• Skip to main content

Download

Last updated on November 2nd, 2023 at 04:15 pm

Downloads

Sr. No Publish Date Description Download
121/06/2024Notice for Additional CET of BBA/BCA/BMS/BBM for AY 2024-25
220/06/2024जाहिरात – SIAC द्वारे घेण्यात येणाऱ्या निशुल्क नागरी सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण २०२५, सामायिक प्रवेश परीक्षा CET – २०२५
313/06/2024तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर व अधिनस्त संस्था/कार्यालयातील कर्मचारी यांची दिनांक 01.01.2024 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत.
413/06/2024दिव्यांग कर्मचारी यांची दिनांक 01.01.2024 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची
511/06/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक (थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या वर्किंग प्रोफेशनल्स (कार्यरत व्यावसायिक) उमेदवारांच्या स्वतंत्र तुकडीचे प्रवेश समाविष्ट)
628/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 करीता प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी (दहावी नंतरचे) पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान / वास्तुकला अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक
724/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील इ.10 वी नंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत
822/05/2024शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत
920/05/2024अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करीता गट- क पदावरील उमेदवारांसाठी एकत्रीत अंतिम प्रतिक्षा सुची दिनांक 01.01.2024.
1020/05/2024अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती करीता गट- ड पदावरील उमेदवारांसाठी एकत्रीत अंतिम प्रतिक्षा सुची दिनांक 01.01.2024.
1 2 3 67
Sr. No Publish Date Description Download
112/04/2023राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील उच्च् शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीची सुधारित शिष्यवृत्ती योजनाबाबत. (मार्गदर्शन सुचना)
Sr. No Publish Date Description Download
131/08/2023तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे अधिपत्याखालील विविध कार्यालयांमध्ये “गट क” मधील रिक्त पदांसाठी जाहिरात
209/11/2020Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Correspondence of new Joint Director
309/11/2020Most urgent in Nagpur Region-: Regarding Dr. Kumthekar video on “Cracks in Concrete and their Significance “Click Here
409/11/2020Regarding Watch “Advancement in Framework Technology by Dr. Kumthekar IIT Bombay on YouTubeClick Here
509/11/2020Regarding Watch “First Year Post HSC Diploma Online Application Form filling Guidline on YoutubeClick Here
606/11/2020Regarding Watch “First Year Post SSC Diploma Online Application Form filling Guidline on YoutubeClick Here