Regarding participate in YIN Summer Youth Summit-2020
31914/03/2020Most Imp : राज्यातील करोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत.
32012/03/2020Most Imp : Regarding submit online information about “Shikshit Bharat”
32111/03/2020Most Imp : Regarding instruction about “Korena Virus”
32206/03/2020Most Imp : Regarding submit utilization certificate for Tree Plantaion during F.Y. 2019-20
32303/03/2020Most Imp : Regarding benefit distribution on MAHADBT Portal
32403/03/2020Most Imp : Regarding Sing National Anthem
32503/03/2020Most Urgent till 4.00 pm today: Regarding last 3 yrs. students information about dead during studying in college
32603/03/2020Final Sr.List as on 01.01.2020 – Government Employee Group “C” & Group “D” under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
32702/03/2020सर्व पदवी/पदव्युत्तर पदवी संस्था नागपूर विभाग : राज्य सामायिक परीक्षा कक्षामार्फत आयोजित विभागीय सुसंवाद कार्यक्रमात उपस्थितीबाबत
32826/02/2020Most urgent : All INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding fill google sheet for Marathi Bhashik Din
32925/02/2020Most urgent : All INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding fill google sheet for national antem
33024/02/2020Most urgent : All diploma INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding publish the Diploma Courses Admission Information on Institute website for academic year 2020-21
33121/02/2020Most urgent : All UG/PG/diploma INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding sing National anthom before day start study class
33220/02/2020Most urgent : All UG/PG INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding Regional Interaction Programmer for centralized Admission Process for A.Y. 2020-2021
33318/02/2020Most Important : All UG/PG/diploma INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding Display Institue Name board in “Marathi Language” GR & Letter
33412/02/2020Most urgent : All UG/PG INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding Participation of students in MEGA PLACEMENT DRIVE
33511/02/2020Most urgent : All UG/PG/DIPLOMA INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding approval process for a.y. 2020-21
33607/02/2020Most urgent : All UG/PG/DIPLOMA INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding MAHADBT pending form approval
33707/02/2020Most urgent : Regarding Provisional Seniority List of Group-C & D government polytechnics & Enggineering,RBTE,DHMCT
33807/02/2020Most urgent : Related Institute attached List in nagpur region – Regarding submit utilization certificate for Tree Plantation fund disburse
33906/02/2020All UG/PG instt. in nagpur region : Regarding Pay Admission approval fee for students admitted in A.Y. 2019-20
34003/02/2020All Engg. Diploma/Degree instt. in nagpur region : Regarding civil Explotech at babasaheb Naik college of engg. yavatmal
34131/01/2020Reminder – Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information – Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 01 th Feb,2020
34230/01/2020Reminder – Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information – Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 30th January,2020
34329/01/2020Most Important – To All : Regarding Extended Date : for INTERNATIONAL CONFERENCE on the theme “Green Energy for Sustanable Development -2020” at Govt.Polytechnic, Nagpur, schedule on 28-29 February,2020
34428/01/2020Reminder – Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information – Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 28th January,2020
34524/01/2020Most Urgent & Important To All Degree Engineering,PG Degree Engineering and Diploma Polytechnic Institute Nagpur District Nagpur – Letter Regarding Urgent meeting schedule on 28th January 2020, at District Collector office, Nagpur, on “Road Safety”
34624/01/2020Reminder – Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information – Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 24th January,2020
34723/01/2020Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information – Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 24th January,2020
34822/01/2020Most Urgent : All Diploma Institute Nagpur Region- Regarding Participation of your institution with innovative projects/models in Raman Festival of Innovation
34921/01/2020Most Urgent : All UG/PG Institute Nagpur Region- Regarding Admission Approval for admitted students in A.Y. 2019-20
35018/01/2020Reminder : Most Urgent & First Priority : All Diploma Institute Nagpur Region- Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 20th January,2020
35118/01/2020Most Urgent : All Degree/Diploma Engineering Institute Nagpur Region : DTE Sponsered FDP on “Industry 4.0 Opportunity and challenges” from 3rd Feb. to 7th Feb.2020 @ Govt. College of Engg.Chandrapur
35215/01/2020Exam : Instructor Technical Lab Asst Selected & Waiting Candidate List For ST Candidate special drive recruitment
35315/01/2020Exam : Instructor Technical Lab Asst Not Eligible Candidate List For ST Candidate special drive recruitment
35415/01/2020Exam : Instructor Technical Lab Asst final Merit List For ST Candidate special drive recruitment
35514/01/2020Most Urgent & First Priority : All Diploma Institute Nagpur Region- Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal before 20th January,2020
35613/01/2020Most Important : All HMCT institutes in Nagpur Region- Regarding available “Shivbhojan” for poor & needed person
35712/01/2020Exam Result : Instructor Technical Lab Asst Provisional Result & Answer key For ST Candidate special drive recruitment
35809/01/2020Attn.: All Institutes in Nagpur Region : Letter regarding Tree Plantation for academic year 2020-2021
35909/01/2020Most Urgent : Attn.: All Institutes in Nagpur Region : Letter regarding different fees on MAHADBT portal
36009/01/2020Most Important – To All Institute Nagpur Region : Regarding State level Exhibition “KHADI BAZAR” at Nagpur, schedule on 9th & 10th January ,2020
36108/01/2020Most Important – To All : Regarding INTERNATIONAL CONFERENCE on the theme “Green Energy for Sustanable Development -2020” at Govt.Polytechnic, Nagpur, schedule on 28-29 February,2020
36208/01/2020Roll Numbers of Candidates for ST Special Drive Recruitment
36307/01/2020All Related Diploma insitute in attached list : Regarding fulfill discripancy aicte EOA for a.y. 2019-20
36426/12/2019ADVERTISEMENT:For ST candidate special Drive
36524/12/2019Most Urgent : Attn.: All Institutes in Nagpur Region : Regarding Bank details of institute on MAHADBT portal
36624/12/2019Most Important – To All : Regarding NATIONAL CONFERENCE on the theme “Technology for Tribal and Rural Development (TRD2020)” at Govt.Polytechnic, Sakoli, schedule on 29-30 January,2020
36723/12/2019Most Urgent : Attn.: Related Institutes(attached list) in Nagpur Region : Regarding click second attachment to fill google sheet Tree Plantation
36823/12/2019Most Urgent : Attn.: All Institutes in Nagpur Region : Regarding send pending application for approval on MAHADBT PORTAL
36919/12/2019Most Urgent : Attn.: All Polytechnics in Nagpur Region : Regarding implementation “EK BHARAT SHRESHTA BHARAT” campaign
37019/12/2019Most Urgent : Attn.: Diploma Institute in Nagpur Region (As per attach list) : click and fill google sheet attached here for FC & ARC remuneration
37119/12/2019Most Urgent : Attn.: Diploma Institute in Nagpur Region (As per attach list) : Regarding FC & ARC remuneration through NEFT for a.y. 2018-19 & 2019-20
37219/12/2019Most Urgent : All Institute in Nagpur Region : Regarding fix deposit in joint account
37317/12/2019Most Urgent : Attn.: Institute in Nagpur Region (As per attach list) : Regarding National Scholarship Portal Registration
37417/12/2019Most Urgent : All related institute in Nagpur Region : Regarding Tree Plantation fund distribution
37515/12/2019Most Urgent : All Diploma Polytechnic Institute in Nagpur Region : Letter Regarding Apprenticeship
37612/12/2019Most Urgent : All Institute in Nagpur Region : Regarding “Challenge Method”
37712/12/2019Most Urgent : All Institute in Nagpur Region : Regarding faculty development programme “ Engineering Optimization- Theory & Practice ” from 6th to 10th Jan. 2020@ Govt.College of Engg., Chandrapur.
37811/12/2019Most Urgent : All Degree,PG Degree and Diploma Institute Nagpur Region : Regarding circular about joint director name
37909/12/2019Most Urgent & First priority : All Degree,PG Degree and Diploma Institute Nagpur Region : Urgent information required regarding EXAM FEE WAIVER
38006/12/2019Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding SHORT TERM TRAINING PROGRAMME AT GCOE, Nagpur on 13-17 Jan. 2020
38105/12/2019Most Urgent : All Polytechnics & Engg. degree Institute Nagpur Region : Regarding Skill Development program running through Sarthi
38204/12/2019Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding Execution of National Scholarship Portal (NSP)-extension of date
38303/12/2019Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding Execution of mahadbt portal
38403/12/2019Most Important : All Institute Nagpur Region : Sponsered by DST, GOVT. OF INDIA FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMME By Maharashtra Center for Enterepreneurship Development (MCED) Nagpur
38530/11/2019Most Urgent : All Institute Nagpur Region : DTE Sponsered FDP on “security & privacy in loT” from 16th to 20th DEC 2019@ GCOEC Chandrapur
38627/11/2019Most Urgent : All Diploma Institute Nagpur Region : Regarding approve pending application form of POST MATRIC SCHOLARSHIP urgently, last date is 30 Nov.2019
38726/11/2019Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding approve pending application form at institute level on MAHADBT PORTAL urgently
38822/11/2019Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding Tree Plantation
38922/11/2019Most Urgent : All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region : Regarding National scholarship registration for merit cum based scholarship
39022/11/2019Most Urgent : All Diploma,Degree & PG Degree Institute Nagpur Region : (List attach ) Letter regarding National scholarship registration
39121/11/2019All Institutes in Nagpur Region : Regarding Emerging Areas for new degree course
39221/11/2019All Institutes in Nagpur Region : Regarding execution of MAHADBT Portal
39321/11/2019All Institutes in Nagpur Region : Regarding information B.VOC Course running under NSQF
39420/11/2019All Institutes in Nagpur Region : Regarding MAHDBT Portal execution
39519/11/2019All Institutes in Nagpur Region : Regarding UNNAT BHARAT ABHIYAN
39619/11/2019Urgent : List of Institutes (Degree and PG Degree) in Nagpur Region : Regarding verification of registration on NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL
39718/11/2019ALL UG/PG Institutes in Nagpur Region : Regarding admitted student document verification online on saflta portal
39815/11/2019Attn Govt.Polytechnics & RBTE Nagpur Region : Letter Regarding Sr. List of HOD Polytechnics, Asst.Director(Technical) and Dy.Secretary RBTE
39914/11/2019Most Most Urgent & Important (time bound – Today) – To list of Degree and PG Degree Institute Nagpur Region : Letter Regarding pending registration on the safalata portal
40013/11/2019Most Important – To All Diploma Institute Nagpur Region : Letter Regarding Annual & Three Month Report of “National Service Scheme (NSS)”
40107/11/2019Most Important – To All : Regarding NATIONAL CONFERENCE on the theme “Technology for Tribal and Rural Development (TRD2020)” at Govt.Polytechnic, Sakoli, schedule on 29-30 January,2020
40206/11/2019Most Urgent & Important – All Institute in Nagpur Region : Regarding MAHDBT Portal execution
40306/11/2019Most Urgent & Important – All Institute in Nagpur Region : Regarding Tree Plantation
40405/11/2019Most Urgent & Important – All Polytechnics Nagpur Region : Regarding fill feedback form about admissions in a.y. 2019-20
40505/11/2019Most Urgent & Important – All Institutes in Nagpur Region : Regarding suggestion for improvement in Admission process 2020-21
40604/11/2019Most Urgent & Important – All Institutes in Nagpur Region : Regarding circular to submit proposal towards ARA
40701/11/2019Most Urgent & Important – All Degree/PG Degree Institute Nagpur Region : Letter regarding NSP Portal registration reporting schedule for A Y 2019-20
40830/10/2019Reminder – Most Urgent – All Institute Nagpur Region : Regarding Mahadbt Portal scheme for A Y 2019-20
40925/10/2019Most Urgent & First Priority – All D.PHARM/DHMCT(POST HSC) in Nagpur Region : Regarding Merit List Verification for A Y 2019-20
41025/10/2019Most Urgent & First Priority – All Polytechnics in Nagpur Region : Regarding Merit List Verification for A Y 2019-20
41125/10/2019Most Urgent & First Priority – All Institute Nagpur Region : Regarding Facilitation Center allotted to institute for A Y 2019-20
41219/10/2019Most Urgent & First Priority – All Institute Nagpur Region : Letter regarding NSP Portal registration for A Y 2019-20
41318/10/2019Most Urgent – All Institute Nagpur Region : Regarding Mahadbt Portal scheme for A Y 2019-20
41417/10/2019Reminder – Most Urgent – All Institute Nagpur Region : Regarding NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL INSTITUTE REGISTRATION AND Implimation MCM Scheme for a.y. 2019-20
41510/10/2019Most Urgent – All Institute Nagpur Region : Regarding Mahadbt Portal scheme for A Y 2019-20
41609/10/2019Most Urgent – All Institute Nagpur Region : Regarding tree plantation
41709/10/2019Most Urgent – All Institute Nagpur Region : Regarding EBC Scholarship for SEBC candidates
41807/10/2019Most Urgent – All Institute Nagpur Region : Regarding NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL INSTITUTE REGISTRATION AND Implimation MCM Scheme for a.y. 2019-20
41907/10/2019Most Urgent – All Institute Nagpur Region : Regarding mahadbt portal RCSM (EBC) and DPDV Scholarship scheme to SEBC Student for a.y. 2019-20
42004/10/2019All Institute Nagpur Region : Regarding mahadbt portal discrepancy for a.y. 2019-20
42104/10/2019All Institute Nagpur Region : Regarding 150 Mahatma Gandhi Jayanti Report
42204/10/2019Regarding corrigendum Merit List Verification Schedule for MBA
42303/10/2019ALL MBA Insitute in Nagpur region : Regarding Merit List Verification Schedule for MBA
42401/10/2019ALL Insitute in Nagpur region : Regarding MOU Invitation
42501/10/2019ALL Insitute in Nagpur region : Regarding MOU Soft copy for Educational Institute
42627/09/2019ALL Insitute in Nagpur region : Regarding execution of MAHADBT PORTAL for A.Y. 2019-20
42726/09/2019ALL Insitute in Nagpur region : Regarding reminder about tree plantation
42825/09/2019ALL Insitute in Nagpur region : Regarding available students for “Chandrapur Innovation Marathon Vyavsay Niyojan Spardha 2019”
42924/09/2019ALL Insitute in Nagpur region : Regarding form approval for Pt. “Dindayal upadhyay swayam yojna”
43024/09/2019ALL Insitute in Nagpur region : Regarding Tree Plantation disbursement for A.Y. 2019-20
43123/09/2019
43219/09/2019Circular : New Joint Director Address
43316/09/2019Most Urgent – All B.Pharm/M.Pharm/B.Arch/M.Arch/MCA Institute Nagpur region : Regarding Merit List Verification 2019-20 Time Table
43416/09/2019Most Urgent – All BE/B.TECH/ME/M.TECH Institute Nagpur region : Regarding Merit List Verification 2019-20 Time Table
43516/09/2019Most Urgent – All Diploma Institute Nagpur region : Regarding registraiton on NSP Portal
43631/08/2019Most Urgent – All Diploma Institute Nagpur region : Regarding registraiton & Uploading of AISHE Information for A.Y. 2019-20
43728/08/2019Most Urgent (first priority)-Reminder-All Diploma,Degree & PG Degree Institute Nagpur region :Regarding registraiton on National scholarship portal (NSP) for MERIT CUM MEANS Scholarship & Post Matric Scholarship
43827/08/2019All UG/PG Institute : Regarding submit ST category CVC in A.Y. 2012-13 TO 2017-18
43927/08/2019All Diploma Institute : Letter Regarding Post Matric Scholarship for Minority Candidate
44027/08/2019All UG/PG Institute in Nagpur region :Regarding cvc verification for A.Y. 2018-19 & 2019-20
44126/08/2019All UG Institute in Nagpur region :As Per directives of Hon’ble Supreme Court of India cut off date of UG Technical Professional Courses for AY 2019-20 is extended upto 31st-August 2019.All FC and Institute should refer Revised Notification published on website and follow the schedule accordingly.
44226/08/2019All Diploma Institute in Nagpur region :Extension of cutoff date and uploading date of first year and second year diploma polytechnic/pharmacy/hotel management for A.Y. 2019-20
44326/08/2019Most Urgent and Important (first priority)-Reminder-All Institute in Nagpur region :Regarding registraiton on National scholarship portal (NSP) for MERIT CUM MEANS Scholarship
44421/08/2019All UG/PG Institute in Nagpur region :Regarding information about those who are not submitted cvc yet IN A.Y. 2018-19
44520/08/2019All Diploma Institute in Nagpur region :Regarding circular about not fill EWS & TFWS quota vacant seat in institute level round
44619/08/2019All Institute in Nagpur region :Regarding Green Army Certificate about tree plantation
44716/08/2019All Diploma Institute in Nagpur region :Regarding Revised date of Institute confirmation and cut off date and uploading date
44816/08/2019All Institute in Nagpur region :Most Urgent: Regarding submit information about Mahatma Gandhi 150th Birth Anniversary upto 26/08/2019
44914/08/2019All Institute in Nagpur region : Regarding confirm all type of admission upto Cut-Off Date
45013/08/2019All Institute (Reminder ) : Letter Regarding MERIT CUM MEANS Based Scholarship for Minority Candidates
45108/08/2019All Institute : Letter Regarding Post Matric Scholarship for Physical Disabilities Candidate
45208/08/2019For Institute(place on Noticeboard) All Student and Faculties:One Day OVERSEAS EDUCATION FAIR ON 25TH AUGUST,2019, Karuna Sanskrutik Bhavan, Bajajnagar, Nagpur
45308/08/2019Most Important Regarding circular Foreign Scholarship date extension
45408/08/2019Most Important – All Institute : Regarding MAHADBT PORTAL Scheme time table for 2019-20
45507/08/2019Most Important – All Diploma Institute : Regarding Registration on National Scholarship Portal for Diploma Institute
45605/08/2019MOST URGENT For All UG/PG Institute in nagpur region:Regarding submit information about queries in A.Y. 2012-13 to A.Y. 2016-17 upto 4.00 pm
45731/07/2019MOST URGENT For All Institute in nagpur region:Regarding category convertion fee 200/- due to nonsubmission of CVC in 2018-19 admission
45831/07/2019MOST URGENT For All Institute in nagpur region:Regarding fill information in NCSC Proforma till 4.00 pm today
45930/07/2019For All unaided Institute in nagpur region:Regarding government circular about rules and regulation of admission fee
46030/07/2019For All Institute in nagpur region:One week STTP ON planning &design of irrigaion water networks at ramdevbaba college of engineering & management
46130/07/2019For All Institute in nagpur region : Regarding submit information about TPO
46225/07/2019For All : Regarding Principal advertisement For ACHARYA SHRIMANNARAYAN POLYTECHNIC WARDHA
46323/07/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding Fee correction on MAHADBT PORTAL
46423/07/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding Tree plantation
46522/07/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding Minority scholarship-Merit cum Means
46622/07/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding NSP PORTAL
46720/07/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding degree student college transfer (1st yr. to direct 2nd yr.)
46818/07/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding Mahatma gandhi 150th birth anniversary
46915/07/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : REGARDING do not cancel admission due not submitted cAST VALIDITY IN A.Y. 2018-19
47015/07/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : REGARDING circular about Bank account details for a.y. 2018-19
47115/07/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : REGARDING Tree Plantation
47212/07/2019All UG INSTITUTE IN NAGPUR REGION : REGARDING COLLEGE TRANSFER OF STUDENT
47310/07/2019List of Facility Center : Direct Second Year Degree Engineering (B.E./B.Tech.) Admission -Activate and Start the facility as per schedule
47410/07/2019List of Facility Center : Direct Second Year Degree Pharmacy(B.Pharm) Admission -Activate and Start the facility as per schedule
47509/07/2019All Diploma Institute havin NSS in Nagpur Region: Regarding taking oath about not take tobaco
47606/07/2019M.Tech. FC Centre and Institute in Nagpur Region: M.Tech. Admission schedule
47706/07/2019Most Urgent UG Institutes in Nagpur Region: Regarding Student transfer for degree colleges
47803/07/2019Most Urgent All Institutes in Nagpur Region: Regarding extend date for MAHADBT Form approval
47903/07/2019Most Urgent All Diploma Institutes in Nagpur Region: Regarding Mahatma Gandhi 150th Birth Anniverssary
48001/07/2019Most Urgent All Diploma Institutes in Nagpur Region: Regarding update institute information on dte portal
48101/07/2019Most Urgent All Diploma Institutes in Nagpur Region: Regarding information about vacant seats
48228/06/2019Most Urgent All UG/PG Institutes in Nagpur Region: Regarding verify information and update for technical Courses Admission in A.Y. 2019-20
48326/06/2019Most Urgent: Regarding Foreign Scholarship
48426/06/2019Most Urgent: Regarding Fee Approval on MAHADBT Portal
48522/06/2019Most Urgent: FC Manual
48622/06/2019Most Urgent: FC List of B.HMCT
48722/06/2019Most Urgent: FC List of B.PHARM
48822/06/2019Most Urgent: FC List of B.E.
48922/06/2019Most Urgent: FC List of B.Arch
49022/06/2019Most Urgent: FC Rule & letter
49121/06/2019All Diploma Govt and Aided institute in nagpur region Regarding institute transfer for students
49221/06/2019All Diploma in nagpur region Regarding institute transfer for students
49321/06/2019Regarding INTAKE VARIATION
49421/06/2019Regarding Start New D.PHARM Institute from A.Y. 2019-20
49521/06/2019MOST URGENT ALL UNAIDED BE/BPHARM/B.ARCH Regarding vacant post information
49619/06/2019MOST URGENT Regarding tree plantation
49718/06/2019MOST URGENT ALL DIPLOMA POLYTECHNIC INSTITUTES SHOULD SUBMIT NSS INFORMATION UP TO DATE 20/06/2019
49818/06/2019Regarding Post HSC ADMISSION SCEHEDULE EXTEND
49918/06/2019Regarding Post SSC 1ST YEAR ADMISSION SCEHEDULE EXTEND
50013/06/2019Regarding DTE approval for Institute A.Y.2019-20
50113/06/2019Regarding DTE approval for for Institute A.Y.2019-20
50213/06/2019All Polytechnics in Nagpur Regarding reminder about arranging workshop for admission process
50312/06/2019All institute in Nagpur Regarding MAHADBT PORTAL open for Scrutiny
50412/06/2019All Diploma in Nagpur Region National Service Scheme
50512/06/2019Related institute in Nagpur regarding Mahadbt portal
50610/06/2019Direct 2nd yr. POST SSC DIPLOMA Admission notification
50710/06/2019NOTICE about CAP Admission process for CET
50807/06/2019All Institute in Nagpur Region Regarding MAHADBT PORTAL
50904/06/2019Regarding POST HSC Diploma Notification
51004/06/2019Regarding POST SSC Diploma Notification
51104/06/2019All Institute in Nagpur Region Regarding Pending application on MAHADBT Portal
51230/05/2019Regarding Circular about available PCI Approval letter
51330/05/2019Regarding available PCI & AICTE LETTER for new pharmacy institute
51430/05/2019Regarding Transfer Order of Tech Lab Asst
51530/05/2019Regarding Transfer Order of Storekeeper
51630/05/2019Regarding Transfer Order of Sr Clerk
51730/05/2019Regarding Transfer Order of lab asstt
51830/05/2019Regarding Transfer Order of Instrctor
51930/05/2019Regarding Transfer Order of Electrician
52030/05/2019Regarding Transfer Order of Class-IV
52130/05/2019Regarding Transfer Order of Asst Librarian
52228/05/2019All Institutes IN NAGPUR REGION Regarding ARA Circular (22 Apr 2019) EXTENSION FOR COLLEGE/INSTITUTE/COURSE REGISTRATION PROCESS FOR THE ACADEMIC YEAR 2019-20 UPTO 31/05/2019
52322/05/2019All Institutes IN NAGPUR REGION Regarding MadaDBT :- Facility for Deactivate Duplicate Aadhaar Profile in Principal login
52421/05/2019Related Institutes IN NAGPUR REGION Regarding EBC Rimbursement Order No.11 for A.Y. 2017-18
52521/05/2019All Institutes IN NAGPUR REGION Regarding MAHADBT PORTAL is open for form approval form 21/05/2019 to 25/05/2019
52620/05/2019Rules for AICTE approved First year post SSC diploma engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and direct second year post SSC diploma in engineering admission rules from A.Y.2019-20
52717/05/2019All Polytechnics IN NAGPUR REGION Regarding arrange workshop for School
52817/05/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Redeem pending on MAHADBT Portal
52915/05/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding update NBA information on DTE Portal
53014/05/2019Post SSC 1ST & DIRECT 2ND Diploma INSTITUTE IN NAGPUR REGION Facilitation Centers (FC) for Diploma admission AY 2019-20
53114/05/2019Post HSC Diploma INSTITUTE IN NAGPUR REGION Facilitation Centers (FC) for Diploma admission AY 2019-20
53214/05/2019Related INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding explanation about pending application on MAHADBT PORTAL
53313/05/2019All INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding mentioned name of signing authority in letter during correspondence to this office
53408/05/2019Related INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding EBC reimbursment order 2017-18
53530/04/2019Most Urgent ALL Polytechnic INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Proforma for application for running NCVT Courses in spare capacity of polytechnic
53630/04/2019Most Urgent ALL INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Tree Plantation
53723/04/2019Most Urgent ALL Diploma INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Quarterly and Annual Report about NSS till date 25/04/2019
53823/04/2019Most Urgent ALL Diploma INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Two days State level Meeting about NSS
53923/04/2019Most Urgent Related INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Merit list verification and processing fee
54023/04/2019Most Urgent ALL INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding registration for admission process A.Y. 2019-20
54123/04/2019Most Urgent ALL INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding submit report (april 2019) about Mahatma Gandhi 150th Birth Anneversary
54222/04/2019Most Urgent ALL INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Tree Plantation
54315/04/2019ABOUT SUMMER VACATION
54415/04/2019MAHADBT- ABOUT PENDING APPLICATIONS AT INSTITUTE LEVEL : JUSTIFICATION REQUIRED VERY URGENT 2018-19
54509/04/2019All Institutes in Nagpur Region-: Circular Regarding FC & ARC Remuneration 2018-19
54604/04/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding upadte your principal and other details of your Institute
54703/04/2019Application invited for ARC for Academic Year 2019-2020 from non granted diploma institutes ( For Diploma Admissions ) till date 5-4-2019 :
54803/04/2019Application invited for Facilitation Centre for Academic Year 2019-2020 from diploma institutes ( For Diploma Admissions ) till date 5-4-2019
54901/04/2019Class-III & Class-IV Sr. List Nagpur Region-: Regarding Final Seniority Lst of Nagpur region
55001/04/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Address for Correspondence due to joint director charge taken by Dr. C.S. Thorat
55130/03/2019Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding No Objection Cert. for closure of institute in A.Y. 2019-20
55229/03/2019All Govt Institutes in Nagpur Region-: Regarding circular for Transfer
55329/03/2019All UG/PG Institutes in Nagpur Region-: Regarding undertaking for centralise admission process 2019-20
55428/03/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Report about NATIONNAL SERVICE SCHEME
55525/03/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding submit Report about programme arranged for Mahatma Gandhi 150th Birth anniversary(March 2019)
55618/03/2019Related All Institutes in Nagpur Region-: Regarding second Installment of MAHADBT
55714/03/2019Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Revised Last Date (19/03/2018 To 20/03/2019) for Merit list verification A.Y. 2018-19 for diploma institute only
55813/03/2019All Institutes in Nagpur Region-: Most Urgent Regarding Regarding available vehicle for election 2019
55913/03/2019Related Institutes in Nagpur Region-: Regarding Govt. No Objection Cert. for Approval Process A.Y. 2018-19
56011/03/2019Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Last Date (16/03/2018) for Merit list verification A.Y. 2018-19 for diplma institute only
56108/03/2019Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Merit list verification A.Y. 2018-19 for diplma institute only
56208/03/2019Related Institutes in Nagpur Region-: Regarding to complete pending application of GOI Scholarship/Freeship urgently
56308/03/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Cut Off Date for MAHADBT
56408/03/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding give builing on rent to start Hostel for Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme
56505/03/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Public Notice
56628/02/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Merit List Verification (Diploma 2018-19 and old CVC for Degree Institutes)
56728/02/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Reminder about MAHADBT form approval
56827/02/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Corrigendum Public Notice
56926/02/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Public Notice
57025/02/2019All Institutes in Nagpur Region-: Regarding submit Report of Mahatma Gandhi 150th Birth Anneversary
57125/02/2019All Degree and Diploma Engg.,Architecture,Pharmacy & Management Institute in Nagpur District-: GCOE Nagpur is arranging half day workshop which will be addressed by Dr. Poonia vice Chairman, AICTE on 26 Feb. 2019
57214/02/2019All Institute in Nagpur Region-: Regarding Application from Institute to Correct/revoke Fee
57313/02/2019Nagpur Region-: Regarding Group C “Anukampa” Waiting List
57413/02/2019Nagpur Region-: Regarding Group D (Sweeper) Waiting List As per Lad Page Committee
57513/02/2019Most all Institutes in Nagpur Region-: Regarding Lokshahi Pandharwada 2019
57606/02/2019Most all Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Merit List Verification
57705/02/2019Most all Institutes in Nagpur Region-: Regarding Dr. panjabrao Deshmukh Hostel Maintanance Allowance for A.Y. 2017-18
57804/02/2019Most all Institutes in Nagpur Region-: Regarding corigendum of processing fee for approval process
57902/02/2019Most urgent Related Institutes in Nagpur Region-: Regarding DCF-III not filled & upload by listed institute on AISHE POTAL
58001/02/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Lokshahi Pandharwada 2019
58131/01/2019Class-III & Class-IV Sr. List Nagpur Region-: Regarding Seniority Lst of Nagpur region
58228/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding fulfill EBC discripancy after liknk closed for A.Y. 2017-18
58328/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding EBC Reimbursement for A.Y. 2017-18
58428/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding updated e_mail id of Institutes for communication
58525/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Lokshahi Pandharwada
58625/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Approval process for A.Y. 2019-10
58721/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding G.R. About Approval process
58821/01/2019Advertisement-: Regarding Sweeping contract application upto 31/01/2019
58919/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding 150TH Anneverssary of Mahatma Gandhi celebration
59019/01/2019Most urgent All DEGREE AND PG Institutes in Nagpur Region-: Regarding UG/PG Acreditation Information
59119/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Lokshahi Pandharwada celebration
59218/01/2019Most urgent All polytechnic Institutes in Nagpur Region-: Regarding quarterly report of Rashtriya Seva Yojna
59318/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding participate in MAHAPAUR Innovation Award 2019
59418/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Handbook Approval Process A.Y. 2019-20
59515/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding no change on fee registered on MAHADBT Portal
59615/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Registration for All India Survey on Higher Education(AISHE)
59714/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Dr. Ambedkar Scholarship for Economically Backward Class Student from central govt.
59811/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding All India Survey on Higher Education (AISHE) for the year 2018-19
59911/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding EBC information for A.Y. 2015-16,2016-17,2017-18
60010/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding meeting about 33 carore tree plantation
60109/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding available benifit on MAHADBT Portal for 2018-19
60204/01/2019Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Exemption in Exam fee
60316/11/0202Most Important :- Regarding revised schedule 0f post HSC Diploma