Contact Us

    कार्यालयाचा पत्ता

    • तंत्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,शासकीय पॉलिटेक्निक कॅम्पस, मंगळवारी बाजार, सदर, नागपूर - ४४०००१. महाराष्ट्र राज्य.
    • ०७१२ - २५६५१४३ कार्मिक क्रमांक. ०७१२ - २०५६७८०
    • ronagpur@dtemaharashtra.gov.in