Download

Last updated on जुलै 31st, 2023 at 12:54 pm

डाउनलोड

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
103/10/2023राष्ट्रस्तरीय ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धा – 2023
221/09/2023शै. वर्ष 2023-24 गुणवत्ता यादी पडताळणीकरीता आवश्यक कागदपत्रे अणुक्रमणिका..
314/09/2023Extended Timeline of MahaDBT Upto 25 Sept., 2023
412/09/2023संचालनालयाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील Polytechnic अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता याद्या पडताळणी करण्याबाबत
531/08/2023सरोजिनी दामोदर फाऊंडेशन ‍ विद्याधन उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाबाबत.
631/08/2023तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांमध्ये “गट क” मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात
731/07/2023Final Seniority List 2023 (Divyang)
831/07/2023Final Seniority List 2023 (Class 3 & 4)
912/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 करीता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी उमेदवारांना लागणारी विविध प्रमाणपत्रे सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत…
1012/07/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत.
1 2 3 62
क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
112/04/2023राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील उच्च् शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीची सुधारित शिष्यवृत्ती योजनाबाबत. (मार्गदर्शन सुचना)
क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
131/08/2023तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांमध्ये “गट क” मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात
209/11/2020 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Correspondence of new Joint Director
309/11/2020 Most urgent in Nagpur Region-: Regarding Dr. Kumthekar video on “Cracks in Concrete and their Significance ”
409/11/2020 Regarding Watch “Advancement in Framework Technology by Dr. Kumthekar IIT Bombay on YouTube
509/11/2020Regarding Watch “First Year Post HSC Diploma Online Application Form filling Guidline on Youtube
606/11/2020 Regarding Watch “First Year Post SSC Diploma Online Application Form filling Guidline on Youtube