Download

Last updated on जुलै 31st, 2023 at 12:54 pm

डाउनलोड

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
101/12/2023निदेशक प्रयोगशाळा सहायक (तांत्रिक) या पदाच्या व्यावसायिक चाचणी परीक्षेबाबतचे परिपत्रक
224/11/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करिता, डीबीटी पोर्टलव्दारे शैक्षणिक वर्ष 2023-24 विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजुरी करिता पाठविण्याबाबत.
309/11/2023शैक्षणिक वर्ष 2018-19 ते 2022-23 मधील (Pending at Institute, Sent Back & Pending at institute 2nd Installment) अंतर्गत संस्थांच्या लॉगीन ला प्रलंबित असलेले अर्ज तात्काळ निकाली काढण्याबाबत
402/11/2023Click Here
502/11/2023Quotation for Supply (Medical Device) Hearing aid
631/10/2023INFORMATION HANDOUT FOR ONLINE EXAMINATION FOR RECRUITMENT OF STENOGRAPHER (LOWER GRADE), SENIOR CLERK AND INSTRUCTOR (LABORATORY ASSISTANT – TECHNICAL)
731/10/2023लघुलेखक (निम्न श्रेणी), वरिष्ठ लिपिक आणि प्रशिक्षक (प्रयोगशाळा सहाय्यक – तांत्रिक) यांच्या भरतीसाठी ऑनलाइन परीक्षेसाठी माहिती पुस्तिका
826/10/2023संचालनालयाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील Diploma Pharmacy अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता याद्या पडताळणी करण्याबाबत.
926/10/2023शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील संस्थांच्या व विद्यार्थ्यांच्या लॉगीन ला प्रलंबित असलेले अर्ज तात्काळ निकाली काढण्याबाबत.
1026/10/2023शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करिता संस्थांनी महाडिबीटी पोर्टलवरील संस्थेची माहिती (Institute Profile) अद्ययावत करण्याबाबत.
1 2 3 4 5 66
क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
Total Visit : 133833

शेवटचे अद्यतन

जुलै 31st, 2023

12:54 pm

आमच्याशी संपर्क साधा

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, शासकीय पॉली. कॅम्पस, मंगळवारी बाजार, सदर नागपुर ४४०००१, एम.एस.