logo

Download Section

Sr. No. Date Description Download
01 01-03-2023 Regarding Clear Pending Applications of Scholarship in Institute Login on MAHADBT PORTAL in A.Y. 2021-22.
02 24-02-2023 Regarding Pending Fees of Scholarship on MAHADBT PORTAL in A.Y. 2022-23
03 23-02-2023 गट क व गट –ड मधील शासकीय कर्मचा-यांची माहे एप्रील –मे 2023 मध्ये प्रस्तावित नियतकालीक बदल्यांबाबतची माहिती सादर करणेबाबत (6 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीकरीता)
04 15-02-2023 गट- क व ड मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहे एप्रिल-मे 2023 मध्ये प्रस्तावित नियतकालीक /मुदतपूर्व विनंती बदल्यांबाबत
05 15-02-2023 Regarding Clear Pending Applications of Scholarship on MAHADBT PORTAL in A.Y. 2022-23. Last Date 16/02/2023
06 03-02-2023 Regarding New domain / URL of MahaDBT Portal
07 23-01-2023 Combine Waiting List For Compensation Ground for the Post of Group "C" Dt. 01.01.2023
08 20-01-2023 Regarding Temporary Seniority List 2023 - All
09 11-01-2023 Regarding Clear Pending Applications of Scholarship on MAHADBT PORTAL
10 11-01-2023 Regarding Clear Pending Applications of Scholarship on MAHADBT PORTAL in A.Y. 2022-23
11 10-01-2023 Extended Timeline for Scrutiny of MCM Scholarship Applications of Govt of India
12 04-01-2023 Regarding FY 2022-23 Scholarship on Mahadbt Portal
13 03-01-2022 Extended dates of AICTE scholarship scheme – Pragati, Saksham & Swanath (A.Y.2022-23)
14 27-12-2022 MCA, B.Arch & B.HMCT Merit List Verification Schedule 2022-23
15 12-12-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, एचएमसीटी पदविका अभ्यासक्रमांच्या शुल्क निश्चितीबाबत
16 08-12-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 संस्थांची महाडिबीटी पोर्टलवरील फी मंजूर करण्याच्या कार्यवाहीबाबत….
17 02-12-2022 अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालय, भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनांचे निरीक्षण आणि परिणामी मुल्यमापन अभ्यास - या प्रक्रियेमध्ये राज्य /केंद्र शासित प्रदेशाकडुन सहकार्य व समन्वय साधण्याबाबत.
18 01-12-2022 Merit List Verification Schedule UG/PG
19 01-12-2022 Time Limit 02/12/2022 up to 1.00 PM शैक्षणिक वर्ष २०२2-२3 मधील इ.12वी नंतरचा प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत
20 29-11-2022 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 करीता पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात वाढ होण्याच्या अनुषंगाने विविध उपक्रमांव्दारे प्रसिध्दी करणेबाबत
20 29-11-2022 अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण कार्यक्रम (AISHE) अंतर्गत नोंदणी करणे व DCF III माहिती अपलोड करणेबाबत.
20 28-11-2022 DPDV Entry of Stay in Hostel for 2020-21 and 2021-22
20 28-11-2022 URGENT-Letter Regarding V.C. of Mahadbt & NSP Portal
20 24-11-2022 अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाच्या शिष्यवृत्ती योजनांचे निरीक्षण आणि परिणामी मुल्यमापन अभ्यास , या प्रक्रियेत राज्य / विद्यापिठाकडुन सहकार्य आणि समन्वय साधणेबाबत.
20 22-11-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांच्या माहितीची पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत…. (अंतिम दिनांक 01/12/2022)
20 22-11-2022 महाविद्यालयात प्रवेशाीत सर्व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्याचे शिष्यवृत्ती योजनांच्या अर्जाची नोंदणी महाडिबीटी पोर्टलवर करण्यासाठी आपले स्तरावरुन सुचना निर्गमित करणेबाबत.
21 18-11-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी औषधनिर्माणशास्त्र पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रिभुत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत.
22 14-11-2022 डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंअतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 व 2021-22 करिता निधी वितरित करणेबाबत.
23 07-11-2022 Instruction regarding Central and State Scheme Information
24 03-11-2022 Extended Timeline of Merit Cum Means Scholarship of Govt of India
25 03-11-2022 Extended Timeline of AICTE Scholarship Schemes of Govt. of India ( Pragati, Saksham and Swanath )
26 03-11-2022 Extended Timeline of Top Class Scholarship Scheme of Govt. of India
27 25-10-2022 संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये श्शिक्षण धेत असलेल्या विद्यार्थ्याच्या मनात आत्महत्येचा विचार येऊ नये याबाबत कार्यवाही करणेबाबत
28 25-10-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील संचालनालयांतर्गत असलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन प्रवेश पडताळणी व प्रवेश मान्यतेची प्रक्रिया…
29 20-10-2022 All Degree Direct Second Year Engineering & Pharmacy Vacancy Calculation - Last Date 24/10/2022
30 18-10-2022 MahaDBT portal Started for acceptance of forms for A.Y.2022-23
31 07-10-2022 परिपत्रक संस्थाची प्रवेश क्षमता माहिती 2022-23 मान्यता – ( 7.10.2022)- अंतिम दिनांक 17.10.2022
32 06-10-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील Polytechnic अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता याद्या पडताळणी करण्याबाबत
33 03-10-2022 Instructions for Scrutiny of AICTE-Swanath Scholarship Scheme Applications
34 29-09-2022 Regarding Scholarship on MahaDBT Portal
35 21-09-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP)प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत. अंतिम दिनांक 27.9.2022
36 21-09-2022 Regarding NSP-2022-2023 KYC and INO Aadhar Authentication is pending
37 21-09-2022 Regarding Pendency of Applications on DBT Portal
38 01-09-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP)प्रवेशासाठी (UG/PG) संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत…
39 29-08-2022 Regarding Institute profile Updating Process started on MahaDBT for A.Y. 2022-23
40 12-08-2022 Notification regarding KYC Registration form of Institute for NSP Portal of GoI- 2022-23
20 10-08-2022 Notification-for Accepting Application the Form of Merit cum Means Scholarship Scheme of GoI-2022-23
20 10-08-2022 Notification-For Accepting the Application Form of AICTE Scholarship Schemes of GoI-2022-23
18 10-08-2022 Notification-For Accepting the Application Form of Top Class Scholarship Scheme of GoI-2022-23
19 05-08-2022 Regarding Final Seniority List 2022
20 05-08-2022 Most Important to All Institute :- MahaDBT Extended timeline for A.Y. 2021-22 ( Last date 25.08.2022 )
20 02-08-2022 Most Important to All Institute :-Regarding Implementation of Central Government National Scholarship Portal(NSP) Central Sector post matric Scheme for academic year 2022-23
20 02-08-2022 Most Important to All Institute :- उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविणात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्टॅ मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेची NSP पोर्टलवरुन सन 2022-23 साठी प्रभावी अंमलबजावणी
20 02-08-2022 Important to All Institute :- उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविणात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्टॅ मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेची NSP पोर्टलवरुन सन 2022-23 साठी प्रभावी अंमलबजावणी
20 01-08-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये पदवीका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्याचे संस्था बदल (College Transfer) करण्याबाबत
20 22-07-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये शासकीय, शासन अनुदानित व विद्यापीठ विभाग संस्थाअभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत
20 22-07-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र व एचएमसीटी इ. पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षानंतर पाठयक्रम / पाळी बदल, तसेच पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षानंतर संस्था बदल करण्याबाबत
20 15-07-2022 Regarding Latest clear pending applications on MAHADBT Portal.Last date for Application Acceptance (New/Renewal) for A.Y. 21-22 is 31'st JULY 2022
20 11-07-2022 Regarding verification and updating of information of institutes for centralized (CAP) admission of technical vocational courses for the A.Y. 2022-23
20 04-07-2022 शै.व. 2022-२३ करीता नवीन बी. फार्मसी अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास PCI यांचे पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज केलेल्या तथा करण्यात येणाऱ्या संस्थाना शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याबाबत
21 29-06-2022 Regarding Temporary Seniority List 2022 - Divyang Karmachari
22 29-06-2022 Regarding Temporary Seniority List 2022 - All
23 28-06-2022 Regarding Fees Pending For the Year 2021-2022 on Mahadbt Portal
24 21-06-2022 Rules for Diploma Admission 2022
25 17-06-2022 Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding Dr. Panjabrao Deshmukh Nirvaha Bhatta Yojana for academic year 2020-21, eligible student for disburse amount
26 03-06-2022 Most urgent for Diploma(POLYTECHNICS) Institutes :- first Year Polytechnics Admission schedule 2022-23
27 02-06-2022 Most urgent FC CENTER for Diploma(POLYTECHNICS) Institutes :- शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील इ.10 वीनंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी संस्थांची सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) म्हणून नियुक्ती करणेबाबत
28 02-06-2022 Most urgent circular for Diploma Institutes :- शैक्षणिक वर्ष-2022-23 मधील पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रीयेच्या अनुषंगाने सुविधा केंद्रांना उदभवणा-या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी नोडल अधिकारी (Nodal officer)नियुक्त करणेबाबत.
29 30-05-2022 Most urgent circular :- Regarding necessary documents required for taking admissions in technical professional courses in A.Y. 2022-23
30 24-05-2022 Most urgent for All Diploma Institutes :- Regarding Application for new FC Center for diploma courses admission for A.Y. 2022-23
25 04-05-2022 Most urgent for All Diploma Institutes :- Regarding submit proposal of name correction in student's marksheet
26 04-05-2022 Most urgent for All UG/PG/Diploma Institutes :- Regarding Green Campus
27 04-05-2022 Most urgent for All UG/PG/Diploma Institutes :- Regarding seeking willingness from PG Learner/Faculty for translation of SWAYAM MOOCs(online courses) into twelve different indian languages-Appeal Regarding
28 04-05-2022 Most urgent for All UG/PG/Diploma Institutes :- Regarding clear pending applications of Post Matric Scholarship on MAHADBT PORTAL
29 28-04-2022 Most urgent for All UG/PG/Diploma Institutes(upto 3.oo pm tomorrow) :- Regarding fill google Sheet for NSP Portal (click on file to fill google sheet)
30 27-04-2022 Most urgent for All UG/PG Institutes(upto 12.oo noon tomorrow) :- Regarding fill google form for Faculty positions status and Ph.D admission data for MERITE Project (click on sencond file to fill google form)
26 21-04-2022 Most urgent for All UG/PG Institutes :- Regarding submit admitted student admission approval information in A.Y. 2021-22 to ARA
27 21-04-2022 Most urgent for All UG/PG Institutes :-Regarding inform information to institutes about organised enterprises by HCL TCS
28 20-04-2022 Extended CFP - National Conference on Advances in Science, Engineering and Technology for Sustainable Development (NCASETSD-22)
29 13-04-2022 Corrigendum: Regarding Transferable Government employee list of blacksmith post
30 13-04-2022 Circular: Regarding Transferable Government employee list
17 07-04-2022 Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding execution of various scholarship scheme on MAHADBT Portal for A.Y. 2021-22
17 06-04-2022 Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding AICTE Approval Process 2022-23
15 28-03-2022 Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Smart India Hackathon-2022
15 25-03-2022 Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding proceedings pending applications at student level on MAHADBT Portal which various schemescomes under DTE for A.Y. 2018-19, 2019-20 & 2020-21
12 21-03-2022 Most Urgent for all UG/PG/Diploma institutes: Regarding form approval of various Scholarship scheme on MAHADBT Portal
13 16-03-2022 Most Urgent for DIPLOMA in Pharmacy institutes: Regarding Diploma in Pharmacy Exit Examination Regulations, 2022
14 11-03-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding clear pending applications of Scholarship on MAHADBT PORTAL in A.Y. 2020-21
15 09-03-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding execution of various Scholarship scheme on MAHADBT PORTAL
15 03-03-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding arrange training under MSFDA
15 28-02-2022 Advertise for Law Officer: तंत्रशिक्षण संचालनालया अंतर्गत विधी अधिका-याच्या नेमणुकीबाबत जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत
16 21-02-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding execution of various scheme which comes under DTE on MAHADBT Portal for A.Y. 2021-22
17 21-02-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding admitted backward class students form registration on MAHADBT Portal
16 17-02-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding AISHE Pending list for complete ur registration upto tomorrow
17 17-02-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding Pendency at Institute level on DBT Portal of 2018-19,2019-20 & 2020-21 years
17 16-02-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding google Meet on dated 17/02/2022 for execution of various scholarship scheme on MAHADBT PORTAL
15 08-02-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding execution of various scholarship scheme on MAHADBT PORTAL which come under DTE
14 02-02-2022 Regarding temparary senrioty List of employee
15 28-01-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding Start offline classes
16 20-01-2022 Most Urgent for UG/PG/DIPLOMA institutes: Regarding implementation of internship enbedded degree programme from a.y. 2021-22
17 20-01-2022 Most Urgent for MBA/MCA/B.ARCH/B.HMCT institutes: Regarding Merit List Verification schedule for MBA/MCA/B.ARCH/B.HMCT institutes
17 20-01-2022 Most Urgent for UG/PG/Diploma institutes: Regarding "Swanath" scholarship Scheme on NSP Portal
17 17-01-2022 Most Urgent for UG/PG/Diploma institutes: Regarding online registration of Scholarship form on MAHADBT Portal
16 13-01-2022 Most Urgent for UG/PG Engineerig institutes: Regarding Merit list verification schedule for B.E./B.TECH_ME_M.TECH
17 13-01-2022 Most Urgent for UG/PG PHARMACY institutes: Regarding Merit list verification schedule for B.PHARM_M.PHARM
17 11-01-2022 Most Urgent for UG/PG/Diploma : Regarding Latest clear pending applications on MAHADBT Portal
17 07-01-2022 Most Urgent for UG/PG/Diploma : Regarding clear pending applications on MAHADBT Portal
17 06-01-2022 Regarding waiting List for Anukampa appointment
17 31-12-2021 Most Important to related Institute in list :-Regarding pending application on MAHADBT Portal for A.Y. 2020-21
17 28-12-2021 Most Important to All Institute corregendum :-Important Letter Regarding Extension Date for the submission of application on the National Scholarship on NSP Portal
17 27-12-2021 Most Important to All Institute :-Important Letter Regarding Extension Date for the submission of application on the National Scholarship on NSP Portal
17 27-12-2021 Most Urgent & Important for all Diploma institute: Regarding verify admitted candidates merit list verification for A.Y. 2021-22
17 23-12-2021 Most Urgent & Important for all Diploma institute: Regarding verify online Admission through institute login for online merit list verification
17 23-12-2021 Most Urgent & Important for all institute: Regarding Start appliction process for A.Y. 2021-22 on MAHADBT Portal
17 16-12-2021 Most Urgent & Important for all UG institute: Regarding participate in entrance exam for SIAC
15 15-12-2021 Most Urgent & Important for all UG/PG/DIPLOMA institute: Regarding fill google form for MOU with Infosys company
15 15-12-2021 Most Urgent & Important for all Diploma institute: AISHE LETTER FOR DIPLOMA INSTITUTES FOR INFORMATION UPLOAD
16 14-12-2021 Most Urgent for all Diploma Polytechnics institute: Regarding Merit list verification schedule of Polytechnics for A.Y. 202-22
17 10-12-2021 Most Urgent for all institute: Letter regarding Distribution of Panjabrao Deshmukh Hostel Nirwah Bhatta
15 09-12-2021 Most Urgent for all Diploma Pharmacy institute: Regarding Merit list verification schedule of D.PHARM & D.HMCT for A.Y. 202-22
15 08-12-2021 Most Urgent for all Diploma institute: AISHE LETTER FOR DIPLOMA INSTITUTES FOR INFORMATION UPLOAD
16 07-12-2021 Most Important to All Degree and PG Degree Institute :-Important Notice Regarding CAP Admission for submission of EWS,NCL and CVC/TVC Certificate
17 02-12-2021 Most Important to All Institute :-Regarding Extension Date for Implementation of Central Government National Scholarship Portal Scheme for academic year 2021-22
17 02-12-2021 Most Important to All Pharmacy UG/PG/Diploma Institute :-Regarding PCI approval 2022-23 for pharmacy courses
17 26-11-2021 Most Important to All UG/PG/Diploma Institute :-Regarding Extension Date of implimentation on MAHADBT Portal Scheme for A.Y. 2020-21
17 23-11-2021 Most Important to All Institute :-Regarding Implementation of Central Government National Scholarship Portal(NSP) Central Sector post matric Scheme for academic year 2021-22
16 18-11-2021 Most Important to All UG/PG/Diploma Institute :-Regarding update institute profile on MAHADBT Portal for A.Y. 2021-22
17 18-11-2021 Most Important to All Degree and PG Degree Institute :-Regarding workshop arrange about career Katta for principal & coordinators of institutes
17 17-11-2021 Most Important to All Degree and PG Degree Institute :-Regarding Extension for Registration to CAP Process of Degree and PG Degree for Technical Education
17 16-11-2021 Most Important to All Institute :-Regarding Implementation of Central Government National Scholarship Portal Scheme for academic year 2021-22
17 16-11-2021 Most Important to All Institute :-उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविणात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्टॅ मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेची NSP पोर्टलवरुन सन 2021-22 साठी प्रभावी अंमलबजावणी
15 16-11-2021 Most Important to All Institute :- उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविणात येणाऱ्या केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्टॅ मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेची NSP पोर्टलवरुन सन 2021-22 साठी प्रभावी अंमलबजावणी
14 10-11-2021 Most urgent to All Degree Engg. and Degree Pharmacy Institute :-Letter regarding Confirm their Vacancy position up to 12 November 2021 for Direct Second Year Degree Engineering and Pharmacy Admission
15 09-11-2021 Most Important to All Institute :-Regarding clear pending scholarship form on MAHADBT Portal
12 03-11-2021 Most Important to All Institute :-Regarding Membership for IEI & ISTE etc.
13 03-11-2021 Most Important to All Institute :-For 2022-23 approval cycle-submission of statutory documents for consideration of approval u/s 12 of the pharmacy act,1948
14 03-11-2021 Most Important to All Institute :-Comments of the state government/union territories on the proposed amendment in regulations 4 of the "The Education Regulations, 2020 for Diploma Course in Pharmacy"
15 03-11-2021 Most Important to All Institute :-Regarding Online Debate competition
16 02-11-2021 Most Important to All Institute :-Regarding Extended date of Foreign Scholarship up to 9th November,2021
17 01-11-2021 Most Important to All Institute :-Regarding Implementation of Central Government National Scholarship Portal Scheme for academic year 2021-22
15 21-10-2021 Most Important to All Institute :-Regarding fill information in excel sheet for vaccination drive
16 21-10-2021 Most Important to All Institute :-Implementation of AICTE - Swanath-Scholarship-Scheme for-A.Y.2021-22
17 20-10-2021 Most Important to All Institute :-Regarding Extended date of Foreign Scholarship up to 1st November,2021
11 20-10-2021 Most Important to All Institute :-Regarding Start Regular Classes of students
12 12-10-2021 Most Important to All Institute :-Letter Regarding AICTE Approval Process 2022-23 : Proposal for New Courses(Nomenclatures)
13 12-10-2021 Most Important to List of Institute :-Letter Regarding Distribution of Panjabrao Deshmukh Hostel Nirwah Bhatta
14 08-10-2021 Most Important to All Institute :-Letter Regarding Extension of MAHADBT Portal Schemes implementation for Academic year 2020-21
15 08-10-2021 Most Important to All Institute :-Letter Regarding required Information of Students whose Mother / Father Death in Covid 19
16 04-10-2021 Most Important to All Degree Institute :-Letter Regarding Students Transfer UG Program Date Extended upto 11th Oct, 2021
17 04-10-2021 Most Important to All Degree Institute :-Letter Regarding Students Transfer UG Program Date Extended upto 11th Oct, 2021
17 29-09-2021 Most Important to All Institute :-Letter Regarding Pragati Scholarship & Saksham Scholarship for academic year 2021-22
15 27-09-2021 Most Urgen for all Diploama institute: AISHE LETTER FOR DIPLOMA INSTITUTES
16 27-09-2021 Regarding Final Seniority List of Promotion Post From 25.05.2004 to 01/01/2021
17 24-09-2021 Most Important to All Institute :-Letter Regarding Foreign Scholarship for students for academic year 2021-22
15 23-09-2021 Most Important:-Regarding Foreign Scholarship for open category students
15 22-09-2021 Most Urgent for All Institute :-Regarding Post Matric Scholarship for Physical Challannge candidate for academic year 2021-22
14 20-09-2021 Most Urgent for All Institute :-Regarding Post Matric Scholarship for academic year 2021-22
15 20-09-2021 Most Urgent for A11 Institute :-Regarding Update the Bank Details of filled application on NSP (National Scholarship Portal) Scholarship application
10 20-09-2021 Most Urgent for All Institute :-Regarding Central Government Central Sector Scholarship for academic year 2021-22
10 17-09-2021 Most Urgent for Related institute attached in list:-Regarding Dr. panjabrao Deshmukh Hostel maintenance Allowance
10 08-09-2021 Most Urgent for Polytechnics :-Regarding circular about intake capacity verification for A.Y. 2021-22 on DTE Portal
11 07-09-2021 Most Urgent :-Regarding not allotted students list on MAHADBT Portal in A.Y. 2019-20
12 07-09-2021 Most Urgent :-Regarding corrigendum for Seniority List of promotion (dt. 25/05/2004 To 01/01/2021)
13 07-09-2021 Most Urgent :-Regarding execution of various scholarship scheme run through MAHADBT portal
14 03-09-2021 Most Urgent :-Regarding Seniority list of Nagpur Region on dated 25/05/2004 to 1/1/2021
15 02-09-2021 Most Urgent :-Regarding guidelines for conducting written examination for person with Benchmark Disabilities
16 02-09-2021 Most Urgent :- Regarding following rule under Maharashtra unaided private professional educational institutes (Admission & Fee regulatory) Act 2005 clause 23
17 02-09-2021 Most Urgent :- Regarding change in institute/course after 1st yr.also change college after 1st yr,2nd and 3rd yr for A.Y. 2021-22
11 02-09-2021 Most Urgent :- Regarding student college transfer for A.Y. 2021-22
12 26-08-2021 Most Urgent :- शै व 21-22 पासून शासनाने मान्यता दिलेल्या एकाच व्यवस्थापनाखाली एकाच व्यवस्थापनाखाली संस्था विलीन करणे , नवीन संस्था सुरु करणे , राज्यातील विद्यामान विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, एचएमसीटी , व्यवस्थापनशास्त्र , एमसीए अभ्यासक्रमाचा पदवी व पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /सध्याच्या प्रवेशक्षमतेत वाढ तसेच प्रादेशिक भाषेतील नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे यासाठी
13 20-08-2021 Most Urgent :- Regarding Maharashtra prohibition of ragging act 1999
14 20-08-2021 Most Urgent :- Regarding pending Scholarship on MAHADBT Portal for 2019-20
15 12-08-2021 Most Urgent :- Regarding regular transfer order of Group-C all post
15 04-08-2021 Most Urgent :- Regarding start new course/increase intake etc. for Pharmacy institutes in A.Y. 2021-22
16 03-08-2021 Most Urgent :- Regarding Entrance Test NATA is essential for B.Arch Admission
17 28-07-2021 Most Urgent :- केंद्रशासन पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांसाठी NSP पोर्टलवरून महाविद्यालयांची नोदणी व KYC करणेबाबत सन 2021-22 करीता.
15 23-07-2021 Most Urgent :-Regarding extended date for form filling and approval upto 5/8/2021 on MAHADBT Portal
16 22-07-2021 Most Urgent :-Regarding change in Name of institute/merger of institute/course merger in A.Y. 2021-22
17 13-07-2021 Most Urgent :-Regarding give extension as per condition no. 30 of Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikhan Shulka Shishyavruti Yojna
16 08-07-2021 Most Urgent :-Regarding execution of DTE Schemes on MAHADBT Portal for A.Y. 2020-21
17 02-07-2021 Most Urgent for BE/B.TECH Institutes Only :-Reminder-Provide the contact details of TPOs and Student Placement Coordinators-reg.(click on second link and fill google form)
18 27-06-2021 Most Urgent :-Regarding FC Center for Post SSC Diploma and Direct second yr diploma(Polytechnics) for ay 2021-22
16 27-06-2021 Most Urgent :-Regarding rule change GR about Diploma admission for A.Y. 2021-22
17 22-06-2021 Most Urgent :-Regarding MAHADBT portal not disbursed amount
16 22-06-2021 Most Important:- Regarding minority Studnets who take higher education and under Hostel Scheme take admission in hostel their income limit increase upto 8.00 lakh
17 17-06-2021 Most Important:- Regarding application for new Facilitation Center (FC) for admission process hled in A.Y. 2021-22
17 04-06-2021 Most Important:- Regarding Celebrate 6th June as "Shivswarajya Din"
17 04-06-2021 Most Important:- Regarding execution of various scheme on MAHADBT Portal under DTE for A.Y.2020-21
16 27-05-2021 Most Important:- Regarding not take admission in UG/PG unrecognised Institutes
17 07-05-2021 Most Important:- Regarding clear discrepancy in Merit list
17 19-04-2021 Most Important:- Regarding extended date upto 30/04/2021 for apply various scheme on MAHADBT Portal for F.Y. 2020-21
17 08-04-2021 Most Important:- Regarding execution of various scholarship scheme on MAHADBT Portal for F.Y. 2020-21 which is run under DTE
17 04-04-2021 Most Important:- Regarding link available for PMSSSS Students registration and pay category conversion fee
17 01-04-2021 Most Important Circular:- Regarding admission upload on cet portal in A.Y. 2020-21
17 01-04-2021 Most Important only for government polytechnics & Engineering institute :- Regarding Circular about regular transfer
17 25-03-2021 Most Important only for Nagpur Distric Rular Area Institutes:- Regarding instruction about COVID-19
17 23-03-2021 Most Important :- Regarding approval process 2021-22
17 22-03-2021 Regarding diploma admitted students merit list verify and recommend for final approval in a.y. 2020-21
16 18-03-2021 Regarding merit list verification of UG/PG in A.Y. 2020-21
17 17-03-2021 Regarding meeting about MAHADBT Portal pending form at institutes on dated 18-03-2021
16 17-03-2021 Most Urgent - Regarding submit JEE Main score card upto 22/03/2021
17 15-03-2021 Regarding Final Seniority List 2021
16 08-03-2021 Most Urgent :- Diploma in Engg., Pharmacy and HMCT : Regarding Merit List Verification Schedule for A.Y. 2020-21 students whose admitted in 2020-21
17 05-03-2021 Most Urgent :- Regarding execution of various scheme on MAHADBT Portal
18 04-03-2021 Most Urgent :- Regarding approve change Bank account details on MAHADBT Portal
16 04-03-2021 Most Urgent : Guideline instruction for VJ/DT/NT/OBC/SBC Students who applying GOI scholarship schemes on MAHADBT Portal
16 03-03-2021 Most Urgent B.Pharm/M.Pharm/B.Arch/M.Arch/B.HMCT/MBA/MCA :- Merit List Verification Schedule for A.Y. 2020-21 students admitted in 2020-21
17 23-02-2021 Most Urgent:- महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अशासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयाकडे जमा, खर्च व शिल्लक अनामत रक्कम (Refundable deposit)माहिती (सन 2010 ते 2020)व प्रती मेल करण्याबाबत
17 17-02-2021 Most Urgent BE/B.TECH/M.TECH :- Merit List Verification Schedule for A.Y. 2020-21 students whose admitted in 2020-21
17 16-02-2021 Most Urgent for Polytechnics only:- Regarding registration for "World Skill Competition"
17 09-02-2021 Most Urgent :- Regarding review meeting about Scholarship disbursed through MAHADBT Portal
17 09-02-2021 Most Urgent :- Regarding Tree Plantation program review (Click on 2nd link for fill google form)
17 04-02-2021 Regarding Institute Level Admission Notification for BE/ME/MCA at GOVT. Engg. Karad
17 03-02-2021 Most Urgent :-Regarding give priority in admission whose father is died on terrorist attack related to Police, Paramillitary forces
17 27-01-2021 Most Urgent :-Regarding student Tuition Fee about EBC which is admitted in A.Y. 2020-21
18 21-01-2021 Most Urgent :-Regarding Dr. Punjabrao Deshmukh Hostel Maintenance Allowance Scheme 2020-21 on MAHADBT PORTAL
16 20-01-2021 Most Urgent :-Regarding MAHADBT portal not disbursed amount
17 14-01-2021 Most Urgent :-Regarding information about Tree plantation done by students of your institutes(Click 2nd link for google form)
16 14-01-2021 Most Urgent :-Regarding execution of MAHADBT PORTAL
17 13-01-2021 Regarding information about CET Center for a.y. 2021-22(Click 2nd link for google form)
17 12-01-2021 Regarding Provisional Seniority List 2021
16 12-01-2021 Most Important and Time Bound:- शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करीताच्या औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत - फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली
17 08-01-2021 Important :- Regarding Extension of Curoff Date for Post SSC, Post HSC and Direct Second Year Admission
17 08-01-2021 Regarding correspondance of new Joint Director
17 06-01-2021 Most Importent:Regarding National Scholarship (NSP) information of Nodel Officer(INO) and Student List Uploading
17 28-12-2020 Relaxation of 50% Marks for Minority Scholarship on NSP Portal
17 18-12-2020 Most Important :- Regarding NBA/NAAC information about institutes on MAHADBT Portal
17 18-12-2020 Most Important :- Regarding verification about NSP Portal registered institutes
17 17-12-2020 Most Important :- Regarding NSP Portal
17 17-12-2020 Most Important :- Regarding excution of MAHADBT Portal Scholarship Scheme
17 16-12-2020 Most Important :- Regarding revised schedule 0f post HSC Diploma
17 16-12-2020 Most Important :- Regarding revised schedule 0f post SSC Diploma Direct 2nd year
15 16-12-2020 Most Important :- Regarding revised schedule 0f post SSC Diploma 1st year
16 14-12-2020 Most Important :- Regarding appoint coordintatior and create counselling center for competation exam related to UG/PG
17 14-12-2020 Most Important :- Regarding Direct 2nd year Engineerg/Pharmacy Degree Vacancy Calculation
17 14-12-2020 Most Important :- Regarding form approval date extend on MAHADBT PORTAL
17 11-12-2020 Most Important :- Regarding Direct Second Year Vacancy Calculation
14 10-12-2020 Regarding execution of MCM (Merit Cum Means) Scholarship
15 04-12-2020 Compliance of self disclosure deficienies generated on portal relating to infrastructure & faculty in respect of the institution applied during ay 2020-21
16 04-12-2020 Regarding exam fee exemption for "Kyar" & "Maha" cyclone affected students
15 04-12-2020 Most Urgent : Regarding Intake verification & Updation on DTE Portal for UG/PG
15 04-12-2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील विविध पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत...
15 04-12-2020 Regarding admission Notification for Post SSC Diploma (Poly-1st yr)
15 04-12-2020 Regarding admission Notification for Post SSC Diploma (Poly-Direct 2nd yr)
15 04-12-2020 Regarding admission Notification for Post HSC Diploma
16 03-12-2020 शै.व.2020-21 मधील पदविका अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीयेसाठी संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करणेबाबत.
17 25-11-2020 Regarding admission process a.y. 2020-21 gr
15 24-11-2020 Most Urgent :- Regarding send fee for approval on MAHADBT PORTAL for A.Y. 2020-21
15 24-11-2020 Regarding sending information for DTE News Letter
16 18-11-2020 निती आयोगाच्या निती दर्पण पोर्टल वर शासनाकडून अनुदान प्राप्त होत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी करण्याबाबत
17 18-11-2020 Awareness Webinar on Outcome Based Education and Accreditation (OBE&A) on 17th Nov. 2020
18 12-11-2020 Regarding Inviting Nomination of one senior faculty from higher education institutes in 2nd phase for the implementation of "National Innovation and startup Policy" for student and faculty in HEIs (NISP)
17 04-11-2020 Reg. Meeting of NSP Portal Schemes Implementation (A.Y.2020-21) for All Degree Institute.
17 04-11-2020 Reg. Meeting of NSP Portal Schemes Implementation (A.Y.2020-21) for All Diploma Institute.
17 29-10-2020 Most urgent for UG/PG Instiututes: FC Center Contact details for E_Verification Process CAP A.Y. 2020-21
16 27-10-2020 Most urgent and Time bound: शैक्षणिक वर्ष 2019-20 व 2018-19 मधील प्रवेशित विद्यार्थ्याच्या प्रवेशातील त्रुटीच्या पुर्ततेबाबतची माहिती.
17 27-10-2020 Most urgent and Time bound: Regarding AICTE's PRAGATI and SAKSHAM Scholarship Scheme.
17 27-10-2020 Most urgent: all UG/PG/Diploma in nagpur region Regarding taking various cet exam fill information in google form (click on first link for google form).
17 27-10-2020 Most urgent: Regarding AICTE's PRAGATI and SAKSHAM Scholarship Scheme.
15 26-10-2020 Course approval information fill in google form click on it.
16 21-10-2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहिती पडताळणी करुन अद्ययावत करणेबाबत..
17 21-10-2020 Most Important: Implementation of MCM Scholarship for A.Y.2020-21-dtd.21-10-2020
15 19-10-2020 Regarding National Scholorship Portal-Post Matric Scholarship for minority Students
16 19-10-2020 कोविड-19चा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जनसामान्यात जनजागृतीसाठी व्यापक मोहिम राबविण्याबाबत
17 16-10-2020 Regarding Institute details fill in google form till 19/10/2020 (click on second link to fill google form)
17 15-10-2020 Regarding SOP for instiute
17 15-10-2020 Regarding Fee hike reverse from FRA
17 12-10-2020 Regarding DTE Letter Registration on National Scholarship for Minority
15 06-10-2020 Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post SSC Diploma
16 06-10-2020 Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post HSC Diploma
17 06-10-2020 Letter reg. Extended Scrutiny dates of MahaDBT Portal (A.Y.2019-20) dtd.06.10.2020
14 05-10-2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या अखत्यारीत असलेल्या औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांस ट्युशन फी वेव्हर योजना (टीएफडब्ल्यूएस) लागू असल्याबाबत
15 30-09-2020 Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post SSC Diploma
16 30-09-2020 Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post HSC Diploma
17 21-09-2020 Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post SSC Diploma
17 21-09-2020 Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post HSC Diploma
17 18-09-2020 **Most Urgent**: Regarding National Scholorship Portal(NSP) Registration
14 16-09-2020 Regarding extended date of form approval on MAHADBT Portal
15 15-09-2020 Regarding intake approval for CAP 2020-21
16 15-09-2020 Most Urgent : Details of Internet availability in the Institute with respect to DBT Portal fill in provided google sheet in front of their institute name upto 5.00pm today
17 14-09-2020 Revised Date for Direct Second Year Diploma Admission 2020-21
17 10-09-2020 Revised Date for Post SSC Diploma Admission 2020-21
17 08-09-2020 Regarding Female candidates are Eligible for Mining or equivalent course
17 07-09-2020 Revised Date for Direct Second Year Diploma Admission 2020-21
18 04-09-2020 Regarding Instructions/advise to AICTE approved institutions/colleges for charging of fees during lock down/unlock due to covid-19
19 03-09-2020 Regarding Vacancy caluclation of Direct 2nd yr. diploma
20 02-09-2020 Regarding Circular about Students Transfer in a.y. 2020-21
17 01-09-2020 Regarding Post Matric Scholarship Minority 2020-21
18 27-08-2020 Regarding Extension Notice for Direct Second Year Diploma in Engineering/Technology (27-08-2020)
19 27-08-2020 Regarding Extension Notice for Post SSC Diploma in Engineering/Technology (25-08-2020)
20 27-08-2020 Regarding Extension Notice for POST HSC Diploma in Pharmacy/HMCT (25-08-2020)
19 27-08-2020 Regarding appeal for paytm of salary to teaching faculty during COVID-19 Pandemic-reg for Pharmacy Institutes
19 27-08-2020 Most Urgent: महाडीबीटी पोर्टवरील योजनांच्या कार्यवाहीसाठी वाढीव मुदतीबाबत…
20 25-08-2020 Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post SSC Diploma
21 25-08-2020 Admission Notice: Extension of Last Date for submission of Application form for Post HSC Diploma
22 18-08-2020 Regarding Degree courses Institute/course/shift Transfer after first, second & Third Year
23 17-08-2020 Regarding student's Seat Transfer
24 17-08-2020 Regarding DTE permission for New/Change in Intake of all Courses
15 03-08-2020 List of Facilitation Centre(FC) for Post SSC and Post HSC Diploma Admission
16 03-08-2020 Instruction regarding Provision and Precaution on Facilitation Centre during COVID 19
17 03-08-2020 Most Imp: Instruction to Institute regarding Second Installament of Scholorship
17 03-08-2020 Most Imp: For UG/PG and Diploma Institute to check and Update(If required) institute information with course approval for CAP Admission of acad.year 2020-21 on DTE website
17 31-07-2020 लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक स्मृती शताब्दी आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठ॓ जन्म शताब्दी कार्यक्रमाबाबत
15 30-07-2020 Most Imp : Regarding Fill Tree Plantation information click on 2nd link
16 30-07-2020 Most Imp : Regarding Diploma Students Institute Transfer Circular, Letter
17 30-07-2020 Most Imp :Regarding Degree Students Institute Transfer Circular, Letter
16 14-07-2020 Most Imp : Regarding MAHADBT PORTAL date extension for form approval
17 10-07-2020 Most Imp : Regarding transferable employe seniority List of Group-C
17 10-07-2020 Most Imp : Regarding change name of course during A.Y. 2020-21
15 10-07-2020 Most Imp : Regarding closure of course/institute in A.Y. 2020-21
16 08-07-2020 Most Imp : Regarding requirement essential documents for taking admission to technical professional courses in A.Y. 2020-21
17 03-07-2020 Most Imp : Regarding implementaion of gr on dated 19/06/2020 about exams
14 02-07-2020 Most Imp : Regarding implementation of "Wasantrao Naik Harit Maharashtra Abhiyan" in State
15 24-06-2020 Most Imp : Regarding Internship/Placement portal establish at technical education r.o. nagpur
13 19-06-2020 Most Imp : Regarding do not increase tution fee & other fees due to covid-19 situation
14 18-05-2020 Most Imp : Regarding MSBTE Guidelines for exam due to covid-19 lockdown period
15 15-05-2020 Most Imp : Regarding Hostel information required for covid-19 click on second attachment of google form and fill it(upto 19/05/2020)
16 12-05-2020 Most Imp : Regarding available helpline number for problems occuring university degree pg & msbte diploma exam & academic time table due to covid-19 lockdown
17 12-05-2020 Most Imp : Regarding report about hon. minister higher and technical education formed committee for manage academic time table and university exams covid19 lockdown
18 05-05-2020 Most Imp : Regarding Watch "Advancement in Framework Technology by Dr. Kumthekar IIT Bombay on YouTube
19 04-05-2020 Most Imp : Regarding Dr. Kumthekar video on "Cracks in Concrete and their Significance "
20 02-05-2020 Most Imp : Regarding Cheif Minister releif fund donation institute list for fill information
18 30-04-2020 Most Imp : Regarding celebrate 1 May "Maharashtra Din"
17 23-04-2020 Most Imp : Regarding Lockdown Period of Covid-19
17 22-04-2020 Most Imp : गट क संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सुची (सन 2020)
17 23-03-2020 Most Imp : Regarding Work from Home
16 19-03-2020 Most Imp : राज्यातील करोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी अध्यापकांनी घरी राहून कामकाज करण्याबाबत (Work from Home)
17 17-03-2020 Most Imp : Regarding NSS Registration instiute information (till 19/03/2020)
17 17-03-2020 Most Imp : राज्यात करोना विषाणु (कोव्हिड 19) या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत
17 17-03-2020 Most Imp : राज्यात करोना विषाणु (कोव्हिड 19) या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत (शहरी हद्दी लगतच्या शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याबाबत)
17 17-03-2020 Most Imp : राज्यात करोना विषाणु (कोव्हिड 19) या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत
17 17-03-2020 Most Imp : Regarding participate in YIN Summer Youth Summit-2020
17 14-03-2020 Most Imp : राज्यातील करोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत.
17 12-03-2020 Most Imp : Regarding submit online information about "Shikshit Bharat"
17 11-03-2020 Most Imp : Regarding instruction about "Korena Virus"
17 06-03-2020 Most Imp : Regarding submit utilization certificate for Tree Plantaion during F.Y. 2019-20
17 03-03-2020 Most Imp : Regarding benefit distribution on MAHADBT Portal
15 03-03-2020 Most Imp : Regarding Sing National Anthem
15 03-03-2020 Most Urgent till 4.00 pm today: Regarding last 3 yrs. students information about dead during studying in college
15 03-03-2020 Final Sr.List as on 01.01.2020 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
15 02-03-2020 सर्व पदवी/पदव्युत्तर पदवी संस्था नागपूर विभाग : राज्य सामायिक परीक्षा कक्षामार्फत आयोजित विभागीय सुसंवाद कार्यक्रमात उपस्थितीबाबत
16 26-02-2020 Most urgent : All INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding fill google sheet for Marathi Bhashik Din
17 25-02-2020 Most urgent : All INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding fill google sheet for national antem
14 24-02-2020 Most urgent : All diploma INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding publish the Diploma Courses Admission Information on Institute website for academic year 2020-21
15 21-02-2020 Most urgent : All UG/PG/diploma INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding sing National anthom before day start study class
15 20-02-2020 Most urgent : All UG/PG INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding Regional Interaction Programmer for centralized Admission Process for A.Y. 2020-2021
15 18-02-2020 Most Important : All UG/PG/diploma INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding Display Institue Name board in "Marathi Language" GR & Letter
15 12-02-2020 Most urgent : All UG/PG INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding Participation of students in MEGA PLACEMENT DRIVE
15 11-02-2020 Most urgent : All UG/PG/DIPLOMA INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding approval process for a.y. 2020-21
16 07-02-2020 Most urgent : All UG/PG/DIPLOMA INSTITUTES IN NAGPUR REGION :Regarding MAHADBT pending form approval
17 07-02-2020 Most urgent : Regarding Provisional Seniority List of Group-C & D government polytechnics & Enggineering,RBTE,DHMCT
17 07-02-2020 Most urgent : Related Institute attached List in nagpur region - Regarding submit utilization certificate for Tree Plantation fund disburse
12 06-02-2020 All UG/PG instt. in nagpur region : Regarding Pay Admission approval fee for students admitted in A.Y. 2019-20
13 03-02-2020 All Engg. Diploma/Degree instt. in nagpur region : Regarding civil Explotech at babasaheb Naik college of engg. yavatmal
14 31-01-2020 Reminder - Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information - Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 01 th Feb,2020
15 30-01-2020 Reminder - Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information - Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 30th January,2020
16 29-01-2020 Most Important - To All : Regarding Extended Date : for INTERNATIONAL CONFERENCE on the theme "Green Energy for Sustanable Development -2020" at Govt.Polytechnic, Nagpur, schedule on 28-29 February,2020
17 28-01-2020 Reminder - Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information - Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 28th January,2020
13 24-01-2020 Most Urgent & Important To All Degree Engineering,PG Degree Engineering and Diploma Polytechnic Institute Nagpur District Nagpur - Letter Regarding Urgent meeting schedule on 28th January 2020, at District Collector office, Nagpur, on "Road Safety"
14 24-01-2020 Reminder - Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information - Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 24th January,2020
15 23-01-2020 Most Urgent & First Priority : List of Diploma Institute Nagpur Region not yet fill the AISHE Information - Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 24th January,2020
15 22-01-2020 Most Urgent : All Diploma Institute Nagpur Region- Regarding Participation of your institution with innovative projects/models in Raman Festival of Innovation
16 21-01-2020 Most Urgent : All UG/PG Institute Nagpur Region- Regarding Admission Approval for admitted students in A.Y. 2019-20
17 18-01-2020 Reminder : Most Urgent & First Priority : All Diploma Institute Nagpur Region- Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal and submit Online Certificate & given format Certificate at RO Nagpur before 20th January,2020
17 18-01-2020 Most Urgent : All Degree/Diploma Engineering Institute Nagpur Region : DTE Sponsered FDP on "Industry 4.0 Opportunity and challenges" from 3rd Feb. to 7th Feb.2020 @ Govt. College of Engg.Chandrapur
17 15-01-2020 Exam : Instructor Technical Lab Asst Selected & Waiting Candidate List For ST Candidate special drive recruitment
17 15-01-2020 Exam : Instructor Technical Lab Asst Not Eligible Candidate List For ST Candidate special drive recruitment
17 15-01-2020 Exam : Instructor Technical Lab Asst final Merit List For ST Candidate special drive recruitment
10 14-01-2020 Most Urgent & First Priority : All Diploma Institute Nagpur Region- Regarding Register and Fill AISHE Information on AISHE Portal before 20th January,2020
10 13-01-2020 Most Important : All HMCT institutes in Nagpur Region- Regarding available "Shivbhojan" for poor & needed person
11 12-01-2020 Exam Result : Instructor Technical Lab Asst Provisional Result & Answer key For ST Candidate special drive recruitment
12 09-01-2020 Attn.: All Institutes in Nagpur Region : Letter regarding Tree Plantation for academic year 2020-2021
13 09-01-2020 Most Urgent : Attn.: All Institutes in Nagpur Region : Letter regarding different fees on MAHADBT portal
14 09-01-2020 Most Important - To All Institute Nagpur Region : Regarding State level Exhibition "KHADI BAZAR" at Nagpur, schedule on 9th & 10th January ,2020
15 08-01-2020 Most Important - To All : Regarding INTERNATIONAL CONFERENCE on the theme "Green Energy for Sustanable Development -2020" at Govt.Polytechnic, Nagpur, schedule on 28-29 February,2020
16 08-01-2020 Roll Numbers of Candidates for ST Special Drive Recruitment
17 07-01-2020 All Related Diploma insitute in attached list : Regarding fulfill discripancy aicte EOA for a.y. 2019-20
17 26-12-2019 ADVERTISEMENT:For ST candidate special Drive
15 24-12-2019 Most Urgent : Attn.: All Institutes in Nagpur Region : Regarding Bank details of institute on MAHADBT portal
16 24-12-2019 Most Important - To All : Regarding NATIONAL CONFERENCE on the theme "Technology for Tribal and Rural Development (TRD2020)" at Govt.Polytechnic, Sakoli, schedule on 29-30 January,2020
17 23-12-2019 Most Urgent : Attn.: Related Institutes(attached list) in Nagpur Region : Regarding click second attachment to fill google sheet Tree Plantation
16 23-12-2019 Most Urgent : Attn.: All Institutes in Nagpur Region : Regarding send pending application for approval on MAHADBT PORTAL
17 19-12-2019 Most Urgent : Attn.: All Polytechnics in Nagpur Region : Regarding implementation "EK BHARAT SHRESHTA BHARAT" campaign
15 19-12-2019 Most Urgent : Attn.: Diploma Institute in Nagpur Region (As per attach list) : click and fill google sheet attached here for FC & ARC remuneration
16 19-12-2019 Most Urgent : Attn.: Diploma Institute in Nagpur Region (As per attach list) : Regarding FC & ARC remuneration through NEFT for a.y. 2018-19 & 2019-20
17 17-12-2019 Most Urgent : Attn.: Institute in Nagpur Region (As per attach list) : Regarding National Scholarship Portal Registration
17 17-12-2019 Most Urgent : All related institute in Nagpur Region : Regarding Tree Plantation fund distribution
13 16-12-2019 Most Urgent : All Institute in Nagpur Region : Regarding fix deposit in joint account
14 15-12-2019 Most Urgent : All Diploma Polytechnic Institute in Nagpur Region : Letter Regarding Apprenticeship
15 12-12-2019 Most Urgent : All Institute in Nagpur Region : Regarding "Challenge Method"
16 12-12-2019 Most Urgent : All Institute in Nagpur Region : Regarding faculty development programme “ Engineering Optimization- Theory & Practice ” from 6th to 10th Jan. 2020@ Govt.College of Engg., Chandrapur.
17 11-12-2019 Most Urgent : All Degree,PG Degree and Diploma Institute Nagpur Region : Regarding circular about joint director name
17 09-12-2019 Most Urgent & First priority : All Degree,PG Degree and Diploma Institute Nagpur Region : Urgent information required regarding EXAM FEE WAIVER
17/b> 06-12-2019 Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding SHORT TERM TRAINING PROGRAMME AT GCOE, Nagpur on 13-17 Jan. 2020
15 05-12-2019 Most Urgent : All Polytechnics & Engg. degree Institute Nagpur Region : Regarding Skill Development program running through Sarthi
16 04-12-2019 Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding Execution of National Scholarship Portal (NSP)-extension of date
17 03-12-2019 Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding Execution of mahadbt portal
16 03-12-2019 Most Important : All Institute Nagpur Region : Sponsered by DST, GOVT. OF INDIA FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMME By Maharashtra Center for Enterepreneurship Development (MCED) Nagpur
17 30-11-2019 Most Urgent : All Institute Nagpur Region : DTE Sponsered FDP on "security & privacy in loT" from 16th to 20th DEC 2019@ GCOEC Chandrapur
17 27-11-2019 Most Urgent : All Diploma Institute Nagpur Region : Regarding approve pending application form of POST MATRIC SCHOLARSHIP urgently, last date is 30 Nov.2019
17 26-11-2019 Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding approve pending application form at institute level on MAHADBT PORTAL urgently
16 22-11-2019 Most Urgent : All Institute Nagpur Region : Regarding Tree Plantation
17 22-11-2019 Most Urgent : All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region : Regarding National scholarship registration for merit cum based scholarship
17 22-11-2019 Most Urgent : All Diploma,Degree & PG Degree Institute Nagpur Region : (List attach ) Letter regarding National scholarship registration
18 21-11-2019 All Institutes in Nagpur Region : Regarding Emerging Areas for new degree course
19 21-11-2019 All Institutes in Nagpur Region : Regarding execution of MAHADBT Portal
17 21-11-2019 All Institutes in Nagpur Region : Regarding information B.VOC Course running under NSQF
17 20-11-2019 All Institutes in Nagpur Region : Regarding MAHDBT Portal execution
15 19-11-2019 All Institutes in Nagpur Region : Regarding UNNAT BHARAT ABHIYAN
16 19-11-2019 Urgent : List of Institutes (Degree and PG Degree) in Nagpur Region : Regarding verification of registration on NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL
17 18-11-2019 ALL UG/PG Institutes in Nagpur Region : Regarding admitted student document verification online on saflta portal
16 15-11-2019 Attn Govt.Polytechnics & RBTE Nagpur Region : Letter Regarding Sr. List of HOD Polytechnics, Asst.Director(Technical) and Dy.Secretary RBTE
17 14-11-2019 Most Most Urgent & Important (time bound - Today) - To list of Degree and PG Degree Institute Nagpur Region : Letter Regarding pending registration on the safalata portal
16 13-11-2019 Most Important - To All Diploma Institute Nagpur Region : Letter Regarding Annual & Three Month Report of "National Service Scheme (NSS)"
17 07-11-2019 Most Important - To All : Regarding NATIONAL CONFERENCE on the theme "Technology for Tribal and Rural Development (TRD2020)" at Govt.Polytechnic, Sakoli, schedule on 29-30 January,2020
16 06-11-2019 Most Urgent & Important - All Institute in Nagpur Region : Regarding MAHDBT Portal execution
17 06-11-2019 Most Urgent & Important - All Institute in Nagpur Region : Regarding Tree Plantation
17 05-11-2019 Most Urgent & Important - All Polytechnics Nagpur Region : Regarding fill feedback form about admissions in a.y. 2019-20
15 05-11-2019 Most Urgent & Important - All Institutes in Nagpur Region : Regarding suggestion for improvement in Admission process 2020-21
16 04-11-2019 Most Urgent & Important - All Institutes in Nagpur Region : Regarding circular to submit proposal towards ARA
17 01-11-2019 Most Urgent & Important - All Degree/PG Degree Institute Nagpur Region : Letter regarding NSP Portal registration reporting schedule for A Y 2019-20
17 30-10-2019 Reminder - Most Urgent - All Institute Nagpur Region : Regarding Mahadbt Portal scheme for A Y 2019-20
13 25-10-2019 Most Urgent & First Priority - All D.PHARM/DHMCT(POST HSC) in Nagpur Region : Regarding Merit List Verification for A Y 2019-20
14 25-10-2019 Most Urgent & First Priority - All Polytechnics in Nagpur Region : Regarding Merit List Verification for A Y 2019-20
15 25-10-2019 Most Urgent & First Priority - All Institute Nagpur Region : Regarding Facilitation Center allotted to institute for A Y 2019-20
16 19-10-2019 Most Urgent & First Priority - All Institute Nagpur Region : Letter regarding NSP Portal registration for A Y 2019-20
17 18-10-2019 Most Urgent - All Institute Nagpur Region : Regarding Mahadbt Portal scheme for A Y 2019-20
13 17-10-2019 Reminder - Most Urgent - All Institute Nagpur Region : Regarding NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL INSTITUTE REGISTRATION AND Implimation MCM Scheme for a.y. 2019-20
14 10-10-2019 Most Urgent - All Institute Nagpur Region : Regarding Mahadbt Portal scheme for A Y 2019-20
15 09-10-2019 Most Urgent - All Institute Nagpur Region : Regarding tree plantation
16 09-10-2019 Most Urgent - All Institute Nagpur Region : Regarding EBC Scholarship for SEBC candidates
17 07-10-2019 Most Urgent - All Institute Nagpur Region : Regarding NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL INSTITUTE REGISTRATION AND Implimation MCM Scheme for a.y. 2019-20
15 07-10-2019 Most Urgent - All Institute Nagpur Region : Regarding mahadbt portal RCSM (EBC) and DPDV Scholarship scheme to SEBC Student for a.y. 2019-20
16 04-10-2019 All Institute Nagpur Region : Regarding mahadbt portal discrepancy for a.y. 2019-20
17 04-10-2019 All Institute Nagpur Region : Regarding 150 Mahatma Gandhi Jayanti Report
17 04-10-2019 Regarding corrigendum Merit List Verification Schedule for MBA
15 03-10-2019 ALL MBA Insitute in Nagpur region : Regarding Merit List Verification Schedule for MBA
16 01-10-2019 ALL Insitute in Nagpur region : Regarding MOU Invitation
17 01-10-2019 ALL Insitute in Nagpur region : Regarding MOU Soft copy for Educational Institute
16 27-09-2019 ALL Insitute in Nagpur region : Regarding execution of MAHADBT PORTAL for A.Y. 2019-20
17 26-09-2019 ALL Insitute in Nagpur region : Regarding reminder about tree plantation
13 25-09-2019 ALL Insitute in Nagpur region : Regarding available students for "Chandrapur Innovation Marathon Vyavsay Niyojan Spardha 2019"
14 24-09-2019 ALL Insitute in Nagpur region : Regarding form approval for Pt. "Dindayal upadhyay swayam yojna"
15 24-09-2019 ALL Insitute in Nagpur region : Regarding Tree Plantation disbursement for A.Y. 2019-20
16 23-09-2019 ALL Insitute in Nagpur region : Regarding execution of MAHADBT Portal Scheme
17 19-09-2019 Circular : New Joint Director Address
14 16-09-2019 Most Urgent - All B.Pharm/M.Pharm/B.Arch/M.Arch/MCA Institute Nagpur region : Regarding Merit List Verification 2019-20 Time Table
15 16-09-2019 Most Urgent - All BE/B.TECH/ME/M.TECH Institute Nagpur region : Regarding Merit List Verification 2019-20 Time Table
16 16-09-2019 Most Urgent - All Diploma Institute Nagpur region : Regarding registraiton on NSP Portal
17 31-08-2019 Most Urgent - All Diploma Institute Nagpur region : Regarding registraiton & Uploading of AISHE Information for A.Y. 2019-20
16 28-08-2019 Most Urgent (first priority)-Reminder-All Diploma,Degree & PG Degree Institute Nagpur region :Regarding registraiton on National scholarship portal (NSP) for MERIT CUM MEANS Scholarship & Post Matric Scholarship
17 27-08-2019 All UG/PG Institute : Regarding submit ST category CVC in A.Y. 2012-13 TO 2017-18
17 27-08-2019 All Diploma Institute : Letter Regarding Post Matric Scholarship for Minority Candidate
15 27-08-2019 All UG/PG Institute in Nagpur region :Regarding cvc verification for A.Y. 2018-19 & 2019-20
16 26-08-2019 All UG Institute in Nagpur region :As Per directives of Hon'ble Supreme Court of India cut off date of UG Technical Professional Courses for AY 2019-20 is extended upto 31st-August 2019.All FC and Institute should refer Revised Notification published on website and follow the schedule accordingly.
17 26-08-2019 All Diploma Institute in Nagpur region :Extension of cutoff date and uploading date of first year and second year diploma polytechnic/pharmacy/hotel management for A.Y. 2019-20
17 26-08-2019 Most Urgent and Important (first priority)-Reminder-All Institute in Nagpur region :Regarding registraiton on National scholarship portal (NSP) for MERIT CUM MEANS Scholarship
17 21-08-2019 All UG/PG Institute in Nagpur region :Regarding information about those who are not submitted cvc yet IN A.Y. 2018-19
17 20-08-2019 All Diploma Institute in Nagpur region :Regarding circular about not fill EWS & TFWS quota vacant seat in institute level round
16 19-08-2019 All Institute in Nagpur region :Regarding Green Army Certificate about tree plantation
17 16-08-2019 All Diploma Institute in Nagpur region :Regarding Revised date of Institute confirmation and cut off date and uploading date
15 16-08-2019 All Institute in Nagpur region :Most Urgent: Regarding submit information about Mahatma Gandhi 150th Birth Anniversary upto 26/08/2019
16 14-08-2019 All Institute in Nagpur region : Regarding confirm all type of admission upto Cut-Off Date
17 13-08-2019 All Institute (Reminder ) : Letter Regarding MERIT CUM MEANS Based Scholarship for Minority Candidates
14 08-08-2019 All Institute : Letter Regarding Post Matric Scholarship for Physical Disabilities Candidate
15 08-08-2019 For Institute(place on Noticeboard) All Student and Faculties:One Day OVERSEAS EDUCATION FAIR ON 25TH AUGUST,2019, Karuna Sanskrutik Bhavan, Bajajnagar, Nagpur
16 08-08-2019 Most Important Regarding circular Foreign Scholarship date extension
17 08-08-2019 Most Important - All Institute : Regarding MAHADBT PORTAL Scheme time table for 2019-20
16 07-08-2019 Most Important - All Diploma Institute : Regarding Registration on National Scholarship Portal for Diploma Institute
17 05-08-2019 MOST URGENT For All UG/PG Institute in nagpur region:Regarding submit information about queries in A.Y. 2012-13 to A.Y. 2016-17 upto 4.00 pm
14 31-07-2019 MOST URGENT For All Institute in nagpur region:Regarding category convertion fee 200/- due to nonsubmission of CVC in 2018-19 admission
15 31-07-2019 MOST URGENT For All Institute in nagpur region:Regarding fill information in NCSC Proforma till 4.00 pm today
16 30-07-2019 For All unaided Institute in nagpur region:Regarding government circular about rules and regulation of admission fee
17 30-07-2019 For All Institute in nagpur region:One week STTP ON planning &design of irrigaion water networks at ramdevbaba college of engineering & management
17 30-07-2019 For All Institute in nagpur region : Regarding submit information about TPO
17 25-07-2019 For All : Regarding Principal advertisement For ACHARYA SHRIMANNARAYAN POLYTECHNIC WARDHA
17 23-07-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding Fee correction on MAHADBT PORTAL
17 23-07-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding Tree plantation
17 22-07-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding Minority scholarship-Merit cum Means
14 22-07-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding NSP PORTAL
15 20-07-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding degree student college transfer (1st yr. to direct 2nd yr.)
16 18-07-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : Regarding Mahatma gandhi 150th birth anniversary
17 15-07-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : REGARDING do not cancel admission due not submitted cAST VALIDITY IN A.Y. 2018-19
15 15-07-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : REGARDING circular about Bank account details for a.y. 2018-19
16 15-07-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION : REGARDING Tree Plantation
17 12-07-2019 All UG INSTITUTE IN NAGPUR REGION : REGARDING COLLEGE TRANSFER OF STUDENT
17 10-07-2019 List of Facility Center : Direct Second Year Degree Engineering (B.E./B.Tech.) Admission -Activate and Start the facility as per schedule
17 10-07-2019 List of Facility Center : Direct Second Year Degree Pharmacy(B.Pharm) Admission -Activate and Start the facility as per schedule
17 09-07-2019 All Diploma Institute havin NSS in Nagpur Region: Regarding taking oath about not take tobaco
18 06-07-2019 M.Tech. FC Centre and Institute in Nagpur Region: M.Tech. Admission schedule
16 06-07-2019 Most Urgent UG Institutes in Nagpur Region: Regarding Student transfer for degree colleges
17 03-07-2019 Most Urgent All Institutes in Nagpur Region: Regarding extend date for MAHADBT Form approval
17 03-07-2019 Most Urgent All Diploma Institutes in Nagpur Region: Regarding Mahatma Gandhi 150th Birth Anniverssary
17 01-07-2019 Most Urgent All Diploma Institutes in Nagpur Region: Regarding update institute information on dte portal
16 01-07-2019 Most Urgent All Diploma Institutes in Nagpur Region: Regarding information about vacant seats
17 28-06-2019 Most Urgent All UG/PG Institutes in Nagpur Region: Regarding verify information and update for technical Courses Admission in A.Y. 2019-20
17 26-06-2019 Most Urgent: Regarding Foreign Scholarship
17 26-06-2019 Most Urgent: Regarding Fee Approval on MAHADBT Portal
17 22-06-2019 Most Urgent: FC Manual
17 22-06-2019 Most Urgent: FC List of B.HMCT
16 22-06-2019 Most Urgent: FC List of B.PHARM
14 22-06-2019 Most Urgent: FC List of B.E.
15 22-06-2019 Most Urgent: FC List of B.Arch
16 22-06-2019 Most Urgent: FC Rule & letter
17 21-06-2019 All Diploma Govt and Aided institute in nagpur region Regarding institute transfer for students
16 21-06-2019 All Diploma in nagpur region Regarding institute transfer for students
17 21-06-2019 Regarding INTAKE VARIATION
17 21-06-2019 Regarding Start New D.PHARM Institute from A.Y. 2019-20
17 21-06-2019 MOST URGENT ALL UNAIDED BE/BPHARM/B.ARCH Regarding vacant post information
17 19-06-2019 MOST URGENT Regarding tree plantation
17 18-06-2019 MOST URGENT ALL DIPLOMA POLYTECHNIC INSTITUTES SHOULD SUBMIT NSS INFORMATION UP TO DATE 20/06/2019
17 18-06-2019 Regarding Post HSC ADMISSION SCEHEDULE EXTEND
17 18-06-2019 Regarding Post SSC 1ST YEAR ADMISSION SCEHEDULE EXTEND
16 13-06-2019 Regarding DTE approval for Institute A.Y.2019-20
17 13-06-2019 Regarding DTE approval for for Institute A.Y.2019-20
17 13-06-2019 All Polytechnics in Nagpur Regarding reminder about arranging workshop for admission process
13 12-06-2019 All institute in Nagpur Regarding MAHADBT PORTAL open for Scrutiny
14 12-06-2019 All Diploma in Nagpur Region National Service Scheme
15 12-06-2019 Related institute in Nagpur regarding Mahadbt portal
16 10-06-2019 Direct 2nd yr. POST SSC DIPLOMA Admission notification
17 10-06-2019 NOTICE about CAP Admission process for CET
16 07-06-2019 All Institute in Nagpur Region Regarding MAHADBT PORTAL
17 04-06-2019 Regarding POST HSC Diploma Notification
16 04-06-2019 Regarding POST SSC Diploma Notification
17 04-06-2019 All Institute in Nagpur Region Regarding Pending application on MAHADBT Portal
17 30-05-2019 Regarding Circular about available PCI Approval letter
18 30-05-2019 Regarding available PCI & AICTE LETTER for new pharmacy institute
17 30-05-2019 Regarding Transfer Order of Tech Lab Asst
17 30-05-2019 Regarding Transfer Order of Storekeeper
18 30-05-2019 Regarding Transfer Order of Sr Clerk
15 30-05-2019 Regarding Transfer Order of lab asstt
16 30-05-2019 Regarding Transfer Order of Instrctor
14 30-05-2019 Regarding Transfer Order of Electrician
15 30-05-2019 Regarding Transfer Order of Class-IV
16 30-05-2019 Regarding Transfer Order of Asst Librarian
14 28-05-2019 All Institutes IN NAGPUR REGION Regarding ARA Circular (22 Apr 2019) EXTENSION FOR COLLEGE/INSTITUTE/COURSE REGISTRATION PROCESS FOR THE ACADEMIC YEAR 2019-20 UPTO 31/05/2019
15 22-05-2019 All Institutes IN NAGPUR REGION Regarding MadaDBT :- Facility for Deactivate Duplicate Aadhaar Profile in Principal login
13 21-05-2019 Related Institutes IN NAGPUR REGION Regarding EBC Rimbursement Order No.11 for A.Y. 2017-18
14 21-05-2019 All Institutes IN NAGPUR REGION Regarding MAHADBT PORTAL is open for form approval form 21/05/2019 to 25/05/2019
15 20-05-2019 Rules for AICTE approved First year post SSC diploma engineering, First Year Post HSC Diploma in Pharmacy, Hotel Management and Catering Technology, Surface Coating Technology and direct second year post SSC diploma in engineering admission rules from A.Y.2019-20
16 17-05-2019 All Polytechnics IN NAGPUR REGION Regarding arrange workshop for School
17 17-05-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Redeem pending on MAHADBT Portal
18 15-05-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding update NBA information on DTE Portal
17 14-05-2019 Post SSC 1ST & DIRECT 2ND Diploma INSTITUTE IN NAGPUR REGION Facilitation Centers (FC) for Diploma admission AY 2019-20
18 14-05-2019 Post HSC Diploma INSTITUTE IN NAGPUR REGION Facilitation Centers (FC) for Diploma admission AY 2019-20
19 14-05-2019 Related INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding explanation about pending application on MAHADBT PORTAL
12 13-05-2019 All INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding mentioned name of signing authority in letter during correspondence to this office
13 08-05-2019 Related INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding EBC reimbursment order 2017-18
14 30-04-2019 Most Urgent ALL Polytechnic INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Proforma for application for running NCVT Courses in spare capacity of polytechnic
15 30-04-2019 Most Urgent ALL INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Tree Plantation
16 23-04-2019 Most Urgent ALL INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding submit report (april 2019) about Mahatma Gandhi 150th Birth Anneversary
17 23-04-2019 Most Urgent ALL Diploma INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Quarterly and Annual Report about NSS till date 25/04/2019
17 23-04-2019 Most Urgent ALL Diploma INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Two days State level Meeting about NSS
17 23-04-2019 Most Urgent Related INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Merit list verification and processing fee
18 23-04-2019 Most Urgent ALL INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding registration for admission process A.Y. 2019-20
17 22-04-2019 Most Urgent ALL INSTITUTE IN NAGPUR REGION Regarding Tree Plantation
18 15-04-2019 ABOUT SUMMER VACATION
17 15-04-2019 MAHADBT- ABOUT PENDING APPLICATIONS AT INSTITUTE LEVEL : JUSTIFICATION REQUIRED VERY URGENT 2018-19
17 09-04-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Circular Regarding FC & ARC Remuneration 2018-19
15 04-04-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding upadte your principal and other details of your Institute
16 3-04-2019 Application invited for ARC for Academic Year 2019-2020 from non granted diploma institutes ( For Diploma Admissions ) till date 5-4-2019 :
17 3-04-2019 Application invited for Facilitation Centre for Academic Year 2019-2020 from diploma institutes ( For Diploma Admissions ) till date 5-4-2019
18 1-04-2019 Class-III & Class-IV Sr. List Nagpur Region-: Regarding Final Seniority Lst of Nagpur region
17 01-04-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Address for Correspondence due to joint director charge taken by Dr. C.S. Thorat
18 30-03-2019 Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding No Objection Cert. for closure of institute in A.Y. 2019-20
19 29-03-2019 All Govt Institutes in Nagpur Region-: Regarding circular for Transfer
20 29-03-2019 All UG/PG Institutes in Nagpur Region-: Regarding undertaking for centralise admission process 2019-20
20 28-03-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Report about NATIONNAL SERVICE SCHEME
16 25-03-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding submit Report about programme arranged for Mahatma Gandhi 150th Birth anniversary(March 2019)
17 18-03-2019 Related All Institutes in Nagpur Region-: Regarding second Installment of MAHADBT
16 14-03-2019 Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Revised Last Date (19/03/2018 To 20/03/2019) for Merit list verification A.Y. 2018-19 for diplma institute only
17 13-03-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Most Urgent Regarding Regarding available vehicle for election 2019
11 13-03-2019 Related Institutes in Nagpur Region-: Regarding Govt. No Objection Cert. for Approval Process A.Y. 2018-19
12 11-03-2019 Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Last Date (16/03/2018) for Merit list verification A.Y. 2018-19 for diplma institute only
13 08-03-2019 Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Merit list verification A.Y. 2018-19 for diplma institute only
14 08-03-2019 Related Institutes in Nagpur Region-: Regarding to complete pending application of GOI Scholarship/Freeship urgently
14 08-03-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Cut Off Date for MAHADBT
15 08-03-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding give builing on rent to start Hostel for Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme
16 05-03-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Public Notice
17 28-02-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Merit List Verification (Diploma 2018-19 and old CVC for Degree Institutes)
14 28-02-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Reminder about MAHADBT form approval
15 27-02-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Corrigendum Public Notice
14 26-02-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Public Notice
15 25-02-2019 All Institutes in Nagpur Region-: Regarding submit Report of Mahatma Gandhi 150th Birth Anneversary
15 25-02-2019 All Degree and Diploma Engg.,Architecture,Pharmacy & Management Institute in Nagpur District-: GCOE Nagpur is arranging half day workshop which will be addressed by Dr. Poonia vice Chairman, AICTE on 26 Feb. 2019
15 14-02-2019 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Application from Institute to Correct/revoke Fee
14 13-02-2019 Nagpur Region-: Regarding Group C "Anukampa" Waiting List
15 13-02-2019 Nagpur Region-: Regarding Group D (Sweeper) Waiting List As per Lad Page Committee
15 13-02-2019 Most all Institutes in Nagpur Region-: Regarding Lokshahi Pandharwada 2019
12 06-02-2019 Most all Related Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Merit List Verification
13 05-02-2019 Most all Institutes in Nagpur Region-: Regarding Dr. panjabrao Deshmukh Hostel Maintanance Allowance for A.Y. 2017-18
14 04-02-2019 Most all Institutes in Nagpur Region-: Regarding corigendum of processing fee for approval process
14 02-02-2019 Most urgent Related Institutes in Nagpur Region-: Regarding DCF-III not filled & upload by listed institute on AISHE POTAL
14 01-02-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Lokshahi Pandharwada 2019
14 31-01-2019 Class-III & Class-IV Sr. List Nagpur Region-: Regarding Seniority Lst of Nagpur region
14 28-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding fulfill EBC discripancy after liknk closed for A.Y. 2017-18
15 28-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding EBC Reimbursement for A.Y. 2017-18
14 28-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding updated e_mail id of Institutes for communication
15 25-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Lokshahi Pandharwada
16 25-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Approval process for A.Y. 2019-10
12 21-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding G.R. About Approval process
13 21-01-2019 Advertisement-: Regarding Sweeping contract application upto 31/01/2019
14 19-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding 150TH Anneverssary of Mahatma Gandhi celebration
14 19-01-2019 Most urgent All DEGREE AND PG Institutes in Nagpur Region-: Regarding UG/PG Acreditation Information
14 19-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Lokshahi Pandharwada celebration
14 18-01-2019 Most urgent All polytechnic Institutes in Nagpur Region-: Regarding quarterly report of Rashtriya Seva Yojna
14 18-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding participate in MAHAPAUR Innovation Award 2019
15 18-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Handbook Approval Process A.Y. 2019-20
16 15-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding no change on fee registered on MAHADBT Portal
15 15-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Registration for All India Survey on Higher Education(AISHE)
16 14-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Dr. Ambedkar Scholarship for Economically Backward Class Student from central govt.
16 11-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding All India Survey on Higher Education (AISHE) for the year 2018-19
16 11-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding EBC information for A.Y. 2015-16,2016-17,2017-18
14 10-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding meeting about 33 carore tree plantation
14 09-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding available benifit on MAHADBT Portal for 2018-19
14 04-01-2019 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Exemption in Exam fee
12 28-12-2018 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Panjabrao Deshmukh Hostel Allowance Scheme
13 27-12-2018 Most urgent All UG/PG Institutes in Nagpur Region-: Regarding Admission Approvalfor student admitted in A.Y. 2018-19(safalta.org)
14 21-12-2018 Most urgent All D.PHARM in Nagpur Region-: Regarding Regarding Excluding Admission Process in A.Y.2019-20 due to PCI approval
14 18-12-2018 Most urgent All Polytechnics in Nagpur Region-: Regarding Regarding quarterly report of National service scheme
14 18-12-2018 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding 150th Birth Anneversary of Mahatma Gandhi
15 17-12-2018 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Indian Govt. Scholarship Scheme for SC Students
15 17-12-2018 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Information about MAHADBT
16 15-12-2018 Most urgent All Diploma FC & ARC Institutes in Nagpur Region-: Regarding give Opinion for FC & ARC Center for A.Y. 2019-20
16 13-12-2018 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Admission Cancellation information in given format due to cast validity
16 12-12-2018 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Registration for Cheif Minister Trophy
16 12-12-2018 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding EBC 2017-18
16 11-12-2018 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding Reminder about MAHADBT Form approval
15 07-12-2018 Most urgent All Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding fix diposit for a.y. 2011-12
16 06-12-2018 Most urgent All UG/PG Institutes in Nagpur Region-: Regarding Computerised merit list verification
17 04-12-2018 Most urgent All Institutes in Nagpur Region-: Regarding MAHADBT FORM Approval
18 01-12-2018 Most urgent All Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Diploma Fee approval as per FRA
14 28-11-2018 Most urgent All Diploma Institutes in Nagpur Region-: Regarding Indian Youth Parliament
14 26-11-2018 Most urgent All Institute in Nagpur Region-: Application Form Institute to Correct/Revoke fee
14 21-11-2018 Most urgent All Institute in Nagpur Region-: Regarding MAHADBT Form Approval meeting
13 16-11-2018 Most urgent All Degree & PG Institute in Nagpur Region-: Regarding Online Merit List Verification
13 13-11-2018 Most urgent All Institute in Nagpur Region-: Regarding post matric Scholarship last date 15.11.2018
14 13-11-2018 Most urgent All Institute in Nagpur Region-: Regarding central Sector Scholarship last date 15.11.2018
15 13-11-2018 Most urgent All Institute in Nagpur Region-: Regarding Green Army registration
16 12-11-2018 Most urgent All Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC Information
14 12-11-2018 All UG/PG Institute in Nagpur Region-: Regarding CVC discripancy in Merit List
15 29-10-2018 All UG/PG Institute in Nagpur Region-: Regarding Online merit list verification
16 29-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding MAHADBT
17 29-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding NSS informatin
14 29-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding informatin about Economic servey 2018-19
15 27-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding 33 carore Tree Plantation
15 27-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding 33 carore Tree Plantation
15 26-10-2018 Most Urgent All ug pg Institute in Nagpur Region-: Regarding cast validity information
16 24-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Mahatma gandhi 150th Anneversary
16 23-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Infromation about MOU
17 23-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding MAHADBT Portal
17 23-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Cast Validity and Noncreamylayer cert
14 20-10-2018 All Diploma Institute in Nagpur Region-: Regarding Merit List Verification
12 20-10-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding MAHADBT Meeting on dated 22-10-2018 for wardha district
12 15-10-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding MAHADBT Application approve and forward for nonpilot institute
13 13-10-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding Panjabrao deshmukh order2 2017-18
14 13-10-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding Panjabrao deshmukh order1 2017-18
15 12-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding urgent information about MHT-CET2019 online exam
16 11-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding MAHADBT PORTAL
12 11-10-2018 All UG/PG Institute in Nagpur Region-: Regarding MERIT LIST VERIFICATION
12 09-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Reading Day on Abdul kalam birth anneversary
12 08-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding implementation MAHADBT
11 05-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding MAHADBT
12 05-10-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC Order7
13 05-10-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding remaining fail transaction list of EBC Order6
12 05-10-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC Order6
12 05-10-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC Order5
11 05-10-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC Order4
12 04-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding CANCEL MAHADBT WORKSHOP ON dated 9/10/2018
12 03-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding 50 crore tree plantation
13 03-10-2018 All Pilot Institute in Nagpur Region-: Regarding review about Pilot institute on MAHADBT Portal
10 03-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding information update on MAHADBT Portal for A.Y. 2018-19
11 03-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC STUDEN Return 50% amt. to Student
11 03-10-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding workshop about DBT PORTAL on dated 09/10/2018
12 28-09-2018 All Engineering Degree/Diploma Institute in Nagpur Region-: Regarding Debate competition subject on Energy Efficiency & Conservation
13 25-09-2018 All Institute in Nagpur Region-: Circular State CET Cell, Mumbai Dt. 18/09/2018 Regarding Institute Registration Before 30th Sept 2018.
9 21-09-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Camp for MAHADBT PORTAL for Non-Pilot
10 18-09-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Rashtrapita Mahatma Gandhi 150th Birth Anniversary
11 16-09-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC distribution Order A.Y. 2017-18
12 12-09-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Submit Admitted student infromation in A.Y. 2018-19
13 05-09-2018 All Diploma Institute in Nagpur Region-: Regarding NSS Information urgently till 7-9-2018
14 05-09-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Counceling of students
11 05-09-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding closure of diploma institute A.Y. 2017-18
11 01-09-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC Order A.Y. 2017-18
12 31-08-2018 All Degree pg Institute in Nagpur Region-: Regarding circular for validity issue
13 31-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding consider online mark sheet for POST SSC DIPLOMA
12 31-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding notification about NCL for all diploma
13 30-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding extended uploading dates of all diploma
14 30-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding notice for first yr. post SSC & post HSC Diploma additionlal round revised notification
14 24-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding spoken tutorial training at IIT Bombay
15 24-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding update Diploma admission information on website
15 23-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding update degree & PG admission information on website
14 20-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding update Tution Fee
15 18-08-2018 All Diploma Institute in Nagpur Region-: Regarding Additional Round for all Diploma
15 7-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding fulfill errors as per AICTE norms
13 7-08-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding RCSMFRS & DPDHMAS Yojna for A.Y. 2018-19
14 7-08-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding RCSMFRS & DPDHMAS Yojna for A.Y. 2018-19
15 6-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding RCSMFRS & DPDHMAS Yojna for A.Y. 2018-19
15 6-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Minority Post Matric Scholarship on NSP Portal for 2018-19
13 3-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding notice about fill vacant seat after CAP
14 3-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC Meeting
15 1-08-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC Meeting
16 31-07-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC distribution order
16 31-07-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC distribution List
15 25-07-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding implimentation of chatrapati shahu maharaj scholarship yojana
16 23-07-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding DBT TRAINING UAT CYCLE2 ON 10:30 am onwards at Anjuman college of Engineerin Nagpur
17 21-07-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding pending amount of Rajarshi chatapati shahu scholarship & pd deshmukh hostel yojna
11 16-07-2018 All Diploma Institute in Nagpur Region-: Regarding available seat information of Direct second Yr diploma Engg
12 16-07-2018 All Diploma Institute in Nagpur Region-: Regarding Status of Enrollment of NSS Volunteer
12 16-07-2018 All Direct second yr Engg & Pharmacy Degree Institute in Nagpur Region-: Regarding inform available seat for direct second yr degree pharmacy & engg
13 16-07-2018 Related Institute in Nagpur Region-: Regarding closure institute status shows pending in AICTE Approval
14 16-07-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding Scholarship transfer though DBT candidate Bank account and after student should pay tution fee to college
15 06-07-2018 All Diploma FC & ARC in Nagpur Region-: Regarding Cast validity not required for all diploma Admission
10 05-07-2018 All Diploma Pharmacy Institute in Nagpur Region-: Regarding start new Institute increase intake vice versa
11 30-06-2018 All Institute in Nagpur Region-: Regarding EBC Scholarship pending amount
12 30-06-2018 All FC & ARC in Nagpur Region-: Regarding submission of Cast validity Time schedule
12 28-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Regarding Adhar updation for minority scholarship
13 26-06-2018 All Institute Nagpur Region-: National Scholarship Portal for Student with disability
14 26-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Many Students were deprived off getting EBC Scholarship Scheme of Engineering College
15 26-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Panjabrao Deshmukh Nirvah Bhatta income limit extend upto 8 lakh
15 26-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Regarding Cast Validity Rajpatra for admission
16 25-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Regarding MSBTE Affiliation for Diploma
12 22-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Regarding Diploma College Transfer
13 22-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Regarding Advertisement oF Chhatrapti shahu Scholarship at FC & ARC
13 22-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Regarding not take 50% Fee oF Chhatrapti shahu Scholarship
14 21-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Regarding COLLEGE TRANSFER FOR A.Y. 2018-19
15 18-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Regarding Chhatrapati shahu maharaj Scholarship income limit extentd
16 12-06-2018 All Institute Nagpur Region-: DTE Letter No.577 Regarding Fix Deposit for Degree,Diploma and PG Degree Courses
12 07-06-2018 All Institute Nagpur Region-: DTE Letter No.697 Regarding submission of document for new Courses/institute for academic year 2018-19
13 07-06-2018 All Institute Nagpur Region-: DTE Letter No.696 Regarding submission of document for new institute for academic year 2018-19
14 07-06-2018 All Institute Nagpur Region-: Letter No.2137 Regarding EBC condition update/changes of eligibility for two children
15 06-06-2018 Most Urgent All Degree ,PG Degree and Diploma Institute Nagpur Region-: DTE Letter No.663 Regarding Upload (AICTE/UNIVERSITY/MSBTE Etc.) affiliation details on DTE Website through institute login Urgently
16 31-05-2018 Most Urgent & First Priority - Reminder - All Degree and PG Degree Institute Nagpur Region-: Reminder Letter No.2067 Regarding submit information of admitted student for pending Caste Validity Certificate from 2012-13 to 2017-18
17 30-05-2018 Transfer Order Technical Education Nagpur Region-: Letter No.57 Transfer order of Group "C" Employee Nagpur Region
18 30-05-2018 All Diploma, Degree and PG Degree Institute Nagpur Region-: DTE Letter No.607 Regarding Display the Courses information in front of Institute
19 28-05-2018 Most Urgent & First Priority - All Degree and PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.2001 Regarding submit information of admitted student for pending Caste Validity Certificate from 2012-13 to 2017-18
20 28-05-2018 Most Urgent- All Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No.1995 Regarding Facilitation Centre for Diploma institute for Admission process for academic year 2018-19
21 22-05-2018 Most Important - All Degree, PG Degree & Diploma Institute Nagpur Region-: DTE Letter No.614 Regarding Collection of Admission Confirmation Fee for academic year 2017-18
09 19-05-2018 Most Urgent- All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1902 Regarding Facilitation Centre for Degree(BE,B.Pharm,BHMCT,B.Arch.etc) and PG Degree(MBA,MCA,M.Arch,M.Pharm,M.Tech. etc) for Admission process for academic year 2018-19
10 19-05-2018 All Institute Nagpur Region-: Jt.Director,Higher Edu. Letter No.2991 Regarding unfair about National Scholarship Portal (NSP)
10 18-05-2018 List of Institute Nagpur Region-: Letter No.1867 Regarding EBC Order of No.8 and List of candidate Institute wise for academic year 2016-17
11 18-05-2018 Most Urgent-All Institute Nagpur Region-:DTE Letter No.188, for Pending application of Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship (EBC) & Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Maint. Scheme for academic year 2017-18 approve at RO up to 25th May,2018
12 16-05-2018 All Polytechnic Institute Nagpur Region-:DTE Letter No.439 Regarding Submit National Service Scheme (NSS) information in given format up to 22nd May,2018
13 16-05-2018 All Institute Nagpur Region-:Letter No.1818 Regarding Pending application of Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship (EBC) & Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Maint. Scheme for academic year 2017-18
14 10-05-2018 All Degree,PG Degree & Diploma Institute Nagpur Region -:Letter No.1785 Regarding, Tree plantation urgent submit information
15 08-05-2018 Most Urgent - Reminder-All Institute Nagpur Region-:Letter Regarding Aadhaar Authentication of EBC Candidate, send information as per letter in given format to RO Nagpur.
16 08-05-2018 Most Urgent - All Institute Nagpur Region-:List of Candidate whose aadhaar details not matching for aadhaar authentication
17 05-05-2018 Most Urgent - All Institute Nagpur Region-:DTE Letter No. 178, Regarding State Minority Scholarship Candidate whose Aadhaar Authentication not done, Update Aadhaar details through Institute login for transfer amount
18 04-05-2018 Most Urgent - List of Institute Nagpur Region-:Letter Regarding Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship (EBC), List of Candidates whose transaction unsuccessful while transfered through Aadhaar based.
19 04-05-2018 Most Urgent - All Institute Nagpur Region-:Letter Regarding Aadhaar Authentication of EBC Candidate, send information as per letter in given format to RO Nagpur.
20 27-04-2018 All Institute Nagpur Region-: DTE Letter No.332 Regarding Pharm.D.Course included in Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship (EBC) Scheme.
21 26-04-2018 Degree/PG Degree/Polytechnic Institute Nagpur Region-: Letter No.1681 Regarding Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship (EBC) Scheme - GR of 8 Lakh income limit etc.
22 26-04-2018 Degree/PG Degree/Polytechnic Institute Nagpur Region-: Letter No.1680 Regarding Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Maint. Scheme - Extension plan,GR of 6 Lakh income limit etc.
23 26-04-2018 Degree/PG Degree/Polytechnic Institute Nagpur Region-: Letter No.1679 Regarding Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship (EBC) submit at Institute for the tuition fee
24 25-04-2018 Final Sr.List as on 01.01.2018 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
25 19-04-2018 Degree/PG Degree/Polytechnic Institute Nagpur Region-: Letter No.1577 Regarding EBC Order of OFFILINE APPLICATIONS for academic year 2016-17
26 19-04-2018 Most Urgent & First Priority - List of Institute Nagpur Region -:Reminder-AISHE 2017 - DCF-III information not updated - List of Institute, not yet Uploaded & submitted DCF - III on AISHE Portal, . pl. Upload & submit the same urgently as per instructions from Directorate of Tech.Edu.Mumbai & MHRD, New Delhi
27 17-04-2018 All Institute Nagpur Region -:Regarding Dr.Subhash Chandra show on 18th april at GHRCE Auditorium
28 16-04-2018 All Degree,PG Degree & Diploma Institute Nagpur Region -:Letter No.1529 Regarding, Tree plantation planing for the year 2018 - 19 and submit information
29 11-04-2018 Most Urgent & Important (Reminder)- All Government/Govt.Aided/Un-Aided Polytechnic/Engineering/MBA/MCA/HMCT/Pharmacy/Architecture Colleges Nagpur Region -:- Industry - Academia Meet of Nagpur Region On 12th April, 2018.
30 11-04-2018 Most Urgent (Timebound) - All Degree/PG Degree/Diploma Institute Nagpur Region -:- Regarding send urgent Hostel Information up to 12th April 2018.
31 11-04-2018 Most Urgent - List of Diploma Engineering (Polytechnic) Institute Nagpur Region -:- Regarding no objection for closure institute - (intimation for clear objection).
32 11-04-2018 Most Urgent - All Diploma Engineering (Polytechnic) Institute Nagpur Region -:- Circular regarding summer vacation for academic year 2017-18
33 07-04-2018 Most Urgent - All Government/Govt.Aided/Un-Aided Polytechnic/Engineering/MBA/MCA/HMCT/Pharmacy/Architecture Colleges Nagpur Region -:- Industry - Academia Meet of Nagpur Region On 12th April, 2018.
34 07-04-2018 Most Urgent & First Priority - List of Institute Nagpur Region -:Reminder-AISHE 2017 - DCF-III information not updated institutes (Timebound), kindly update in first priority up to 9th April,2018
35 07-04-2018 Selection list for the post of WELDER - (As per Hon. High Court Order)-:Selection List for the post of WELDER as per the order of Hon.High Court, Bench Nagpur
36 06-04-2018 Most Urgent & First Priority (Today)- List of Institute Nagpur Region -:Reminder-AISHE 2017 - DCF-III information not updated institutes (Timebound), kindly update today in first priority
37 03-04-2018 Most Urgent -Timebound - All Diploma/Degree/PG Degree Instt. Nagpur Region -:Letter No.1376 letter regarding submit urgent information in Soft and Hard copy as per NBA Rules today
38 28-03-2018 Degree/PG Degree/Polytechnic Institute Nagpur Region-: Order No.1309 Regarding Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Maint. Scheme Order for academic year 2016-17
39 28-03-2018 Degree/PG Degree/Polytechnic Institute Nagpur Region-: Order No.1309 LIST OF STUDENT Regarding Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Maint. Scheme Order for academic year 2016-17
40 28-03-2018 Most urgent and first priority -Important- - All Degree/Diploma/PG Degree Institute Nagpur Region-:Letter No.1308 regarding submission of application with wrong aadhar number of Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship and Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme for academic year 2017-18
08 26-03-2018 Most Urgent -Timebound - All Diploma/Degree/PG Degree Instt. Nagpur Region -:Letter No.1262 letter regarding submit urgent information in Soft and Hard copy as per NBA Rules
09 23-03-2018 Important Circular - All Diploma/Degree/PG Degree Instt. Nagpur Region -:DTE circular No.221 circular regarding prevention from sucides of student learning in Professional Technical courses
10 21-03-2018 Most Urgent & First Priority- List of Institute Nagpur Region -:Reminder-AISHE 2017 - DCF-III information not updated institutes (Timebound), kindly update in first priority
10 21-03-2018 Most urgent and first priority -Important-EBC - All Degree/Diploma/PG Degree Institute Nagpur Region-:Letter No.1171 regarding submission of application of Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship and Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme for academic year 2017-18
10 20-03-2018 Provisional additional Sr.List as on 01.01.2018 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
10 17-03-2018 Most Urgent & First Priority- List of Institute Nagpur Region -:AISHE 2017 - DCF-III information not updated institutes (Timebound), kindly update in first priority
10 16-03-2018 Reminder- All Institute Nagpur District -:Letter No.1079 Regarding, 13 corer Tree plantation planing in the year 2018
10 15-03-2018 Most Urgent & First Priority - All Degree/Diploma/PG Degree Instt. Nagpur Region -:Letter No.1074 Letter regarding urgent Submition of application of Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship and Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme for academic year 2017-18
10 13-03-2018 All Degree/Diploma/PG Degree Engineering Instt. Nagpur Region -:Regarding DTE Sponsored One Week STTP on "Advanced Professional Skills for Engineering Teachers" schedule on 19th-23rd March,2018, in Govt.College of Engg., Nagpur
10 09-03-2018 All Minority status Institute Nagpur Region -:Letter No.1008 Regarding admitted candidate in MI Seat type
10 08-03-2018 Most Urgent All Institute Nagpur Region -:DTE Letter No.233 Regarding Closer of Course Institute/ change site,location, change Inst. as co-education, Introduce D.Pharm. in existing B.Pharm Institute etc. from academic year 2018-19
10 08-03-2018 Important-Revised EBC Notification - All Degree/Diploma/PG Degree Institute Nagpur Region-:DTE Letter No.86 regarding Revised EBC Notification / Schedule of Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship and Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme for academic year 2017-18
10 08-03-2018 Degree/PG Degree/Polytechnic Institute Nagpur Region-: Letter No.951 Regarding Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship /EBC Order No.6 for academic year 2016-17
10 06-03-2018 Important - All Polytechnic Institute -: Letter regarding "i-Connect - Interaction between Industry association & Engineering Aspiring Student- A Annual Technical Festival infotasav 2018"
10 28-02-2018 Most Urgent & Important - All Institute Nagpur Region-:Letter No.855 Letter regarding Submition of Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship and Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme for academic year 2017-18
10 23-02-2018 Most Urgent & Important - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding registration of Institute on the National Scholarship Portal
10 23-02-2018 Important-:Second Revised State Minority Scholarship Schedule for academic year 2017-18
10 22-02-2018 Combine Waiting List Letter No.788 - Final Waiting List for recruitment on Lad Page Committee ground in Government Service for the post of Group "D"
10 22-02-2018 Combine Waiting List Letter No.787 - Final Waiting List for recruitment on compensation ground in Government Service for the post of Group "C" & "D"
10 22/02/2018 Most Urgent- All Polytechnic & D.Pharm Institute Nagpur Region -Letter No. 1784 Regarding Submission of First year Diploma and Direct Second year Diploma Engg. and D.Pharmacy - Submit Bank details of Institute for distribution of Category conversion amount of Acdemic year 2015-16
10 22/02/2018 Most Urgent- All Polytechnic & D.Pharm Institute Nagpur Region -Letter No. 1783 Regarding Submission of First year Diploma and Direct Second year Diploma Engg. and D.Pharmacy - Submit Bank details of Institute for distribution of ARC Mandhan of Acdemic year 2015-16
10 21-02-2018 Important - All Degree/Diploma/PG Degree Institute Nagpur Region-:RO Letter No.769 Letter regarding Notification / Schedule of Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship and Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme for academic year 2017-18
10 16-02-2018 All Degree/Diploma/PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.735 Regarding Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship /EBC Order No.5 for academic year 2016-17
10 16-02-2018 All Degree/Diploma/PG Degree Institute Nagpur Region-: List of Candidate Regarding Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship /EBC Order No.5 for academic year 2016-17
10 16-02-2018 All Degree/Diploma/PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.728 Regarding Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship /EBC Order No.4 for academic year 2016-17
10 16-02-2018 All Degree/Diploma/PG Degree Institute Nagpur Region-: List of Candidate Regarding Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship /EBC Order No.4 for academic year 2016-17
08 16-02-2018 All Degree/Diploma/PG Degree Institute Nagpur Region-:DTE Letter No.2018/60 Notification / Schedule Regarding Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan shulk Scholarship and Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme for academic year 2017-18
09 12-02-2018 All Engineering Institute Nagpur Region-:Letter No.633 Regarding On Day State Level Workshop on "Enhancing Quality of Technical Education : Issues and Challenges"
10 09-02-2018 All List of Institute Nagpur Region-:Letter Regarding Collection of Demand Draft of (Seat Acceptance Fee) for academic year 2017-18
09 09-02-2018 All Institute Nagpur Region-:Revised State Minority Scholarship Schedule for academic year 2017-18
10 08-02-2018 Important- All Institute Nagpur Region-:DTE Notification No. 216 regarding hearing of institute of professional courses for academic year 2018-19
10 07-02-2018 Important- All Unaided Institute Nagpur Region-:DTE Circular No. 139 regarding Salary of Un-aided Institute's Employee and its complaints
09 06-02-2018 Important- All Unaided Institute Nagpur Region-:DTE Circular No. 192 regarding Salary of Un-aided Institute's Employee and its complaints
10 05-02-2018 Circular- All Institute Nagpur District -:Letter No.555 Regarding, 13 corer Tree plantation planing in the year 2018
09 05-02-2018 Important- All Institute Nagpur Region -:DTE Letter No.119 Regarding, instruction for Online Updation of admitted candidate for A.Y. 2017-18
10 05-02-2018 Important- All Institute Nagpur Region -:DTE Letter No.119 Regarding, instruction for Online Updation of admitted candidate for A.Y. 2017-18
10 05-02-2018 Most Urgent - First Priority- All Institute Nagpur Region -:Letter No.533 Regarding, submit urgent information of Chhatrpati Shahu Maharaj Fee Reimbursement Scheme(EBC)from 2006-07 to 2016-17
09 03-02-2018 Important - All Institute Nagpur Region-:DTE Letter No.19 regarding Participation in Magnetic Maharashtra : Convergence 2018
10 25-01-2018 Important - All Institute Nagpur Region-:DTE Circular No.145 regarding approval hearing of Professional courses for academic year 2018-19
10 24-01-2018 All Institute Nagpur Region-:DTE Circular No.90 regarding Directorate of Technical Education Web portal
07 18-01-2018 All Institute given in the list Nagpur Region-:letter No.274 regarding Pandit Dindayal Swayam Yojana application confirmation
08 18-01-2018 All Diploma and PGDM Institute - Circular regarding fill AISHE Information
09 18-01-2018 Admission Entrance Examination Notification- All B.Arch. Degree Institute & Candidates -:DTE letter No.83 and 84 regarding NATA ENTRANCE EXAMINATION Notice
10 18-01-2018 Most Important- All B.Arch. Degree Institute Nagpur Region-:DTE letter No.82 regarding NATA ENTRANCE EXAMINATION required for B.Arch. Degree admission
10 17-01-2018 Most Urgent- All Diploma Institute/ Polytechnic Nagpur Region-:DTE letter No.319 regarding National Service Scheme in Polytechnic
10 12-01-2018 All Institute Nagpur Region-:DTE letter No.10 regarding POST MATRIC SCHOLARSHIP
10 11-01-2018 All Institute Nagpur Region-:State Minority Scholarship Notification and Schedule for academic year 2017-18
11 11-01-2018 All Institute Nagpur Region-:Letter No.172 Regarding JAMANALAL BAJAJ FOUNDATION PURASKAR - 2018
10 11-01-2018 All Institute Nagpur Region-:Circular regarding Vidya Laxmi Portal: One Stop Portal for Information About Educational Loans for student
11 08-01-2018 Most Urgent - All Institute Nagpur District -:Letter No.102 regarding tree plantation program for 2018
10 05-01-2018 All Institute Nagpur Region-:Notification for student regarding post matric scholarship
10 03/01/2018 All Institute Nagpur Region -Notification - Regarding submission of Utilization Certificate for academic year 2016-17
09 03/01/2018 All Institute Nagpur Region -Notification - Regarding Online Application System for Course Approval 2018-19
10 03/01/2018 All Institute Nagpur Region -GR of 23rd May 2017, Regarding institute registration fee and deposit
10 26/12/2017 All Institute Nagpur Region -Circular from Maharashtra State Cet Cell, Mumbai - Regarding Candidate cancelled Admission along with enclosed list to submit bank details for Refund process for A.Y. 2017-18
10 22/12/2017 All Diploma Pharmacy (D.Pharm) Institute Nagpur Region -Letter No. 3446 Regarding PCI Permission for academic year 2017-18
11 19/12/2017 All Institute Nagpur Region -Letter No. 3421 Regarding EBC Scholarship
10 15/12/2017 Most Urgent - PG Degree & Degree Institute Nagpur Region -Letter No. 3379 Regarding submit urgent institute Accreditation information of PG Degree and Degree Institute of Nagpur Region
10 14/12/2017 Most Urgent - List of Diploma Institute Nagpur Region -Letter No. 3377 Regarding Letter regarding submit Bank Details Information
10 07/12/2017 Most Urgent- All Institute Nagpur Region -Letter No. 3318 Regarding security in Univeristy and college of Girl Student
10 07/12/2017 Most Urgent- Reminder -3 : Inst. Code 4185,4236,4243,4604 Institute Nagpur Region -Letter No. 3307 Regarding Marksheet verification for EBC
11 02/12/2017 Most Urgent- All Institute Nagpur Region -Letter No. 3267 Regarding required information for EBC & Minority
09 23/11/2017 Most Urgent- All Polytechnic FC Institute Nagpur Region -Letter No. 3188 Regarding Submission of First year Diploma and Direct Second year Diploma Facility Centre Application sale report for academic year 2017-18
10 22/11/2017 All Institute Nagpur Region -Letter No. 3162 Regarding Ragging in educational institute
10 22/11/2017 All Institute Nagpur Region -Letter No. 3161 Regarding Students Security in University and college
10 14/11/2017 All Polytechnic institute Nagpur Region -Letter No. 3441 Regarding Merit list verification Schedule for DIPLOMA IN ENGINEERING (POLYTECHNIC) INST. for A.Y. 2017-18
10 14-11-2017 Most Important - All Institute Nagpur District-:Circular regarding "APGHAAT MUKTA NAGPUR"
10 13-11-2017 Most Urgent & Important - All Degree, PG Degree and Diploma Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit Bank Details Information for academic year 2017-18
10 08-11-2017 MOST URGENT : All Institute Nagpur Region : DTE Letter No.201 Regarding Central Government Merit cum Means (MCM) Scholarship Last date of Scrutiny Online Application Verification
09 30/10/2017 Most Important - All Inst. Nagpur Region -Regarding celebration Jayanti / RASHTRIYA EKTA DIWAS PLEDGE of Shri Wallabhbhai Patel ON 31st Oct.2017
10 27/10/2017 MOST URGENT - All Inst. Nagpur Region -Letter No. 2974 Regarding MAHADBT PORTAL Orientation / Training Program
10 27/10/2017 MOST URGENT & IMPORTANT - All Diploma Inst. Nagpur Region -Letter No. 2980 Regarding Submission of Facility Centre Application sale report for academic year 2017-18
10 27/10/2017 MOST URGENT & IMPORTANT - All Inst. Nagpur Region -Letter No. 2973 Regarding EBC scholarship GR
09 24/10/2017 All D.PHARM.& DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT INST. Nagpur Region -Letter No. 2929 Regarding Merit list verification Schedule for DIPLOMA IN PHARMACY (D.PHARM) and DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT INST. for A.Y. 2017-18
10 18/10/2017 All Institute Nagpur Region - DTE Letter No. 1229 Regarding GPAT Exam 2018 for the admission of M.Pharm. for A.Y. 2018-19
10 18/10/2017 All Institute Nagpur Region - DTE Letter No. 1223 Regarding CMAT/CAT Exam 2018 for the admission of MBA for A.Y. 2018-19
10 12/10/2017 All B.E./B.Tech. & M.E./M.Tech. Institute Nagpur Region -Letter No. 2889 Regarding Merit list verification Schedule for B.E./B.Tech. and M.E./M.Tech. Institute for A.Y. 2017-18
10 07/10/2017 Urgent - All Institute Nagpur Region -Letter No. 2853 Regarding submit the Application sale report and DD of Facility Centre
10 06-10-2017 All Institute Nagpur Region -:Letter No.2810 regarding 4 crore tree plantation pre-planing and implementation program
10 06/10/2017 MOST IMPORTANT - All Institute Nagpur Region -Letter No. 2809 Regarding MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP Institute registration notification
08 04/10/2017 All B.Pharm.,M.Pharm.,B.Arch., M.Arch.,& B.H.M.C.T. Institute Nagpur Region -Letter No. 2788 Regarding Merit list verification Schedule for B.Pharm.,M.Pharm., B.Arch., M.Arch.,& B.H.M.C.T. for A.Y. 2017-18
09 03/10/2017 All Institute Nagpur Region -:DTE Letter No.166 regarding MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP Extended Schedule for A.Y. 2017-18
10 29-09-2017 Most Important - All ME/M.Tech. PG Degree Institute Nagpur Region -:Letter No.2750 regarding GATE Exam - 2018 for ME/M.Tech. Admission 2018-19
10 27-09-2017 Most Urgent & First Priority - All Institute Nagpur Region -:Letter No.2723 regarding MAHADBT Portal USER ID & PASSWORD of Chatrapati Shahu Maharaj Scholarship (EBC), Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme and State minority scholarship
09 26-09-2017 All Institute Nagpur Region -:Circular No.2713 regarding Central sector,minority and others scholarshpip
10 22-09-2017 All Institute Nagpur Region -:DTE Circular No.133 regarding SWACCHA BHARAT ABHIYAN
10 19-09-2017 Most Urgent - All Institute Nagpur Region -:DTE Circular No.156 regarding Merit cum Means Scholarship Scheme application scrutiny for academic year 2017-18
10 18-09-2017 Most Urgent - All Institute Nagpur Region -:Letter No.2650 regarding admission for Prime Minister's Special Scholarship Scheme for Students belonging to Jammu & Kashmir State for academic year 2017-18
10 16-09-2017 Most Urgent - All DIPLOMA Institute Nagpur Region (Reminder 2)-:Letter No.2645 regarding submit DOCUMENTS AND INFORMATION of Diploma institute for recognation/permission
10 16-09-2017 Attn. All MBA & MCA Institute Nagpur Region:Letter No.2636 Regarding First Year MBA & MCA Merit List Verification Schedule and Notification for Academic year 2017-18
10 11-09-2017 MOST URGENT & First Priority - All Institute Nagpur Region-:Letter No.2567 Regarding Eligibility of Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj EBC Scholarship
10 06-09-2017 MOST URGENT & Firsty Priority - All Institute Nagpur Region-:Letter No.2538 Regarding "List of Institute not filled the Institute Fee on DTE site" FILL THE FEE DETAILS IN INSTT. LOGIN ON DTE Portal till 07/09/2017 till 3.00 pm
10 05-09-2017 MOST URGENT & IMPORTANT - All ARC Institute Nagpur Region-:CET Cell Letter no.895 Regarding DD Collection from ARC of academic year 2017-18
09 05-09-2017 MOST URGENT & IMPORTANT - All Institute Nagpur Region-:Letter no.2505 Regarding POSTPONE of MAHADBT online application training for EBC and Minority Scholarship for academic year 2017-18
10 01-09-2017 MOST URGENT - All Diploma Institute Nagpur Region-:DTE Letter no.3882 Regarding Extension of date for FC activity and confirmation of admission for Non CAP admission of First year and Direct Second Year Diploma Engg. and First year Post HSC Diploma Course
10 31-08-2017 MOST URGENT - All Degree and PG Degree Institute Nagpur Region-:DTE Letter no.1065 Regarding Extension of date for activity for Non CAP admission of First year and Second Year Degree and PG Degree for academic year 2017-18
10 29-08-2017 MOST URGENT - All Diploma Institute Nagpur Region-:Letter no.3854 Regarding Extension of date for FC activity for Non CAP admission of Direct Second Year Diploma Engg. and First year Post HSC Diploma Course
10 28-08-2017 MOST URGENT & IMPORTANT - All Institute Nagpur Region-:Letter no.2436 Regarding MAHADBT online application training for EBC and Minority Scholarship for academic year 2017-18
09 24-08-2017 MOST URGENT & IMPORTANT - All Govt. & Govt.aided Diploma Pharmacy Institute Nagpur Region-:DTE circular no.3871 Regarding first year D.Pharm. admission in Institute level for academic year 2017-18
10 24-08-2017 MOST URGENT & IMPORTANT - All Govt. & Govt.aided Diploma Engg. Institute Nagpur Region-:DTE circular no.3870 Regarding first year Diploma Engg. admission in Institute level for academic year 2017-18
10 23-08-2017 MOST IMPORTANT - All MBA and MCA Institute Nagpur Region-:DTE circular no.1039 Regarding New registration and document verification of MBA/MCA and Extension of CUT OFF DATE of admission for academic year 2017-18
10 23-08-2017 MOST IMPORTANT - All Govt. & Govt.aided and University Managed Degree Institute Nagpur Region-:DTE circular no.1038 Regarding Institute level admission for academic year 2017-18
10 22-08-2017 MOST IMPORTANT - All Govt. & Govt.aided Diploma Engg. Institute Nagpur Region-:DTE circular no.3867 Regarding first year diploma admission in Institute level for academic year 2017-18
10 22-08-2017 MOST IMPORTANT - All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region-:DTE circular no.1032 Regarding circular regarding Cut off Date & Uploading Date of Degree & PG Degree Courses for academic year 2017-18
10 19-08-2017 MOST URGENT - All Polytechnic Institute Nagpur Region-:DTE circular no.3862 Regarding circular regarding Last chance of confirmation of DSD (Direct second year Diploma ) admission for academic year 2017-18
10 18-08-2017 MOST URGENT- All ME/M.Arch./M.Pharm Institute Nagpur Region-:DTE circular no.1015 Regarding Extension for reporting of M.E./M.Tech. MPharm admission
10 18-08-2017 MOST URGENT- All all professional courses Institute Nagpur Region-:DTE circular no.1014 Regarding Extension for submission of Final year marksheet upto 31/08/2017
10 18-08-2017 MOST URGENT AND FIRST PRIORITY - All Institute Nagpur Region-:DTE Letter no.224 Regarding Hostel Information of your institute
09 16-08-2017 Most Important Circular - To all Private Diploma Engg. (Polytechnic) institute Nagpur region - :DTE Letter NO. 3854 Regarding unaided (Private) polytechnic last chance of admission for allotted candidate those who are not reported at ARC & Institute
10 10-08-2017 To all concern institute Nagpur region - :DTE Letter NO. 976 Regarding Admission of candidate NRI and PIO/OCI/CIWGC/FN
09 10-08-2017 Urgent & Important To all B.Architecture Insitute Nagpur region - :DTE Letter NO. 918 Regarding Direct Second Year B.Arch. transfer of admission
10 09-08-2017 Urgent & Important To all B.E. & B.Pharm Insitute Nagpur region - :Circular - Regarding Change of Resultant Vacancy by using new FORMULA for DIRECT SECOND YEAR DEGREE ENGINEERING AND DIRECT SECOND YEAR DEGREE PHARMACY for academic year 2017-18
10 09-08-2017 Important To all Insitute PG Degree courses- :Circular - Extension of Cut off Date for academic year 2017-18
10 09-08-2017 Important To all Insitute Degree courses- :Circular - Extension of Cut off Date for academic year 2017-18
08 09-08-2017 Most Urgent & First Priority - Extension of Reporting under CAP Admission Diploma- :Circular - Extension of Reporting date in institute of first year Diploma 11 August,2017
09 09-08-2017 Most Urgent & First Priority - Extension of Reporting under CAP Admission Degree and PG Degree - :Circular - Extension of Reporting date in institute of first year B.E., B.Pharm,B.Arch. M.B.A.,M.C.A. and P.G.Courses up to 10 August,2017
10 08-08-2017 Admission Notification of GOVT. ENGINEERING COLLEGE CHANDRAPUR - :Admission Notification of GOVT. ENGINEERING COLLEGE CHANDRAPUR
10 08-08-2017 Urgent - All Facility Centre (FC) & Admission Reporting Centre (ARC) Institute Nagpur Region-:Letter no.2252 Regarding display Banner of MAHADBT Portal for EBC & Other SCHOLARSHIPS
10 04-08-2017 VERY IMPORTANT - All Institute Nagpur Region-:DTE Letter no.936 Regarding admission rules for academic year 2017-18
10 04-08-2017 MOST URGENT & FIRST PRIORITY - All Institute Nagpur Region-:Fill information regarding FEE of Institute for DBT & AISHE on Directorate of Technical Education (DTE) Portal , check LIST OF INSTITUTE NOT FILL INFORMATION TILL DATE
09 04-08-2017 Very Important - All Institute Nagpur Region-:Letter no.2236 Regarding admission rules
10 01-08-2017 MOST URGENT & FIRST PRIORITY - All Institute Nagpur Region-:DTE Letter no.01 Fill information of DBT on DTE Portal and also fill information on AISHE portal
08 31-07-2017 All Institute Nagpur Region-:Letter No. 2163 EBC Sanction institute wise student List of EBC Order No.3 for academic year 2016-17
09 31-07-2017 All Institute Nagpur Region-:Letter No. 2163 EBC Sanction Order(3) for academic year 2016-17
10 29-07-2017 All Institute Nagpur Region-:Revised Notification regarding merit cum means scholarship for academic year 2017-18
10 29-07-2017 All Institute Nagpur Region-:Notification regarding post matric scholarship for academic year 2017-18
10 29-07-2017 Most Important - All B.E. & B.Pharm Institute Nagpur Region-:DTE Letter No. 885 regarding extension of ARC Confirmation and reporting for First year B.E. & First year B.Pharm CAP seat allotted candidate
10 28-07-2017 All Institute Nagpur Region-:Letter No. 2124 EBC Sanction institute wise student List of EBC Order No.2 for academic year 2016-17
10 28-07-2017 All Institute Nagpur Region-:Letter No. 2124 EBC Sanction Order(2) for academic year 2016-17
10 26-07-2017 MOST URGENT - All PG Degree Engineering Institute Nagpur Region:Letter no. 2108 Regarding ME/M.MTech Eligibility
10 26-07-2017 MOST URGENT - All Degree and PG Degree Engineering Institute Nagpur Region:Letter no. 2094 Regarding ST bogus document verification commitee
09 25-07-2017 MOST IMPORTANT - CIRCULAR Attn. All ARC Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:DTE Letter no. 3761 Regarding Direct seocnd year post ssc diploma permission for correction in mark of ITI Candidate
10 24-07-2017 MOST IMPORTANT - Attn. Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter no. 2059 Regarding Document verification of Reserve seat admitted candidate for academic year 2017-18
10 24-07-2017 MOST IMPORTANT - Attn. Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter no. 2052 Regarding seat acceptance fee amount and Invalid DD for academic year 2016-17
09 20-07-2017 Attn. Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter no. 2033 Regarding MI SEAT TYPE admission of canddidates for academic year 2016-17
10 19-07-2017 URGENT AND FIRST PRIORITY -To All Diploma Engineering/Polytechnic institute Nagpur Region -: New instruciton for vacancy Calculation of Second year Diploma Engineering / polytechnic vacancy Calculation
10 19-07-2017 MOST URGENT -To All MBA / MMS Institute Nagpur Region -: Urgent meeting schedule on 21 July 2017, Regarding alleged request for withdrawal of Extension of Approvai / Affiliation to the educational institute running MBA & MMS course in Maharashtra State due to non-compliance of AICTE / State Govenment norms
11 19-07-2017 To All Degree Engineering and Degree Pharmacy Institute Nagpur Region -: proforma for adding the BACKLOG CANDIDATE IN Second year Degree Engineering and Pharmacy vacancy Calculation
10 18-07-2017 URGENT AND FIRST PRIORITY -To All Degree Engineering and Degree Pharmacy Institute Nagpur Region -: New instruciton for vacancy Calculation of Second year Degree Engineering and Pharmacy Vacancy Calculation
10 13-07-2017 To All Institute Nagpur Region -Circular of Shri Thiruvalluvar -Jayanti: Regarding celebration Jayanti of Shri Thiruvalluvar
09 04-07-2017 Attn. Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Regarding office ordder No.1821 OF Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Nirwah Bhatta Yojana for academic year 2016-17 admitted candidates
10 04-07-2017 Most Important & Time Limit- All Institute Nagpur Region-:Letter High. Edu. 4003 regarding Physically Challange (handicap) candidate for Post Matric Scholarship scheme 2017-18
09 04-07-2017 Most Urgent All Institute Nagpur Region -:Letter regarding permitted examination of EBC candidate
10 04-07-2017 Most Urgent & important - All Institute Nagpur Region -:Letter regarding email and website
10 03-07-2017 Most Urgent All Institute Nagpur Region -:Letter regarding EBC AND HOSTEL FACILITY
10 03-07-2017 Reminder -Most Urgent - All Institute Nagpur Region -:Letter No.1799 regarding Chhatrpati Shahu Maharaj Fee Reimbursement Scheme(EBC) information of remaining Candidate
09 01-07-2017 Most Urgent - All Degree Engg./Pharmacy/Architecture/Hmct Institute Nagpur Region -:Letter No. 1788 regarding College transfer proposal
10 01-07-2017 Attn. Degree, Diploma and PG Degree (ARC 2016-17)Institute Nagpur Region:Regarding ARC Seat Acceptance fee for academic year 2016-17 Admission
10 30-06-2017 Most Urgent All Diploma Institute Nagpur Region -:DTE Letter No.3624 Regarding Closer of Course / Institute from academic year 2017-18
09 27-06-2017 Most Urgent All Institute Nagpur Region -:Letter regarding EBC AND HOSTEL FACILITY
10 27-06-2017 Most Urgent - Time Limit - All Diploma Institute Nagpur Region -:DTE Letter No.3538 regarding NEW DIPLOMA INSTITUTE PERMISSION OF DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
10 23-06-2017 Time Limit - All Diploma Institute Nagpur Region -:DTE letter No. 3579 regarding Diploma College Transfer Course change and or transfer of Institute
09 23-06-2017 Urgent - All Institute Nagpur Region -:Letter No.1709 regarding Chhatrpati Shahu Maharaj Fee Reimbursement Scheme(EBC) information
10 21-06-2017 Very Important - All Diploma Institute Nagpur Region -:College Transfer Instruction regarding Course change and or transfer of Institute after first,second year
08 21-06-2017 Very Important - All Degree Engg./Pharmacy/Architecture/Hmct Institute Nagpur Region -:college Transfer Instruction regarding Course change and or transfer of Institute after first,second and third year
09 20-06-2017 Most Urgent - Reminder- All Diploma Institute Nagpur District -:Letter No.1557 regarding Urgent information for 4 crore tree plantation from 2017 to 2019 , Information send up to 21/6/2017 on or before 11.00 am
10 20-06-2017 Most Urgent - All Post HSC Diploma (Pharmacy/Hmct) Facility centre Institute Nagpur Region -:Letter regarding Training & Distribution of kits for Post HSc Diploma (Pharmacy/HMCT) Facility centre for academic year 2017-18
11 20-06-2017 Urgent - List of Diploma Institute Nagpur Region -:Letter regarding pending proposal of Diploma Closer Institute
10 20-06-2017 Urgent All Institute Nagpur Region -:Letter regarding International Yod Day
09 18-06-2017 Important - All Degree Engg./Pharmacy/Architecture/Hmct Institute Nagpur Region -:college Transfer Format regarding Course change and or transfer of Institute after first,second and third year
10 18-06-2017 Most Urgent & First Priority -Circular - Important - All Degree Engg. Institute Nagpur Region -:DTE email Letter regarding first year Engg. Admission - Institute model ready, Institute are required to login & create the admission Incharge Account urgently
10 16-06-2017 Circular - Important - All Degree Engg./Pharmacy/Architecture/Hmct Institute Nagpur Region -:DTE Letter No.690 regarding Course change and transfer of Institute after first,second and third year
11 15-06-2017 Important - All Institute Nagpur Region -:Letter No.1576 regarding EBC Facility for Institute Assesment & Accreditation
09 15-06-2017 Most Urgent : All Diploma Institute Facility Centre Nagpur Region -:Letter No.1570 regarding Training & Distribution of kits for Diploma (First year & Second year ) Facility centre for academic year 2017-18
10 14-06-2017 All Institute Nagpur Region -:DTE Letter No.84 regarding Update All India Survey of Higher Education (AISHE) For the year 2016-17
10 14-06-2017 Most Urgent - All DIPLOMA Institute Nagpur Region (Reminder 1)-:Letter No.1554 regarding submit DOCUMENTS AND INFORMATION of Diploma institute for recognation/permission
08 13-06-2017 Most Urgent - All Diploma Institute Nagpur District -:Letter No.1547 regarding information for 4 crore tree plantation from 2017 to 2019
09 12-06-2017 Most Urgent - All Institute Nagpur Region (Reminder 2)-:Letter No.1515 regarding EBC Verification of Marksheet or Gazzate of winter 2016 Exam and verification of Hall ticket of summer 2017 candidate
10 12-06-2017 Facility Centre Remunaration Order for academic year 2016-17- Facility centre order of All PG Degree, All Degree and All Diploma Institute Under Directorate of Technical Education
10 09-06-2017 Most Urgent - All FACILITY CENTRE and ARC CENTRE Nagpur Region-:DTE Letter No.82 regarding Chhatrpati Shahu Maharaj Fee Reimbursement Scheme(EBC) and Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Maintenance Scheme information
10 09-05-2017 All Institute Nagpur Region (Reminder)-:Regarding Institute details information for academic year 2017-18
10 07-06-2017 Most Urgent - All Minority Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit Urgent information about present position of Minority Status
10 05-06-2017 Most Urgent - All Facility Centre of Degree Engineering Institute Nagpur Region-:Letter regarding First year Degree Engineering Facility Centre Coordinator Training on Admission Process for academic year 2017-18
10 01-06-2017 Most Urgent - All Diploma Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit AICTE Permission letter and MSBTE Board affiliation for Admission Process for academic year 2017-18
10 31-05-2017 Transfer Order - Government Employee Group "C" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
09 31-05-2017 All Institute Nagpur Region-:Regarding EBC DBT Portal for academic year 2017-18
10 31-05-2017 All Institute Nagpur Region-:Regarding Institute details information for academic year 2017-18
09 24-05-2017 All Institute Nagpur Region-:EBC Sanction institute wise student List of EBC Order No.1 for academic year 2016-17
10 24-05-2017 All Institute Nagpur Region-:letter No. 1379 regarding EBC Order No.1 for academic year 2016-17
11 24-05-2017 All Institute Nagpur Region-:letter No. 1378 regarding submit the attendance of EBC Candidate for academic year 2016-17
10 24-05-2017 Most Important - All Institute Nagpur Region-:letter No. 1360 regarding Write the INSTITUTEE CODE on Institute letter Head
10 24-05-2017 Important - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding Essay Competitions based on National Integration and Communal Harmony for college student
10 23-05-2017 Important - All Institute Nagpur Region-:Letter & GR regarding Direct Bank Transfer amount in candidate account of Chhatrpati Shahu Maharaj Fee Reimbursement Scheme(EBC) and Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Maintenance Scheme
10 18-05-2017 Most Important - All Institute Nagpur Region-:Letter High. Edu. 2758 & 2759 regarding Minority verification online application and admission & Tution feee of minority candidate
10 17-05-2017 Most Important - All Diploma Institute Nagpur Region-:DTE Letter No. 3406 & 3407 regarding New Diploma institute Directorate permission
09 17-05-2017 Most Important - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding collection of Accepted fee difference of admitted candidate for academic year 2016-17
10 15-05-2017 Most Important - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding Instruction for Central Government Merit cum Means Scholarship allotted Candidate
11 15-05-2017 Most Important - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit EBC Candidate attendance of academic year 2016-17
09 15-05-2017 Most Important - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding EBC Utilisation Certificate of academic year 2015-16
10 15-05-2017 Most Important - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding Fee acceptance of academic year 2016-17
10 15-05-2017 All Post Graduate Degree (M.E./M.TECH/M.PHARM/MHMCT/M.ARCH) Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit application for Facilitation Centre for admission process for academic year 2017-18
10 15-05-2017 All Degree Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit application for Facilitation Centre for admission process for academic year 2017-18
10 09-05-2017 Most Important - All Diploma Institute Nagpur Region-:Letter regarding zero intake for admission for academic year 2017-18
10 09-05-2017 Important - All Diploma Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit application for Facilitation Centre for admission process for academic year 2017-18
11 09-05-2017 Most Important - All Degree, PG Degree and Diploma Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit Bank Details Information for academic year 2017-18
10 06-05-2017 Most Urgent - All Degree, PG Degree and Diploma Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit AICTE Permission letter and University affiliation for Admission Process for academic year 2017-18
10 02-05-2017 Urgent - All MBA Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit the Application for MBA Admission Process Facilitation Centre for academic year 2017-18
09 26-04-2017 Urgent - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding submit the EBC Utilization Certificate for academic year 2015-16
10 19-04-2017 Urgent and Important - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding upload institute fee in DTE EBC website for academic year 2016-17
11 19-04-2017 Important - All Diploma Institute Nagpur Region-:Circular regarding Summer vacation for academic year 2016-17
09 15-04-2017 Most Urgent - All Diploma Institute Nagpur Region-:List of Institute - All Diploma institute should fill and Upload information on AISHE Website urgently
10 12-04-2017 Final Sr.List as on 01.01.2017 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
11 07-04-2017 URGENT- : All Diploma, Degree & PG Degree Institute Nagpur Region : DTE Letter No.3/madijaka/2017/08, regarding Maharashtra DIGIDHAN Program implimentation
10 07-04-2017 MOST URGENT-Reminder-2 : All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region : Letter No.912 regarding certificate of verification reserve category candidates for admission of academic year 2016-17
10 07-04-2017 MOST URGENT : All Institute Nagpur Region : Letter No.916 regarding return of invalid dd of the admission of academic year 2016-17
11 07-04-2017 MOST URGENT : All Institute Nagpur Region : Statement of Amount to be paid to Institutes against Seat Acceptance Fees for admission Academic Year 2016-17
11 05-04-2017 All Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.890 regarding Registration on the website of forest department of Maharashtra Government
11 23-03-2017 MOST URGENT : All Institute Nagpur Region : DTE Letter No.34 regarding State Minority application filled AADHAAR information for academic year 2016-17
10 23-03-2017 URGENT : All Institute Nagpur Region : Letter No.794 regarding complete the objection of EBC Application up to 27th March,2017
11 23-03-2017 URGENT : All Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.677 regarding plantation information required in attached formats
10 20-03-2017 Attn. : All Diploma Institute Nagpur Region : Regarding complaints on different subjects
10 17-03-2017 Attn. : All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : One Day Workshop on Outcome Accredition Process & Parameter at Sau. Leena Kishor Mamidwar Institute of Management Studies & Research, Chandrapur
11 16-03-2017 URGENT : All Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.677 regarding plantation information
11 14-03-2017 URGENT : All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : DTE Letter No.225 regarding continuation admission of admitted candidate through HAMIPATRA For Caste Validity
11 02-03-2017 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : One Day Workshop on Outcome Accredition Process & Parameter at Sau. Leena Kishor Mamidwar Institute of Management Studies & Research, Chandrapur
12 01-03-2017 Attn. Degree, Diploma and PG Degree (ARC 2015-16)Institute Nagpur Region:Regarding ARC Remuniration for academic year 2015-16 Admission
10 01-03-2017 Attn. Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Regarding Dr.Panjabrao Deshmukh Hostel Nirwah Bhatta Yojana for academic year 2016-17 admitted candidates
10 01-03-2017 Attn. Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Regarding EBC Order No.480 for academic year 2015-16
10 01-03-2017 Attn. Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Regarding State Minority Scholarship Updation of Aadhaar linking
10 18-02-2017 Recruitment Advertisement 2017- Recruitment in Acharaya Shrimannarayan Polytechnic,(Govt.Aided), Wardha for the post of Lecturer,Jr.Clerk and Hamal
11 17-02-2017 Important : All Institute Nagpur Region : Letter regarding "MARATHI BHASHA GAURAV DEEN" On 27 February, Birth Day of Kusumagraj Shri V.V.Shirwadkar, Hon. Minister letter
10 17-02-2017 Important : All Institute Nagpur Region : Government Circular regarding "MARATHI BHASHA GAURAV DEEN" On 27 February, Birth Day of Kusumagraj Shri V.V.Shirwadkar
11 15-02-2017 ONE WEEK SHORT TERM TRAINING PROGRAMME On 06 - 10 March,2017 at Government College Of Engineering, Nagpur
12 14-02-2017 Provisioinal Sr.List as on 01.01.2017 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
10 10-02-2017 Important : Institute Nagpur Region : e- Circular - Filling of information on AISHE portal till 28.02.2017 : Institutes coming under DTE for programmes Diploma,PGDM ( Excluding PGDM institutes affiliated to Universities) shall fill information on AISHE portal on priority basis
10 10-02-2017 Most Important : All Institute Nagpur Region : Letter regarding Hearning of New Diploma/Degree/PG Degree Courses / Increase in intake of Course in Existing Institute etc.
10 09-02-2017 Combine Waiting List Letter No.343 - Final Waiting List for recruitment on compensation ground in Government Service for the post of Group "D"
11 09-02-2017 Urgent : All Institute Nagpur Region : Letter regarding E.B.C. Objection application of academic year 2016-17
12 06-02-2017 Most Important : All Institute Nagpur Region : Letter regarding "MARATHI BHASHA DEEN" On 27 February, Birth Day of Kusumagraj Shri V.V.Shirwadkar
11 06-02-2017 Most Important : All Institute Nagpur Region : Letter regarding Hearning of New Diploma Courses / Increase in intake of Course in Existing Institute etc.
10 03-02-2017 All Institute Nagpur Region : Letter regarding "WE CAN" Picture Film show in Educational Institute.
11 01-02-2017 All Institute Nagpur Region : Letter AICTE-Online Approval Process for the Academic Year 2017-18.
11 31-01-2017 MOST URGENT - All Degree Engineering / PG Degree Engineering Institute Nagpur Region : Letter No.244, Letter urgent hostel information required of admitted candidate from academic year 2011-12 to 2015-16.
11 30-01-2017 MOST URGENT-All Polytechnic Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.240, Letter urgent hostel information required of admitted candidate from academic year 2011-12 to 2015-16.
10 27-01-2017 All Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.217, Letter regarding for start the new course or intake variation in existing institute.
11 27-01-2017 All Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.216, Letter regarding change in name,change in place,convertion in co-edution,closing institute etc.
12 27-01-2017 All Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.215, Letter regarding for start the new institute/course etc.
10 24-01-2017 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.195, Letter regarding DIEPX-2017- A state level exhibition cum competition to be held at Pimpri-chinchwad during March 2017.
11 23-01-2017 Most Urgent : All Polytechnics and Diploma Pharmacy Institute Nagpur Region : Revised Format : Letter No.180, Letter regarding urgent information required of Accreditation of Polytechnics and D.Pharm. Institute.
12 20-01-2017 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.165, Letter regarding Complaint Solutioin Cell at Institute Level.
13 13-01-2017 Attention ::Letter and GR regarding Process of granting permission for Professional Courses for the academic year 2017-18
11 11-01-2017 Attn. all Degree & PG Degree Institute Nagpur Region::Regarding INVITATION FOR Career & Technology Seminar during "DESTINATION IT Nagpur 2017" On 12th to 16th January, 2017
11 10-01-2017 Urgent : Attn. all Degree & PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.77, Regarding admitted ST Candidate information required from 2012 to 2016
11 09-01-2017 Combine Waiting List Letter No.66 and 67 - Waiting List for recruitment on compensation ground in Government Service for the post of Group "C" and Group "D"
11 07-01-2017 Attn. all Institute Nagpur Region:Regarding participation of NSS Volunteers in the 7th Bhartiya Chhatra Sansad at Pune during 17-19 January 2017
09 04-01-2017 Attn. all Institute Nagpur Region:Regarding Exhibition - United India : Sardar Patel at Neharu Science Centre, Warali, Mumbai
10 23-12-2016 Attn. all Institute Nagpur Region:Regarding Schedule of Post Matric and MCM Scholarship for academic year 2016-17
11 23-12-2016 Most_Urgent:Attn.DTE_Institute_Code: 4119,4243,4285,4308,4599 Institute Nagpur Region:Regarding Unscrutiny of State Govt. Minority (SGS) application form
11 22-12-2016 Most_Urgent:Attn.DTE_Institute_Code: 4001,4105,4192,4110,4119,4219,4243,4285,4308,4599,4603,4604,4145,4151 Institute Nagpur Region:Regarding Explaination for Unscrutiny of State Govt. Minority (SGS) application form
12 22-12-2016 Urgent : Attn. All Engineering,Polytechnic and MBA Institute Nagpur Region:Regarding INVITATION FOR Career & Technology Seminar during "DESTINATION IT Nagpur 2017" On 12th to 16th January, 2017
12 21-12-2016 Urgent : Attn. all Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Regarding liguistic Minority admitted candidate for academic year 2016-17 through Centralised Admission Process
13 20-12-2016 Attn. Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Regarding EBC Order No.3506 for academic year 2015-16
11 14-12-2016 Attn. All Diploma, Degree , PG Degree Institute Nagpur Region:Letter Regarding Extension date for filling up the APPLICATION for Chatrapati Sahu Maharaj Scholarship (EBC) and Panjabrao Deshmukh Hostel Scheme for A.Y.2016-17
11 14-12-2016 Attn. All Diploma, Degree , PG Degree Institute Nagpur Region:Letter Regarding IMPLIMENTATION OF NOISE POLLUTION CONTROL RULE -2000
12 14-12-2016 Attn. All Diploma, Degree , PG Degree Institute Nagpur Region:Letter Regarding MPSC EXAMINATION SCHEDULE FOR A.Y. 2017
10 14-12-2016 Attn. All Diploma, Degree , PG Degree Institute Nagpur Region:Letter Regarding Teacher Constitutional assembly
10 09-12-2016 Attn. All Diploma, Degree , PG Degree Institute Nagpur Region:Letter Regarding Paper, Water and Energy Saving Program in the institute
11 08-12-2016 Attn. All Diploma, Degree , PG Degree Institute Nagpur Region:Letter Regarding submit Report on the Constitution Day celebration in the institute
11 02-12-2016 Attn. All Diploma , Degree , PG Degree Institute Nagpur Region: DTE Letter Regarding National Level Essay Competition on The Babu Jagjeevan Ram
11 02-12-2016 Attn. All Diploma Institute Nagpur Region:Regarding National Service Scheme in the institute
11 01-12-2016 Most Urgent : Attn. All Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Regarding EBC Order No.3315 for academic year 2015-16
11 01-12-2016 Most Urgent and First Priority: Attn. All Degree, PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.3313 Regarding assesment and Acridation
12 24-11-2016 Most Urgent : Attn. All Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.3258 Regarding State and Central Government (MCM) Scholarship
13 23-11-2016 Most Urgent : Attn. All Architecture Degree,Institute Nagpur Region:Letter No.3238 Regarding Update the B.Arch. admission for regularised MASA admission for academic year 2015-16
10 22-11-2016 Most Urgent : Attn. All Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.3223 Regarding urgentely Update the Qualification details of Eligible Candidates of Economically Backward Class for academic year 2015-16
11 21-11-2016 Most Urgent : Attn. All Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:DTE Letter No.155 Regarding PANJABRAO DESHMUKH NIRWAH BHATTA SCHEME for academic year 2016-17
11 15-11-2016 Most Important : All Degree, Diploma and PG Degree Instt. Nagpur Region:Circular No.3147 Regarding Minority Scholarship for academic year 2016-17
11 11-11-2016 Most Urgent : Attn. All Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.3143 Regarding EBC Rajarshee Chatrapati Shahu Maharaj Fee Reimbursement for Economically Backward Class candidates Schedule for academic year 2016-17
10 08-11-2016 Most Urgent and First Priority : Attn. All Degree,Diploma and PG Degree FC (Facility Centre) / ARC(Admission Reporting Centre) Nagpur Region:Letter No.3114 Regarding Urgent required Bank Account detail for transfer the admission amount and remuranation to FACILITY CENTER (FC) AND ADMISSION REPORTING CENTRE (ARC) of 2016-17
10 07-11-2016 Most Urgent : Attn. All Degree and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.3096 Regarding Document verification of admitted candidate in reserve category for academic year 2016-17
09 29-10-2016 Most Urgent : Attn. All Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.3059 Regarding EBC & Fee Reimbursement for Economically Backward Class candidates G.R. Dt. 13 Oct 2016
10 28-10-2016 Most Urgent : Attn. All Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.3049 Regarding EBC Order No.3 for academic year 2015-16
11 26-10-2016 Most Urgent : Attn. All Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.3029 Regarding EBC Order No.2 for academic year 2015-16
10 25-10-2016 Most Urgent : Attn. All Degree, Diploma and PG Degree Institute Nagpur Region:Letter No.3004 Regarding EBC Order No.1 for academic year 2015-16
11 24-10-2016 Most Urgent : Attn. All Diploma Institute Nagpur Region:Letter No.2995 Regarding NATIONAL SERVICE PLAN student registration program & information required
11 19-10-2016 Attn. All Diploma Pharmacy Institute Nagpur Region:Letter No.2972 Regarding First Year D.Pharm. Merit List Verification Schedule and Notification for Academic year 2016-17
11 19-10-2016 Attn. All Diploma Pharmacy Institute Nagpur Region:Letter No.2971 Regarding First Year D.Pharm. Merit List Verification Schedule and Notification for Academic year 2016-17
12 19-10-2016 Attn. All Diploma Pharma Institute Nagpur Region:Letter No.2970 Regarding First Year D.Pharm. Merit List Verification Schedule and Notification for Academic year 2016-17
13 19-10-2016 Attn. All Diploma Pharmacy Institute Nagpur Region:Letter No.2969 Regarding First Year D.Pharm. Merit List Verification Schedule and Notification for Academic year 2016-17
14 18-10-2016 Attn. All Degree Institute Nagpur Region:Letter Regarding Direct Second Year Degree Engineering / Pharmacy admission for Academic year 2016-17
15 18-10-2016 Most Urgent : Attn. Degree Engineering (Linguistic Minority)Institute Nagpur Region:Letter Regarding admitted candidate of Linguistic Minority for the academic year 2016-17
15 15-10-2016 Attn. All Polytechnics Institute Nagpur Region:Letter Regarding First and Second Year Polytechnic Merit List Verification Schedule and Notification for Academic year 2016-17
14 15-10-2016 Attn. All Un-aided Degree, PG Degree & Diploma Institute Nagpur Region:Letter regarding Update the AADHAR and RESULT on EBC online system
15 13-10-2016 Attn. All Degree, PG Degree & Diploma Institute Nagpur Region:Letter Regarding preparation of Electoral Rolls of Nagpur Division Teacher Constituency of Maharashtra Legislative Council
15 07-10-2016 Urgent : - Attn. All Facility Center DEGREE,PG DEGREE and DIPLOMA Institute Nagpur Region:Letter Regarding collection of Information Broucher
15 27-09-2016 Attn. All Govt. Degree & Diploma Institute Nagpur Region:Circular Regarding EBC facility
15 27-09-2016 Attn. All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region:First and Second Year Degree and PG Degree Merit List Verification Schedule and Notification for Academic year 2016-17
13 26-09-2016 Most Urgent : All POLYTECHNIC AND D.PHARM Institute Nagpur Region- : Letter No. 2713, Regarding Tree plantation information required in format
10 26-09-2016 Most Urgent : All Institute Nagpur Region-:DTE Letter No. 1275, Regarding Caste Validity for admission of Schedule Tribe Candidate
11 26-09-2016 Most Urgent : All Institute Nagpur Region-:DTE Letter No. 1257, Regarding admission uploading of degree and pg degree
12 26-09-2016 Circular : To All Institute Nagpur Region-:DTE Letter No.1205, Regarding ORGAN DONATION PROGRAM 2016
11 20-09-2016 Most Urgent : All Institute Nagpur Region-:Letter No. 2637, Regarding information required of plantation up to 21st September 2016
12 17-09-2016 Most Urgent - To all P.G.Degree/Degree/Diploma Institute Nagpur Region.: Letter No.2618 - Regarding EBC application document verification of academic year 2015-16..
13 17-09-2016 To all P.G.Degree/Degree/Diploma Institute Nagpur Region.: DTE Circular No.2038 - Regarding Tution fee..
14 14-09-2016 Most Urgent - Reminder - To all First & Second Year Diploma / Post H.Sc. Diploma First year Facility Centre Nagpur Region.: Letter No.2599 - Regarding - Submit application kits sale report of admission of academic year 2016-17..
15 07-09-2016 Most Urgent - To all P.G.Degree/Degree/Diploma Institute Nagpur Region.: Letter No.2557 - Regarding EBC application document verification of academic year 2015-16..
12 07-09-2016 To all P.G.Degree/Degree/Diploma Institute Nagpur Region.: DTE Circular - Regarding Certification required from institute as per letter for ONLINE EBC APPLICATION..
13 31-08-2016 To all P.G.Degree/Degree/Diploma Institute Nagpur Region.: DTE Circular - Regarding ONLINE EBC APPLICATION..
13 25-08-2016 To all Degree Engg. & Diploma Polytechnic Institute Nagpur Region., DTE Circular: Guidelines for Implementation of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) by Technical Institutions for A.Y. 2016-17 .
14 25-08-2016 To all P.G.Degree/Degree/Diploma Institute Nagpur Region.: Letter No.2442 regarding certificate verification of reserve category admitted candidate .
15 25-08-2016 To all Degree Engg.Minority Inst. Nagpur Region.:Letter No.2435 Regarding Urgent meeting is schedule at regional office Nagpur
16 20-08-2016 To all Diploma Institute Nagpur Region.:Letter & Schedule regarding Central Government Minority POST MATRIC SCHOLARSHIP .
17 18-08-2016 To all ADMISSION FACILITY CENTRE (FC) Nagpur Region.:DTE Letter regarding Direct second year post ssc diploma admission Collection of DD Submitted by candidate .
18 18-08-2016 To all ADMISSION FACILITY CENTRE (FC) Nagpur Region.:DTE Letter regarding First year Post HSC admission Collection of DD Submitted by candidate .
19 18-08-2016 To all ADMISSION FACILITY CENTRE (FC) Nagpur Region.:DTE Letter regarding post ssc admission Collection of DD Submitted by candidate .
20 18-08-2016 To all ADMISSION REPORTING CENTRE (ARC) Nagpur Region.:DTE Letter regarding Collection of DD Submitted by candidate at ARC .
10 11-08-2016 Most Urgent-To all PG Degree Inst. Nagpur Region.:DTE Letter regarding EXTENSION TO SUBMIT LATE MARKSHEET BECAUSE OF LATE RESULT OF DEGREE BY UNIVERSITY .
09 04-08-2016 Most Urgent-To all Degree Engineering Inst. Nagpur Region.:Letter regarding provide information to special verification comittee .
10 04-08-2016 Urgent-To all Facility Centre First Year B.Arch.:Letter regarding First Year B.Arch. kit sale report.
10 04-08-2016 Urgent-To all Facility Centre DIRECT SECOND YEAR B.E.:Letter regarding Direct Second Year B.Engineering kit sale report.
09 04-08-2016 Urgent-To all Facility Centre DIRECT SECOND YEAR B.Pharm :Letter regarding Direct Second Year B.Pharm kit sale report.
10 01-08-2016 MOST Urgent & Important : Circular :Prior Approval for Filling the seats remaining vacant after all CAP Rounds in Unaided Private Professional Institutions.
09 30-07-2016 MOST Urgent & Important : Degree Engineering and Degree Pharmacy Institute Nagpur Region-:DTE Letter Regarding Direct second year Degree Engineering and Pharmacy Vacancy position confirmation
10 30-07-2016 Important : All Institute Nagpur Region-:DTE Letter Regarding Surrender of Seats for Centralise Admission Process (CAP) FOR ACADEMIC YEAR 2016-17
10 22-07-2016 Important : All Institute Nagpur Region-:AICTE Letter Regarding Ensuring safety of girl students in educational campuses
10 18-07-2016 Important : All Institute Nagpur Region-:DTE letter No. 771, Regarding Strict compliance of the provisions contained in the Flag Code of India
10 29-06-2016 Most Urgent & Time limit : All Government Diploma Engg./ Diploma Pharmacy Institute Nagpur Region-:letter No. 1853, Regarding Plantation on Forest Festival from 1 July to 7 July 2016
10 23-06-2016 Most Urgent & Important : All Government Diploma Engg./ Polytechnic Institute Nagpur Region-:Circular No. 1810, Regarding urgent Institute Information required for RUSA Maharashtra office, for Institutional Development Plan
08 22-06-2016 Most Urgent & Important : All Diploma Engg./ Polytechnic Institute Nagpur Region-:Circular No. DTE/662, Regarding Notification about Transfer of candidate of Diploma Engg./ Polytechnic Inst. A.Y.2016-17
09 22-06-2016 Most Urgent & Important : All Degree Institute Nagpur Region-:Circular No. DTE/819, Regarding Notification about Transfer of candidate of Degree Inst. A.Y.2016-17
10 21-06-2016 Most Urgent & Important : All Institute Nagpur Region-:Letter No. 1790, Regarding Confirmation of seats for Centralised Admission Process (CAP)
10 17-06-2016 All Institute Nagpur Region-:Letter No. 1762, Regarding Nagpur Division teacher constituency voter list reverification
10 15-06-2016 All Institute Nagpur Region-:Letter No. 1738, Meeting letter Regarding Plantation on Forest Festival Day
10 13-06-2016 Priority : All Institute Nagpur Region-:Letter No. 1695, Regarding Celebration of 21st June 2016 "International Yoga Day"
11 10-06-2016 Urgent : All Institute Nagpur Region-:Letter No. 1681, Regarding Two Crore Plantation on 1st July 2016, on forest Festival Day
10 07-06-2016 All Institute Nagpur Region-:Letter No. 1630, Regarding Two Crore Plantation on 1st July 2016, on forest Festival Day
10 27-05-2016 All Institute Nagpur Region-:Letter No. 1520, Regarding Two Crore Plantation on 1st July 2016, on forest Festival Day
10 26-05-2016 All Institute Nagpur Region-: Letter Regarding EBC for academic year 2015-16 admitted student
10 26-05-2016 All Institute Nagpur Region-:Regarding Features of Admission A.Y. 2016-17 Guidelines (Marathi)
10 26-05-2016 Most Urgent and Important - All Polytechnic and D.Pharm Institute Nagpur Region-:Letter No. 1512 regarding Made zero Intake for First / Second Shift Polytechnic / D.Pharm for CAP
10 25-05-2016 CIRCULAR - All Insititute Nagpur Region-:Letter No. DTE 673 regarding Admission Process
11 25-05-2016 Amendment - All Faciliation Center MBA/MCA Course Nagpur Region-:Letter No. 1502 regarding Faciliation center remain open even on holiday
10 24-05-2016 Most Important & Urgent - All Unaided Institute Nagpur Region-:Letter No. 1491 regarding Salary of Un-aided Institute's Employee
10 16-05-2016 Important - All Institute Nagpur Region-:Letter No. DTE-92 regarding Central Government Minority Merit cum Means Scholarship 2015-16
10 12-05-2016 Most Important - All Polytechnic Institute Nagpur Region-:Letter No. 1368 regarding Polytechnic diploma Passed VJ NT / DT Candidates
10 12-05-2016 Important - All Institute Nagpur Region-:Letter No. 1361 regarding Tution fee approval
10 10-05-2016 Most Important & Urgent - All Institute Nagpur Region-:Letter regarding Facilitation Centre (FC) for Diploma, Degree and PG Degree Courses
11 04-05-2016 Most Important & Urgent - All Diploma & PGDM Institute Nagpur Region-:Letter AISHE Information - All Diploma institute should fill and Upload DCF-III Form on AISHE Website & Submit report at Regional office up to 10th May.2016.
10 02-05-2016 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : Urgent : - submit Institute Information for academic year 2016-17 admission in professional courses
11 02-05-2016 All Polytechnic/D.Pharmacy/D.HMCT Institute Nagpur Region : Regarding Urgent Information required LETTERS OF APPROVAL
05 29-04-2016 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : Regarding Urgent Information required of VJ & NT Candidates
06 28-04-2016 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : REGARDING EBC LETTER & GR FROM HIGHER AND TECH.EDU DEPARTMENT AND SOC.JUSTICE DEPARTMENT
07 28-04-2016 Final Sr.List as on 01.01.2016 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
08 28-04-2016 All Polytechnic Nagpur Region : Circular regarding summer vacation for polytechnic Institute
09 27-04-2016 Most Important : All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : One Day Workshop on Eligibility and Rule to Various Professional & Technical Courses Admissioin
10 27-04-2016 Most Urgent - All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-: Chief Minister Office Priority - Submit information urgently in given format on or before 28 April 2016 up to 1.00 pm.
10 20-04-2016 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : EBC Order No.1145, FOR ACADEMIC YEAR 2014-15 For NFR Students
11 11-03-2016 Most Important - All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-: Lagistative Council Priority - LAQ.No. 322, Submit information urgently in excel in given format up to 12 March 2016.
11 10-03-2016 Most Urgent - List of institute Online AISHE Information not update, Last Date of Update of AISHE information (on AISHE Portal) is 21st March 2016.
12 05-03-2016 Interim Sr.List as on 01.01.2016 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
13 02-03-2016 All Government Polytechnic/ Engineering/Pharmacy/Hotel Management Institute - :Regarding Employment Oriented Training Programme - fee reimbursement scheme for Minority students for academic year 2015-16
14 02-03-2016 CIRCULAR NO.215 For Diploma:Circular regarding hearing / Sunavani for Diploma Institute at 5.3.2016 Paripatrak
15 02-03-2016 CIRCULAR NO.217 For Diploma:Circular regarding New Diploma Institute Inspection last date 5.3.2016
10 02-03-2016 CIRCULAR NO.218 For Diploma:Circular regarding Notification for Extension of date 5.3.2016 for Diploma variation Prastav
11 01-03-2016 MOST URGENT Dip.Pharm./HMCT/Surface Coating ARC'S Nagpur Region:- REPORT FORMAT FOR Letter No.534 regarding Submit the DD amount of Counselling Round etc
09 01-03-2016 MOST URGENT Dip.Pharm./HMCT/Surface Coating ARC'S Nagpur Region:Letter No.534 regarding Submit the DD amount of Counselling Round etc
10 24-02-2016 CIRCULAR NO.174 For Diploma:Circular regarding Extension of Date ( E.O.A. with reduction in intake )
10 22-02-2016 Reminder-Important & Urgent - All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-:Letter AISHE Information - All AICTE Affiliated institute should fill and Upload DCF-III Form on AISHE Website & Submit report at Regional office up to 25th Feb.2016.
11 15-02-2016 Reminder-Most Important - All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-:Letter AISHE Information - All AICTE Affiliated institute should fill and Upload DCF-III Form on AISHE Website & Submit report.
11 12-02-2016 All Degree/PG Degree & Diploma Institute-: Letter No.396 regarding "Science Express Climate Action Special (SECAS) Exhibition Train"
10 11-02-2016 All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-:Letter No.376 Regarding installation of a Sanitary Napkin Vending Machine in all educational Institute.
08 10-02-2016 Most Important - All Diploma Institute Nagpur Region :Letter No.345 regarding absence of student in school/college
09 09-02-2016 CIRCULAR NO.79 For Diploma:Circular No.79 for Diploma Institute New Course / Intake variation 2016_17
10 09-02-2016 CIRCULAR NO.78 For Diploma:Circular No.78 for Close of Diploma Institute / Course of Instt / Name Change for 2016_17
10 09-02-2016 CIRCULAR NO.77 For Diploma:Circular for New Diploma Institute & Extension Of Approval 16-17
10 08-02-2016 Most Important - All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-:Letter AISHE Information - All AICTE Affiliated institute should fill and Upload DCF-III Form on AISHE Website & Submit report.
10 06-02-2016 Most Urgent & First Priority - All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-:Additional ebc format, Submit Information up to 6th Feb,2016 of ebc candidate's admitted on Academic Year 2011-12 (Both Hard Copy and Soft Copy in excel format)
10 05-02-2016 All Unaided/Private Polytechnic Institute Nagpur Region : Office Order No.2016/316, Order regarding Verification of Facility in Polytechinc
10 05-02-2016 All Unaided/Private Polytechnic Institute Nagpur Region : Excel Inspection Format Regarding Facility available with the Polytechnic for above letter no.2016/316.
10 05-02-2016 All Unaided/Private Degree Engineering Institute Nagpur Region : Office Order No.2016/315, Order regarding Verification of Facility from RTM Nagpur University .
10 04-02-2016 Approval Process 2016-17: Notification Approval process A.Y. 2016-17 (UG/PG)
10 04-02-2016 Most Urgent & First Priority - All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No. 2016/310 regarding ebc facility, Submit Information up to 6th Feb,2016 of ebc candidate's admitted on Academic Year 2011-12 (Both Hard Copy and Soft Copy)
07 02-02-2016 All Un-aided/Private Degree Engineering Institute Nagpur Region : Letter No.2016/281, Letter regarding Verification of Facility available with the institute.
08 02-02-2016 All Un-aided/Private Degree Engineering Institute Nagpur Region : Excel Inspection Format Regarding Facility available with the institute for above letter no.2016/281.
09 01-02-2016 All Diploma, Degree and PG Degree Institute Nagpur Region : EBC Letter No.2016/262, Letter regarding deficiency found in Submitted EBC Application fro academic year 2015-2016.
10 27-01-2016 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : EBC Letter No.2016/231, Letter regarding EBC Online Application - Link available For filling Online EBC Application on website up to 5th February 2016.
10 25-01-2016 Combine Waiting List Letter No.215,216 - Waiting List for recruitment on compensation ground in Government Service for the post of Group "C" and Group "D"
09 20-01-2016 MOST IMPORTANT -All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No. 188 regarding EBC ONLINE APPLICATION PROBLEMS
10 14-01-2016 MOST IMPORTANT -All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No. 138 regarding Write the INSTITUTEE CODE on Institute letter Head
10 11-01-2016 MOST URGENT -All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No. 104 regarding Submit Information up to 13th Jan,2016 on Fee Reimbursement and Salaries in given excel format (Both Hard Copy and Soft Copy)
10 11-01-2016 MOST URGENT-All PG Degree, Degree & Diploma Institute Nagpur Region-: Submit Information up to 13th Jan,2016 on Fee Reimbursement and Salaries in given excel format for letter no.104 (Both Hard Copy and Soft Copy)
11 05-01-2016 All Degree Engineering Institute Nagpur Region:Regarding e-Goverence Competition Call for Projects
11 05-01-2016 Reminder : All Polytechnic ARC Institute Nagpur Region:Letter regarding First and Second Year Polytechnic ARC Account detail submit in given Proforma up to 06th Jan.2016
10 22-12-2015 Most Urgent to all Degree & Diploma (Non-Minority) Institute Nagpur Region :Letter No.3895 regarding fill the post of Physical Challange Candidate as per Adhiniyam-1995
10 21-12-2015 Most Urgent to all Diploma Institute Nagpur Region :Letter No.3858 regarding renewal of post matric scholarship application
10 18-12-2015 Most Urgent to all Diploma Institute Nagpur Region : Fill AISHE Information urgentely from 2010 to till date as per DTE letter
10 17-12-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : EBC Letter No.3832, Letter regarding EBC Online Application - Link available For filling Online EBC Application on website.
10 16-12-2015 All Polytechnic ARC Institute Nagpur Region:Letter regarding First and Second Year Polytechnic ARC Account detail submit in given Proforma up to 19th Dec.2015
10 16-12-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.3825, Letter regarding Complaint Solutioin Cell.
11 16-12-2015 MOST URGENT & FIRST PRIORITY : - All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : Merit List Verification Letter No.3828, Letter regarding Compliance of deficiency in the Verified Merit List up to 19th December,2015.
11 16-12-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : EBC Letter No.3817, Letter regarding update AADHAR CARD NUMBER on website before 30th December,2015.
09 14-12-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : Exhibition Letter No.3756, Letter regarding an exhibition on "WATER FOR LIFE" schedule ON 20 Dec.2015 to 8th Feb.2016,at RAMAN SCIENCE CENTER NAGPUR
10 11-12-2015 MOST URGENT-All Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.3747, Letter regarding Diploma courses NBA Accreditation Fee
11 09-12-2015 MOST URGENT-All Diploma Engg. & D.Pharm. ARC Institute Nagpur Region : Letter No.3710, Letter regarding Submit First and Second year Polytechnic & D.Pharm. Application Kits and Information account detail report
10 07-12-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : EBC Letter No.3686, Letter regarding Fill and submit the Manual EBC Application up to 15th Dec. 2015
11 07-12-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : EBC Letter No.3685, Letter regarding update AADHAR NUMBER on website
09 05-12-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : VNIT NAGPUR SEMINAR, LETTER No.3649, Regarding Paper Invitation and Seminar schedule on 13th December 2015
10 30-11-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : EBC NEFT LETTER No.3599, Regarding information about amount Transfer through NEFT
11 24-11-2015 All Polytechnic ARC Institute Nagpur Region:Letter regarding First and Second ARC Account detail report submission
10 20-11-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : EBC Letter No.3496, Letter regarding update AADHAR NUMBER on website
10 09-11-2015 All Polytechnic ARC Institute Nagpur Region:Letter regarding First and Second ARC Account detail report submission
11 06-11-2015 All Institute Nagpur Region:Letter regarding Second Revised Schedule of State Minority
12 02-11-2015 All Diploma Institute Nagpur Region:Letter regarding Information required for Transfer the amount through NEFT
10 02-11-2015 All Degree and Diploma Institute Nagpur Region:Letter regarding Counseling Round Amount not received
09 02-11-2015 All Diploma Institute Nagpur Region:Letter regarding Winter Vacation for Diploma institute 2015-16
10 31-10-2015 Revised Urgent - All Diploma,Degree & PG Degree Institute Nagpur Region:Letter regarding Pass Out Information of Five years
11 29-10-2015 All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Letter regarding Caste Validity not submitted candidate result
11 28-10-2015 MOST URGENT & First Priority-All Degree Institute Nagpur Region: Letter regarding Update the RESULT AND CONCESSION , PLACEMENT information through your Institue Login urgentely
10 23-10-2015 Attn. All Diploma Engineering/Polytechnic Institute Nagpur Region: First and Second Year Diploma Engineering / Polytechnic Merit List Verification Schedule for Academic year 2015-16
10 23-10-2015 All Institute Nagpur Region : Letter regarding post matric scholarship 2015-16
10 23-10-2015 All Institute Nagpur Region : Letter regarding central sector scholarship 2015-16
10 17-10-2015 All PG Degree,Degree & Diploma Institute Nagpur Region : EBC Order No.3225, FOR ACADEMIC YEAR 2014-15
08 17-10-2015 EBC Application with Checklist documents required and Hamipatra proforma
09 15-10-2015 Attn. All Degree Engineering & PG Degree Engineering Institute Nagpur Region:***Revised : First and Second Year Degree Engineering & M.E./ M.Tech Merit List Verification Schedule for Academic year 2015-16
10 14-10-2015 All Institute Nagpur Region : Revised schedule notification of Merit cum Means minority scholarship 2015-16
10 08-10-2015 Most Urgent - Degree & PG Degree in Architecture/Pharmacy/Hotel Management Institute: Schedule Regarding Merit List Verification for Academic year 2015-16
10 08-10-2015 All Degree and PG Degree Institute Nagpur Region : Letter regarding Planning for 125th Dr.Babasaheb Ambedkar Birth Anniversary Program
10 08-10-2015 All Government/Govt.aided/Autonomous/University Manage Institue Nagpur Region : Letter regarding Process completed on institute level admssion on vacant seats for the academic year 2015-16
11 08-10-2015 All Institute Nagpur Region : Letter regarding attendence in Institute of admitted candidate in the ME/M.Tech Course
10 08-10-2015 Diploma Pharm.Merit List verification leter no.3134. :For Diploma Pharmacy DTE Institute code 4263,4261,4164,4281,4019,4023
11 08-10-2015 Diploma Pharm.Merit List verification leter no.3135. :For Diploma Pharmacy DTE Institute code 4268,4270,4278,4020,4262,4021,4267,4274
09 08-10-2015 Diploma Pharm.Merit List verification leter no.3136. :For Diploma Pharmacy DTE Institute code 4640,4641,4266,4269,4260,4262,4275,4267,4283
10 08-10-2015 Diploma Pharm.Merit List verification leter no.3137. :For Diploma Pharmacy DTE Institute code 4264,4271,4279,4280,4276,4277
11 07-10-2015 All Diploma Pharmacy Institute Nagpur Region : Issue regarding institute running D.Pharm courses in 2nd shift
10 06-10-2015 All Institute under DTE Nagpur Region : Professional Courses CET GR for information to all AICTE Approved concern institutes.
10 06-10-2015 All Institute under DTE Nagpur Region : Professional Courses CET GR and ammendment GR for information to all AICTE Approved concern institutes.
04 06-10-2015 All Institute Nagpur Region : Revised schedule notification of state minority scholarship 2015-16
05 05-10-2015 All Un-aided Institute Nagpur Region : EBC Letter No.3090 regarding manual EBC application schedule notification for academic year 2015-16
06 05-10-2015 All Un-aided Institute Nagpur Region : EBC Manual Application form for academic year 2015-16
07 29-09-2015 MOST URGENT - All Polytechnic,D.Pharm,Dip.HMCT. Institute Nagpur Region :- Letter regarding POST FILLED AND VACANT OF UN AIDED INSTITUTE
08 28-09-2015 All Degree Engineering & Polytechnic Institute :- Letter regarding INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR RURAL DEVELOPMENT IN VIDARBHA" on 1lth October 2015 at Muramba Tah. Murlijapur, Dist. Akola
09 23-09-2015 All Non-AICTE-Institute :- Letter regarding NON-AICTE-COURSES MERIT LIST VERIFICATION
10 22-09-2015 Most Urgent :- Letter No.2973 regarding information required from Higher & Technical Edu. institute of professional courses learning student taking the facility of S.T. (State Transport)
10 19-09-2015 Most Urgent :- Letter No.2962 regarding MBA & MCA Merit List Verification for the academic year 2015-16
09 19-09-2015 Most Urgent - All Unaided/Private Institute Nagpur Region : Letter No.2956 Click here for Letter Regarding Facility available with the institute and submit report SOFT COPY and HARD COPY on or before 22/09/2015 personnaly
10 19-09-2015 Most Urgent - All Unaided/Private Diploma Institute Nagpur Region : Letter No.2950 regarding Acridation of Diploma institutes
10 10-09-2015 All Unaided/Private Institute Nagpur Region : Circular Letter No.2868 regarding salary of Teaching and Non-Teaching Employees
09 08-09-2015 All Institute Nagpur Region : EBC Letter No.2834 regarding submisson of utilisation certificate of EBC from institute for academic year 2014-15
10 04-09-2015 Press Note : Regarding MHT CET 2016 For Admission in Degree in Engineering, Pharmacy and Medical courses
10 02-09-2015 All Institute Nagpur Region : EBC Letter No.2776 regarding online Update the ADHAAR Number for EBC
10 26-08-2015 All Diploma Polytechnic Institute Nagpur Region : Letter regarding First year Polytechnic diploma admission cut off date and Last uploading date for institute
10 13-08-2015 Most Important - All Institute Nagpur Region Nagpur: Letter regarding Prohibition of Ragging Act
10 06-08-2015 All Diploma Institute Nagpur Region : Letter regarding second year diploma admission last date and cut off date for institute
08 05-08-2015 All Institute Nagpur Region : Letter regarding MINORITY ORIENTATION PROGRAM FOR INSTITUTE
09 28-07-2015 All Polytechnic Nagpur Region : Letter regarding MINORITY SEAT OF DIPLOMA INSTITUTE
10 22-07-2015 EBC Order No.2247, FOR ACADEMIC YEAR 2014-15
10 22-07-2015 Most urgent-All Degree Engineering and Degree Pharmacy Instt.: Revised Letter Regarding Direct Second year Degree Engg. & Degree Pharmacy surrender of seats and vacancy Calculation and Confirmation.
10 20-07-2015 Combine Waiting List Letter No.2210,2209,2208 - Waiting List for recruitment on Compactor ground in Government Service for the post of Group "C" and Group "D"
10 16-07-2015 Most urgent-All Diploma Instt .: Letter Regarding Direct second year diploma polytechnic vacancy confirmation
10 15-07-2015 Most urgent-All Degree Instt .: Letter Regarding Transfer of Institute/branch etc and required its formats
10 14-07-2015 Most urgent- List of Diploma Institute - .: Letter Regarding cancelation of affiliation from MSBTE & No admission through CAP
10 10-07-2015 Most urgent-All Degree Engineering and Degree Pharmacy Instt.: Letter Regarding Direct Second year Degree Engg. & Degree Pharmacy surrender of seats and vacancy Calculation and Confirmation.
10 09-07-2015 MOST URGENT-All Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No.2072a - letter regarding Permission to Grant from Directorate of Technical Education, for closer the course/s or decrease the intake etc.
10 09-07-2015 MOST URGENT-All Govt. and Govt. Aided Degree and Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No.2072 - letter regarding admission for Foreign National / NRI Candidate in Govt and Govt aided institute
10 06-07-2015 MOST URGENT-All Institute Nagpur Region-: Letter No.2009 - letter regarding installation of sanitary napkin vending Machine in all educational institute
10 26-06-2015 MOST URGENT-All First Year Degree Engineering ARC Nagpur Region-: Letter No.1932 - letter regarding FIRST YEAR DEGREE ENGINEERING SAUBMISSION OF SALE AND CONFIRMATION REPORT
10 26-06-2015 MOST URGENT-All Polytechnic Institute Nagpur Region-: Letter No.1927 - letter regarding SECOND YEAR POLYTECHNIC TRANSFER
10 26-06-2015 MOST URGENT & IMPORTANT-All Degree/Diploma & PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1923 - letter regarding DIGITAL INDIA WEEK Program
10 23-06-2015 MOST IMPORTANT - All B.Arch. Institute Nagpur Region-CIRCULAR regarding ADMISSION 2015-16
10 19-06-2015 MOST IMPORTANT - All Institute Nagpur Region-letter regarding Institute email address in gmail account
10 18-06-2015 MOST IMPORTANT-All Institute Nagpur Region-: Letter Regarding District Coordinator List for 21ST JUNE INTERNATIONAL YOGA DAY
09 16-06-2015 MOST URGENT & IMPORTANT-All Degree/Diploma & PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1790 - letter regarding ARC Remunation of counceling round admission
10 16-06-2015 MOST URGENT & IMPORTANT-All Degree/Diploma & PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1779 - letter regarding Important instruction for admission
11 12-06-2015 MOST URGENT & IMPORTANT-All Degree/Diploma & PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1264 - letter regarding EBC For NFR Candidate
10 12-06-2015 MOST URGENT - All Post SSC Diploma ARC Institute Nagpur Region-: Letter REGARDING COLLECTION OF APPLICATION KITS AND INFORMATION BROCHURE FROM R.O. NAGPUR
11 10-06-2015 MOST IMPORTANT -All Institute Nagpur Region-: INSPECTION FORMAT IN MS WORD FILE - Regarding PROFESSIONAL COURSES INSTITUTE INSPECTION
11 10-06-2015 MOST URGENT & IMPORTANT-All Degree/Diploma & PG Degree Minority Institute Nagpur Region-: Letter No.1731 - CIRCULAR regarding Admission
10 09-06-2015 MOST IMPORTANT - letter regarding Institute information details
11 09-06-2015 MOST IMPORTANT - Circular-All Institute Nagpur Region-: Letter No.1715 - Regarding PROFESSIONAL COURSES INSTITUTE INSPECTION
10 08-06-2015 MOST IMPORTANT-All Institute Nagpur Region-: Letter No.1713 - Regarding MBA ARC COLLECTION AMOUNT
10 04-06-2015 MOST IMPORTANT-All Institute Nagpur Region-: Letter No.1662 - Regarding 21ST JUNE HAS BEEN DECLARE AS THE INTERNATIONAL YOGA DAY
08 15-05-2015 MOST IMPORTANT-All Un-Aided Institute Nagpur Region-: Letter No.1384 Regarding EBC - Link available For filling Online EBC Application on website only for Maratha and Muslim Candidates up to 25th May 2015
09 30-04-2015 MOST URGENT-All Degree and P.G.Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1293 Regarding UNDERTAKING From Degree and P.G.Degree Institute
10 30-04-2015 MOST URGENT-All Diploma,Degree and PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1297 Regarding AICTE Information uploading
10 30-04-2015 MOST IMPORTANT-All Institute Nagpur Region-: Letter Regarding State and Merit Cum Means Minority Scholarship
10 25-04-2015 MOST IMPORTANT-All Institute Nagpur Region-: Letter Regarding List of Candidates whose valid Account Details are required for transfer of Merit cum Means Based scholarship of the Year-2013-14
10 24-04-2015 MOST IMPORTANT-All Un-Aided Institute Nagpur Region-: Letter No.1223 Regarding EBC Concession Update Adhaar no.Bank details and Last year Result Details of EBC candidate
10 22-04-2015 MOST IMPORTANT-All Un-Aided Institute Nagpur Region-: Letter No.1190 Regarding 50% Concession in Tution Fee for admitted candidate in Professional Courses
09 17-04-2015 MOST URGENT-All Diploma Engineering / Pharmacy / HMCT etc. Institute Nagpur Region-: Letter No.1131 Regarding Undertaking from Institute for Academic Year 2015-16
10 17-04-2015 MOST URGENT-All MBA/MMS Institute Nagpur Region-: Letter No.1133 Regarding Admission in the Management Courses during Academic Year 2015-16
10 13-04-2015 MOST URGENT-All Diploma in Pharmacy (D.Pharm.) Institute Nagpur Region-: Letter No.1094 regarding Pharmacy Council of India Permission
10 10-04-2015 MOST URGENT-All Diploma,Degree & PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1078 regarding Dress Code for students
09 10-04-2015 MOST URGENT-All Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No.1077 regarding information required for LAQ etc.
10 08-04-2015 MOST URGENT-All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1056 regarding Employment for Marathi Candidates etc.
11 08-04-2015 MOST URGENT-All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.1055 regarding information required for LAQ etc.
10 06-04-2015 DTE Nominee :- Letter regarding Directorate of Technical Education Representative for the recruitment of Teaching Post in Institute
11 04-04-2015 Minority:- Letter regarding Adhar card and bank account linking
11 01-04-2015 Ciircular- regarding Engineering Administrative 2 yrs Service on Deputation Dt.01/04/2015
10 31-03-2015 EBC:- Letter regarding Adhar card and bank account linking
11 23-03-2015 Recruitment-2015:- Document Verification reschedule
10 18-03-2015 Final Sr.List as on 01.01.2015 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
11 17-03-2015 MOST URGENT-All Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No.805 regarding Institue bank account information for amount transfer of ARC etc.
10 11-03-2015 Recruitment-2015:-Result for Written Exam and Time Table for Proficiency Test/ Document Verification/ Interview
09 11-03-2015 RECRUITMENT-2015-: Skill Test/Document Verification and Interview Schedule etc.
10 10-03-2015 MOST URGENT-All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region-: Letter No.716 regarding Institue bank account information for amount transfer of ARC and Counselling Round etc.
10 07-03-2015 All Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No.694 regarding Hearing of New Courses / intake variation of institute etc.
08 05-03-2015 All Diploma/Degree/PG Degree & PG Diploma Institute Nagpur Region-: Letter No.659 regarding Hearing of New Courses / intake variation of institute etc.
09 04-03-2015 All Diploma/Degree/PG Degree & Diploma Institute-: Letter No.657 regarding College Gathering / Cultural activity
10 04-03-2015 Most Urgent-All Degree/PG Degree & Diploma Institute-: Letter No.658 regarding Caste Validity certificate submission up to 31 march 2015
10 02-03-2015 EBC-: Letter regarding Utilisation Certificate, Submit UTC For the academic year 2013-14 upto 4th March 2015
11/b> 27-02-2015 RECRUITMENT-2015-: Final Answer key for the post of PEON/HAMAL
11 27-02-2015 RECRUITMENT-2015-: Final Answer key for the post of TECHNICAL LAB. ASSISTANT/FOREMAN/A.V.Aid TECHNICIAN/STENOGRAPHER/TURNER
11 27-02-2015 RECRUITMENT-2015-: Final Answer key for the post of JR.CLERK/STORE KEEPER / LABORTORY ASSISTANT
11 26-02-2015 Most Urgent-All Diploma Institute Nagpur Region: Letter No.604 regarding Diploma New Institute / increasing intake/new course etc. for A.Y. 2015-16 Hearing Date's
11 26-02-2015 GR-V.V.Shirwadkar-Jayanti: GR-V.V.Shirwadkar-Jayanti on 27 February - Marathi Bhasha Gaourav Din
11 26-02-2015 Reminder-Most Urgent-All Post Graduate Degree & Degree Institute Nagpur Region: Letter No.458 Urgent Information required from Institute candidate not submitted Caste Validity Certificate for A.Y. 2013-14 and 2014-15 , see Details in letter
10 25-02-2015 MOST URGENT:DTE Letter No.314, Regarding not to collect the fee at the time of admission from social backword candidate's
11 21-02-2015 Most Urgent-All Diploma,Degree and PG Degree Institute Nagpur Region: Letter No.536 regarding Diploma, Degree & PG Degree Hearing at DTE for A.Y. 2015-16
10 18-02-2015 Most Urgent-All Degree and PG Degree Institute Nagpur Region: Letter No.504 regarding Degree & PG Degree approval for A.Y. 2015-16
11 18-02-2015 Most Urgent-All Degree and PG Degree Institute Nagpur Region: Letter No.503 regarding Degree & PG Degree Institute Hearing of approval for A.Y. 2015-16
11 18-02-2015 Most Urgent-All Diploma Institute Nagpur Region: Letter No.501 regarding Diploma Institute Extention of approval for A.Y. 2015-16
09 10-02-2015 Most Urgent-All Post Graduate Degree & Degree Institute Nagpur Region: Letter No.458 Urgent Information required from Institute candidate not submitted Caste Validity Certificate for A.Y. 2013-14 and 2014-15 , see Details in letter
10 06-02-2015 Most Urgent-All Diploma Institute Nagpur Region: Letter No.417 regarding New Institute and Extention of approval
11 06-02-2015 Most Urgent-All Diploma Institute Nagpur Region: Letter No.414 regarding Intake Variation and Closer of Institute
08 06-02-2015 Most Urgent-All Diploma Institute Nagpur Region: Letter No.415 regarding Fix Deposit
09 06-02-2015 Most Urgent-All Diploma Institute Nagpur Region: Letter No.416 regarding Spoken English Tutorial Training
10 06-02-2015 Most Urgent-All Degree & Diploma Institute Nagpur Region: Letter No.413 regarding Road Safety Project 2015 - Implementation
10 04-02-2015 Written Examination Schedule-Recruitment Advertisement 2015
09 03-02-2015 Most Urgent- For All Institute Nagpur Region: Letter regarding EBC Obejction form for the academic year 2014-15
10 03-02-2015 Most Urgent- For All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: - Letter regarding cancellation of Admission of Backward canididate due to not submitted the CASTE VALIDITY CERTIFICATE For academic year 2014-15
10 31-01-2015 All Degree & PG Degree Institute's Student Aadhar Card:-Regarding Aadhar Card Registration up to March - 2015.
10 23-01-2015 Most Urgent :- Letter No.263 regarding AICTE & Non-AICTE Diploma Merit List Verification for the academic year 2014-15
11 21-01-2015 Provisional Sr.List as on 01.01.2015 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
12 20-01-2015 All Diploma Institute's Student Aadhar Card:-Regarding Aadhar Card Registration up to March - 2015.
13 06-01-2015 EBC Order No.2, FOR ACADEMIC YEAR 13-14
14 05-01-2015 Corrigendum-Recruitment Advertisement 2015.
15 01-01-2015 Recruitment Advertisement 2015.
10 12-12-2014 Most Urgent-All Degree Engineering First Year ARC Instt. Nagpur Region: Letter No.3826 regarding First year Degree Engg. admission 2014-15, submission of ARC kit sale Report
11 06-12-2014 Most Urgent-All Diploma Instt. Nagpur Region: Letter No.3734 regarding ARC Remunation distribution for Direct Second Year Diploma Courses for academic year 2014-15
10 06-12-2014 Most Urgent-All Diploma Instt. Nagpur Region: Letter No.3732 regarding First & Second Year Diploma Engineering ARC Submit Collection Collected amount for academic year 2014-15
10 06-12-2014 Most Urgent-All Diploma Instt. Nagpur Region: Letter No.3731 regarding First Year Diploma Engineering / Diploma Pharmacy need Bank Details for ARC Remunation distribution for academic year 2014-15
11 05-12-2014 Most Urgent-All Diploma Instt. Nagpur Region: Letter No.3713 regarding First & second Year Diploma Engineering Merit List Verification for the academic year 2014-15
11 01-12-2014 Most Urgent-All Degree Engg. & MBA Instt. Nagpur Region: Letter No.3655 regarding amount collected in Counseling round admission
11 01-12-2014 Most Urgent-All Instt. Nagpur Region: Letter No.3651 regarding Maharashtra Economic Survey 2014-15, Submit information in given format
12 25-11-2014 Most Urgent-All Instt. Nagpur Region: Letter regarding Submission of EBC application forms for Academic year 2014-15
13 18-11-2014 Urgent-All Instt. Nagpur Region: Letter regarding Online Approval of EBC application's through Institute Login for Academic year 2014-15
14 12-11-2014 Most Urgent To Non-AICTE Diploma Institute Nagpur District. :letter No. 3443, Letter regarding Non-AICTE Diploma Merit List Verification 2014-15
15 11-11-2014 Most Urgent To Non-AICTE Diploma Institute Bhandara District. :letter No. 3443, Letter regarding Non-AICTE Diploma Merit List Verification 2014-15
16 11-11-2014 Most Urgent To Non-AICTE Diploma Institute Nagpur District. :letter No. 3444, Letter regarding Non-AICTE Diploma Merit List Verification 2014-15
17 7-11-2014 Most Urgent To Non-AICTE Diploma Institute Chandrapur District. :letter No. 3403, Letter regarding Non-AICTE Diploma Merit List Verification 2014-15
18 7-11-2014 Most Urgent To Non-AICTE Diploma Institute Chandrapur District. :letter No. 3405, Letter regarding Non-AICTE Diploma Merit List Verification 2014-15
19 7-11-2014 Most Urgent To Non-AICTE Diploma Institute Wardha District. :letter No. 3404, Letter regarding Non-AICTE Diploma Merit List Verification 2014-15
20 29-10-2014 Most Urgent To Non-AICTE Diploma Institute Gondia District. :letter No. 3346, Letter regarding Non-AICTE Diploma Merit List Verification 2014-15
21 20-10-2014 Most Urgent- for B.Engg./ M.E./ M.Tech Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Schedule Regarding Merit List Verification for Academic year 2014-15
22 19-10-2014 All Diploma ARC Instt.:- Letter No.3270 Regarding Direct second year Diploma ARC COLLECTION REPORT
23 19-10-2014 All Diploma ARC Instt.:- Letter No.3268 Regarding First year Diploma ARC COLLECTION REPORT
24 19-10-2014 All Diploma ARC Instt.:- Letter No.3269 Regarding First year Diploma Pharm. ARC COLLECTION REPORT
25 17-10-2014 All Degree and PG Degree Instt.:- Regarding Qualitative(Gunatnak) education
26 17-10-2014 Circular:- Winter Vacation for academic year 2014-15
27 13-10-2014 Most Urgent- for All Institute Nagpur Region: Revised schedule-2 Notification for state minority 2014-15
28 09-10-2014 Combine Waiting List Letter No.3207 - Waiting List for recruitment on Compactor ground in Government Service for the post of Group "D"
29 09-10-2014 Combine Waiting List Letter No.3208 - Waiting List for recruitment on Recomondation of Lad Page Committee in Government Service for the post of Group "D"
30 09-10-2014 Combine Waiting List Letter No.3209 - Waiting List for recruitment on Compactor ground in Government Service for the post of Group "C"
31 04-10-2014 Most Urgent- for All Institute Nagpur Region: Notification Schedule for Online EBC application for academic year 2014-15
32 30-09-2014 Most Urgent- for All Institute Nagpur Region: Revised schedule Notification for state minority 2014-15
33 29-09-2014 Most Urgent- for Degree Engg. & Polytechnic Institute Nagpur Region: A-view Centers availibility for Teacher Training
34 29-09-2014 Most Urgent- for B.ARCH / M.ARCH / B.PHARM / M.PHARM / B.HMCT Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Schedule Regarding Merit List Verification for Academic year 2014-15
35 26-09-2014 Most Urgent : Letter regarding Central Sector Scholarship for academic year 2014-15
36 24-09-2014 Most Urgent To Diploma Institute CHANDRAPUR District. :letter No. 3072, Letter regarding Diploma Merit List Verification 2014-15
37 24-09-2014 Most Urgent To Diploma Institute CHANDRAPUR District. :letter No. 3073, Letter regarding Diploma Merit List Verification 2014-15
38 22-09-2014 Most Urgent To All Diploma Institute NAGPUR District. :letter No. 3052, Letter regarding Diploma Merit List Verification 2014-15
39 22-09-2014 Most Urgent To All Diploma Institute BHANDARA District. :letter No. 3053, Letter regarding Diploma Merit List Verification 2014-15
40 22-09-2014 Most Urgent To All Diploma Institute WARDHA District. :letter No. 3054, Letter regarding Diploma Merit List Verification 2014-15
41 22-09-2014 Most Urgent To All Diploma Institute GONDIA District. :letter No. 3056, Letter regarding Diploma Merit List Verification 2014-15
42 22-09-2014 Most Urgent-All MBA & MCA Post Graguate Degree Institute Nagpur Region: Schedule Regarding MBA & MCA Merit List Verification for Academic year 2014-15
43 19-09-2014 Most Urgent-All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: DTE Letter Regarding Institute Information for academic year 2014-15
44 16-09-2014 Most Urgent-All Diploma,Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Letter Regarding Teaching Staff Information for academic year 2014-15
45 12-09-2014 Most Urgent for D.Pharm & DMLT Institute Nagpur Region: :Letter regarding Merit list verification for Academic year 2014-15
46 12-09-2014 Contract Lecturers Cases at Maharashtra Administrative Tribunal (MAT) Nagpur - Interim Order Dated 1/9/2014.
47 05-09-2014 All Diploma/Degree/PG Degree Institute under Tech. Edu.: Letter Regarding State Minority Scholarship Schedule for academic year 2014-15 .
48 05-09-2014 All Diploma/Degree/PG Degree Institute under Tech. Edu. & Degree MBBS/BAMS/NURSING/CA Institute etc.: Letter Regarding Merit Cum Means Minority Scholarship Schedule for academic year 2014-15 .
49 05-09-2014 All Diploma/Degree/PG Degree Institute under Tech. Edu. .: Most urgent - Reminder Letter Regarding Result and concession management, Placement information.
50 28-08-2014 All Diploma/Degree/PG Degree Institute under Tech. Edu. & Degree MBBS/BAMS/NURSING/CA Institute etc.: Letter Regarding Minority Scholarship orientation Program for academic year 2014-15 .
51 20-08-2014 All Diploma/Degree/PG Degree Institute: Letter Regarding 100 crore Tree Plantation in academic year 2014-15 .
52 12-08-2014 All Diploma Institute: Letter Regarding Direct second year Diploma Admission 2014-15 .
53 12-08-2014 All Diploma Institute: Letter Regarding Under AICTE Diploma institute for NBA Acradation.
54 08-08-2014 All Degree / PG Degree /Diploma Institute: Letter Regarding Post Matric scholarship 2014-15 .
55 08-08-2014 All Degree / PG Degree /Diploma Institute: Letter Regarding Comman wealth Scholarshiip 2014-15 .
56 08-08-2014 All Degree / PG Degree /Diploma Institute: Letter Regarding Central Sector Scholarshiip 2014-15 .
57 07-08-2014 Most urgent-All Degree Engineering and Degree Pharmacy Instt.: Letter Regarding Direct Second year Degree Engg. & Degree Pharmacy Calculation and Confirmation.
58 07-08-2014 Letter Regarding Adimission conditions GR for Minority institutes
59 06-08-2014 Letter Regarding Utilisation Certificate of ebc for academic year 2013-14
60 24-07-2014 Letter Regarding Facility availible in professional courses for Physically Challange Candidate
10 23-07-2014 Reminder-Urgent-Letter Regarding State Minority Scholarship 2013-14
6 19-07-2014 All Diploma, Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Letter Regarding Tree Plantation .
7 19-07-2014 All Diploma, Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Letter Regarding Ragging and Anti Capitation fee .
8 19-07-2014 All Degree Engineering & Minority Institute Nagpur Region: Letter Regarding Processing fee for First year Degree Engg Unaided / Minority instt.
9 16-07-2014 Most Urgent - All Degree Institute Nagpur Region: Letter Regarding Change of Branch/Transfer from One institute to other institute etc...
10 10-07-2014 Most UrgentAll Professional Minority Institute Nagpur Region: Letter Regarding Information required previous 5 year admission
8 10-07-2014 All Institute Nagpur Region: Letter Regarding "Burakha"
9 09-07-2014 Urgent-All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Revised Letter Regarding Undertaking (Hamipatra) for Teaching Staff, for academic year 2014-15
10 05-07-2014 Letter regarding De-affiliation - List of Institute with AICTE Courses which are De-affilited for year 2014-15
10 02-07-2014 Most Urgent-All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Letter Regarding Surrender seats for academic year 2014-15
7 27-06-2014 Urgent-All Diploma,Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Letter Regarding Teaching Staff Information for academic year 2014-15
8 26-06-2014 URGENT-For all Diploma Institute Nagpur Region- Letter Regarding Direct Second Year Diploma Engg. Admission for academic year 2014-15.
9 23-06-2014 URGENT-For all Degree and PG Degree Innstitute Nagpur Region- Letter Regarding Gunatmak Sudharana.
10 23-06-2014 URGENT-First Year Degree Engg.ARC-2014-15 Nagpur Region - Letter Regarding Collection of Information Broucher
11 21-06-2014 URGENT-Post SSC Diploma ARC-2014-15 Nagpur Region - Letter Regarding ARC Training & Collection of Application kits and Information Broucher
10 21-06-2014 UrgentLetter Regarding State Minority Scholarship 2013-14
10 17-06-2014 Final Sr.List as on 01.01.2014 - Government Employee Group "C" & Group "D" under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
11 17-06-2014 Letter Regarding Account Details for EBC : Academic year 2013-14.
10 10-06-2014 EBC Order No.1, for Academic year 2013-14.
10 10-06-2014 Most Urgent-Diploma Institute Nagpur Region: Regarding permission for academic year 2014-15 - New Course/Intake Verification/New Institute etc..
10 10-06-2014 Most Urgent-Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Regarding Document Verification of Institute
10 09-06-2014 Most Urgent-All Diploma,Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: Update MARATHA RESERVATION information on DTE Website through your institute login Urgentely
10 06-06-2014 All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: New Undertaking format for Institute - For the Participation in both the Common Entrance Test (CET) and Centralized Admission Process (CAP) for Academic Year 2014-15
11 28-05-2014 Most Urgent - All Degree & PG Degree Instt.- Letter regarding Meeting of Quality improvement of Institute.. etc. - letter no.1636
9 27-05-2014 Most Urgent - - Letter regarding Online Update bank account information for EBC
10 23-05-2014 Most Urgent - All Degree & PG Degree Instt. - Letter regarding University affiliation and approval information
11 23-05-2014 Most Urgent - Letter regarding Meeting of Quality improvement of Institute.. etc.
10 23-05-2014 Most Urgent - All Degree & PG Degree & Diploma Instt.- Letter regarding Meeting of Quality improvement of Institute.. etc. - letter no.1558
10 23-05-2014 Urgent - Letter regarding Institute information - email, mobile nos., etc.
10 16-05-2014 Notification regarding Approval Process for academic year 2014-15.
11 13-05-2014 Provisional Sr. List of Group "C" & "D" Employee Nagpur Region . as on 1.1.2014
11 13-05-2014 Public Notice - Notification regarding Approval Process for academic year 2014-15.
11 09-05-2014 All Institute Nagpur Region - Letter regarding Result and Concession : Update information up to 15th May 2014.
11 03-05-2014 Information Regarding Filled Post, Vacant Post and Reservation etc... .
9 03-05-2014 All Institute Nagpur Region : Letter Regarding Tree Plantation for academic year_2014 : 100 Crore Target
10 03-05-2014 All Diploma Institute Nagpur Region :Letter Regarding summer Vacation
9 03-05-2014 All PG Degree,Degree, & Diploma Institute Nagpur Region :Letter Regarding Minority Scholarship
10 29-04-2014 All Diploma ARC 2013-14 Nagpur region :Letter Regarding Collection of dd for academic year 2013-14
11 25-03-2014 All PG Degree,Degree, & Diploma Institute Nagpur Region :Letter Regarding Availability of Institute and Officer/Employee for Centralised Admission Process (CAP)
10 25-03-2014 All PG Degree,Degree, & Diploma Institute Nagpur Region :Letter Regarding Academic year 2014-15 Admission Process
9 20-03-2014 All PG Degree,Degree, & Diploma Institute Nagpur Region :Letter Regarding Proposal for IEEE-Wiley eBooks & Press eBooks
10 18-03-2014 All Institute Nagpur Region :Reminder - letter Regarding result and concession - Update Result and concession information urgentely
11 18-03-2014 Letter for Institute, who have not submitted info.till date :Letter Regarding institute information : email,mobile numbers etc.
10 18-03-2014 Most Urgent- for Diploma Institute Nagpur Region: letter regarding Academic year 2014-15 Diploma praposal hearing on 20th March 2014 for intake increase/decrease,new courses, second shift etc
11 15-03-2014 NEWS: From - Gulabrao Thakare, Jt.Director,Technical Education,Regional Office, Nagpur
10 04-03-2014 Most Urgent-All Diploma Institute Nagpur Region: letter regarding Academic year 2014-15 Diploma praposal hearing on 5th March 2014
9 03-03-2014 Most Urgent-All Institute Nagpur Region: letter regarding Fill information in Placement Module through DTE Instt Login
10 03-03-2014 Most Urgent-All Instt. Nagpur Region: Academic year 2013-14 EBC Objection form
11 28-02-2014 All Degree & PG Degree Institute Nagpur Region: New Undertaking format for Institute - For the Participation in both the Common Entrance Test (CET) and Centralized Admission Process (CAP) for Academic Year 2014-15
10 25-02-2014 MOST URGENT- All Degree Engineering Institute Letter regarding Information of Carry on Student
10 25-02-2014 All Institute Nagpur Region :Letter Regarding institute information : email,mobile numbers etc.
11 25-02-2014 MOST URGENT- All Institute Letter regarding Maratha reservation - upload male/female candidate information through institute login
10 25-02-2014 MOST URGENT- Diploma Institute- Letter Regarding Presentation for academic year 2014-15, intake decrease/increase, new course, second shift course etc.
10 24-02-2014 All Institute Nagpur Region :New letter Regarding result and concession - Update Result and concession information urgentely
11 18-02-2014 MOST URGENT- All Institute Letter regarding result and concession - Update Result and concession information urgentely up to 20 Feb.2014
12 18-02-2014 MOST URGENT- List of Pending Institute- Regarding result and concession - Update Result and concession information urgentely up to 20 Feb.2014
9 18-02-2014 All Diploma Institute Nagpur Region: Undertaking format for Institute - For the Participation in both the Common Entrance Test (CET) and Centralized Admission Process (CAP) for Academic Year 2014-15
10 14-02-2014 MOST URGENT- MBA Institute :Academic Year 2013-14 : Letter Regarding Tution fee of Institute for EBC
9 14-02-2014 All Institute Nagpur Region : Urgent letter Regarding institute information : email,mobile numbers etc.
10 11-02-2014 MOST URGENT :Academic Year 2013-14 : Letter Regarding EBC objection Application
8 11-02-2014 MOST URGENT :Academic Year 2013-14 : Letter Regarding EBC Online application etc.
9 10-02-2014 To Diploma Institute : Regarding Registration fee & Fixed Deposit for New Institute/ New course / Variation of Intake etc.
10 03-02-2014 Revised Letter Regarding Spoken Tutorial Project - Training of master Trainees by IIT Bombay.
9 31-01-2014 All Institute Nagpur Region : Urgent letter Regarding institute information : email,mobile numbers etc.
10 30-01-2014 Extn.Approval Process for Diploma Institute : Regarding Extn. Approval Process Academic year 2014-15 for Diploma Institute
11 29-01-2014 MOST URGENT : Regarding MARATHA RESERVATION - Fill Urgent Online Information through Institute login on DTE Website
11 28-01-2014 ADHISUCHANA : Regarding Admission Process for academic year 2014-15 for Professional Degree & PG Degree Courses
11 24-01-2014 Approval Process for Diploma Institute : Regarding Approval Process Academic year 2014-15 for Diploma Institute
11 21-01-2014 MOST URGENT (ALL INSTITUTE) :- REGARDING MARATHA RESERVATION LETTER : Fill Urgent Online Information through Institute login up to 24th Jan. 2014
11 20-01-2014 Direct Second Year diploma Engg. admission ARC dd Collection
12 03-01-2014 First Year Degree Engg. admission : counselling round dd
13 03-01-2014 Second year Degree Engg. admission : Counselling round dd
11 03-01-2014 Recruitment Advertisement DEC-2013 : WRITTEN EXAMINATION TIMETABLE
12 03-01-2014 Most Urgent for All Dip ARC 2013-14 Institute: :Letter regarding Dip. Admission ARC AMOUNT
13 23-12-2013 Most Urgent : Degree Engg. Institute : Submit Maratha student information up to 24th Dec 2013 Urgentely
14 20-12-2013 Most Urgent Architecture Degree Institute: :Letter regarding Merit list verificaqtion.2013
15 3-12-2013 Recruitment Advertisement 2013.
16 30-11-2013 Most Urgent To All Diploma Institute Nagpur region. :Letter regarding merit list verification
17 21-11-2013 Most Urgent To All Diploma Un-aided Institute Nagpur region. :Letter regarding required urgent Teaching post information
16 20-11-2013 Most Urgent To All Institute Nagpur region. :Letter regarding EBC Online application extension date 2013-14
17 19-11-2013 Most Urgent To All Diploma Institute Nagpur region. :letter No. 3903, Letter regarding Diploma & Non AICTE Ccourses Merit List Verification 2013-14
18 16-11-2013 Most Urgent To All Degree and PG-Degree Institute Nagpur region. :letter No. 3883, Letter regarding Merit List Verification 2013-14
19 24-10-2013 Letter Regarding Winter Leave
20 24-10-2013 Letter Regarding Diploma ARC Collection of Demand Draft
21 23-10-2013 Letter Regarding uses of website and email in Government Institute
22 23-10-2013 Regarding Educatoin Loan for Minority Caniddate
23 22-10-2013 Regarding Training 2013-14 at NITTTR
24 22-10-2013 Most Urgent To All Degree and PG-Degree Institute Nagpur region. : Letter regarding Merit List Verification 2013-14
25 22-10-2013 Most Urgent : EBC Order No.4 Academic year 2012-13.
26 22-10-2013 Diploma Merit List . : Verification Letter No. 3651
27 22-10-2013 Diploma Merit List . : Verification Letter No. 3652
28 22-10-2013 Most Urgente. : Submit EBC Applications / Forms up to 25th Oct 2013 for academic year 2013-14
29 15-10-2013 Most Urgent To All Degree and PG-Degree Institute Nagpur region. : Letter regarding Merit Cum Means Scholarship application
30 09-10-2013 Most Urgent To all Diploma AICTE & NON AICTE Institute. : Letter regarding Distribution of AISHE Honorarium for data uploading for academic year 2010-11 urgentely
31 05-10-2013 Most Urgent To all Diploma/Degree / PG Degree Institute. : List of the institutes not uploaded the Staff / Placement and Hostel Information, Upload Information urgentely through your institute login
32 03-10-2013 To All Degree and PG-Degree Institute.:Letter , Time Table & Instructions : Regarding Degree and PG Degree Institute Merit List Verification 2013-14
33 30-09-2013 To All Diploma Institute.:Letter & Formats : Regarding Diploma Merit List Verification 2013-14 Letter and Formats
34 25-09-2013 Most Urgent to All Institute: :Letter regarding AISHE INFORMATION SUBMISSION
35 25-09-2013 Most Urgent for Degree and PG Degree institute :Letter regarding merit list verification 2012-13
36 25-09-2013 Most Urgent to All Institute :Send urgent information in the given format immediately
37 24-09-2013 Most Urgent :List of Diploma/ PGDM institutes, who have not updated their institute profile on DTE website. These institutes have not registered and filled AISHE DCF-III form and also not updated their RFD details on DTE Website, Update information immediately
38 23-09-2013 Regarding Academic Year 2013-14 Submission of Online EBC Application
39 23-09-2013 Most Urgent : Regarding Academic year 2012-13 objection EBC Application
40 19-09-2013 Most Urgent To all Diploma / Degree / PG Degree Institute. : Regarding Raging prohibition Act
41 19-09-2013 Most Urgent To all POST HSC & POST SSC Diploma ARC 2012-13 . : Regarding amount collected for academic year 2012-13 at ARC
42 19-09-2013 Most Urgent To all POST SSC Diploma ARC 2013-14 . : Regarding amount collected for academic year 2013-14 at ARC
43 19-09-2013 Most Urgent To all POST HSC Diploma ARC 2013-14 . : Regarding amount collected for academic year 2013-14 at ARC
44 17-09-2013 Most Urgent To all Degree / PG Degree Institute. : Regarding MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP 2013-14
45 17-09-2013 Most Urgent To all Diploma/Degree / PG Degree Institute. : List of the institutes not uploaded the Staff / Placement and Hostel Information, Upload Information urgentely through your institute login
46 16-09-2013 To all Degree and PG Degree institute : Regarding Gulabrao Thakare, Joint Director, Technical Eduation, Nagpur, Director, Technical Education Representative for RTM NAGPUR UNIVERSITY & GONDAWANA UNIVERSITY
47 16-09-2013 Most Urgent To all Diploma Institute. : Regarding Post Matric Scholarship
48 10-09-2013 Most Urgent To all Degree and PG Degree instt. : Submit faculty and student details information by hand along with softcopy and hardcopy in given format A urgentely up to 10th september 2013 by 5.00 pm (letter and proforma in pdf)
49 07-09-2013 Most Urgent To all Degree and PG Degree instt. : Submit faculty and student details information by hand along with softcopy and hardcopy in given format A urgentely up to 10th september 2013 by 5.00 pm ( proforma download in excel format)
50 07-09-2013 Most Urgent :List of the Institute not completely update RESULT & CONCESSION INFORMATION up to 7th Sept.2013 (If institute not update the Information immediately,those institute will not get benefit of fee reimbursement)
51 04-09-2013 Most Urgent Online Minority Application Important points
52 02-09-2013 Most Urgent :List of the Institute not completely update RESULT & CONCESSION INFORMATION up to 2nd Sept.2013 (If institute not update the Information immediately,those institute will not get benefit of fee reimbursement)
53 26-08-2013 Most Urgent Letter Regarding E.B.C. & Minority Online Application Training schedule on 4th September 2013
54 23-08-2013 EBC Academic year 2012-13 Order No. 03
55 20-08-2013 Most Urgent to all Diploma AICTE & Non-AICTE Institute / PGDM Institute Nagpur Region : Fill AISHE 2011-12 Information urgentely :
56 17-08-2013 Most Urgent :List of Institute in Nagpur District : Letter Regarding Talathi and Clerk cum Typist Examination concern contact urgentely on Tel. No. 0712-2565976 at Collector office
57 14-08-2013 Most Urgent :All Degree in Architecture (B.Arch.) Institute Nagpur Region : Regarding Upload the admission on DTE Website Up to 16 August 2013.
58 08-08-2013 Letter Regarding EBC 50% Fee rembersement Budget for academic year 2013-14 submit up to 31 August 2013
59 07-08-2013 Regarding state Govt. Minority Scholarship
60 05-08-2013 Diploma Institute: Regarding Hamipatra for caste validity certificate etc
61 03-08-2013 Most Urgent :All Institute in Nagpur District : Regarding e - scholarship principal meeting
62 03-08-2013 All Degree and PG Degree Institute Nagpur Region :Merit Cum Means Scholarship Activity Schedule 2013-14
63 01-08-2013 Most Urgent :LIST OF THE INSTITUTE NOT COMPLETELY UPDATE RESULT AND CONCESSION INFORMATION UP TO 31ST JULY 2013 (IF INSTITUTE NOT COMPLETELY UPDATE THE INFORMATION IMMEDIATELY, THOSE INSTITUTE WILL NOT GET BENEFIT OF FEE REIMBURSEMENT IN NEXT YEAR and WILL NOT VERIFY THE MERIT LIST OF CURRENT YEAR AS PER DTE LETTER)
64 29-07-2013 All professional PG Degree / Degree / Diploma Instt. :Letter Regarding quality improvement in the Institute
65 29-07-2013 Most Urgent to all Diploma Instt : Letter Regarding Diploma adimission of A. Y 2013-14 TFWS CAP
66 26-07-2013 Most Urgent to all Degree Engg. and Degree Pharmacy Instt : Letter Regarding schedule of Online Updation and Confirmation of seats available for Direct Second year Degree Engineering and Pharmacy admission trhourgh CAP by the institute up to 5th August 2013
67 22-07-2013 Most Urgent :LIST OF THE INSTITUTE NOT COMPLETELY UPDATED INFORMATION OF RESULT AND CONCESSION UPDATE INFORMATION UP TO 24 TH JULY 2013 (IF INSTITUTE NOT UPDATE THE INFORMATION IMMEDIATELY, THOSE INSTITUTE WILL NOT GET BENEFIT OF FEE REIMBURSEMENT IN NEXT YEAR and WILL NOT VERIFY THE MERIT LIST OF CURRENT YEAR AS PER DTE LETTER)
68 20-07-2013 Letter regarding institute transfer / NOC / and internal branch transfer for academic year 2013-14
69 16-07-2013 Letter to D.Pharm Instt regarding academic year 2013-14, No admission for Diploma in Pharmacy (D.Pharm.) 2nd shift
70 10-07-2013 Urgent Letter : Regrading arrangement for student of SAP Training Program
71 01-07-2013 Sr. List of Group "C" & "D" Employee Nagpur Region . as on 1.1.2013
72 01-07-2013 To Diploma Instt.Nagpur : Letter Regarding Institute Transfer of candidate /branch change up to 12th july 2013
73 29-06-2013 Most Urgent :To all Professional institute Nagpur region : Letter Regarding Document Verification
74 29-06-2013 Most Urgent :To all ME/M.Tech Instt.Nagpur region : Letter Regarding Update sanction intake through your institute login up to 1st july 2013
75 29-06-2013 Most Urgent :To all Degree/Diploma/PG Degree Instt.Nagpur region : Letter Regarding Result & Consession Management information fill up to 4 July 2013
76 28-06-2013 Most Urgent :To Degree Engineering/Pharmacy/Architecture Institute etc.. Nagpur Region : Letter regarding No Objection Certificate (NOC) For Institute Transfer
77 27-06-2013 Regarding induction training program phase II at Govt.Poly, Arvi
78 27-06-2013 To all Professional Institute Nagpur Region : Letter regarding Tree distribution for plantation 2013-14
79 20-06-2013 Most Urgent :To all Professional Institute Nagpur Region : Letter regarding Pending Merit list verification 2012-13
80 19-06-2013 Most Urgent :To all Institute Nagpur Region : Regarding Educatoinal Facility LETTER AND FORMAT OF UNDERTAKING
81 18-06-2013 Most Urgent :To First year Diploma Enggg./Pharmacy/HMCT Instt.: Regarding Surrender seat of Institutional quota for academic year 2013-14 , Professional Degree, PG Degree Minority institute and Unaided Institute
82 18-06-2013 Most Urgent :To ALL Instt.:regarding Tree Plantation Program
83 15-06-2013 Most Urgent :To ALL DEGREE & PG DEGREE Instt.: Regarding Surrender seat of Institutional quota for academic year 2013-14 , Professional Degree, PG Degree Minority institute and Unaided Institute
84 12-06-2013 Most Urgent :To Diploma Instt.: Regarding ARC Training for POST SSC Diploma admission for academic year 2013-14
85 10-06-2013 Most Urgent :To Diploma Instt.: Regarding Surrender seats for CAP of academic year 2013-14
86 04-06-2013 Press Note :Regarding MT-CET 2013 Result
87 04-06-2013 Most Urgent :To all Institute Nagpur Region : Regarding Educatoinal LETTER AND FORMAT OF UNDERTAKING
88 01-06-2013 Most Urgent :To Diploma Engg. Instt.: Letter Regarding Direct Second Year admission for academic year 2013-14 through CAP
89 31-05-2013 Most Urgent :Letter Regarding refund of money for class IV (Peon / Hamal / Attendent etc. recruitment)
90 29-05-2013 Most Urgent :To Degree Institute : Letter Regarding New course / Variation of Intake submission of Processing Fee
91 28-05-2013 Most Urgent :To MCA Institute : Letter Regarding ONLINE Vacancy updation of MCA (Direct Second Year) for academic year 2013-14
92 28-05-2013 Most Urgent :To Degree Institute : Letter Regarding New course / Variation of Intake submission of fixed Deposit
93 27-05-2013 Most Urgent :To Diploma Institute : Letter Regarding New course / Variation of Intake submission of fixed Deposit / Registration fee
94 23-05-2013 Recruitment Advertisement - March 2013 & April 2013 : Final Selected Candidate List
95 22-05-2013 Recruitment Advertisement - March 2013 & April 2013 Interview List / Selected List
96 21-05-2013 Recruitment Advertisement - March 2013 & April 2013 Written Exam Result
97 21-05-2013 Hamipatra for Diploma admission 2013-14
98 21-05-2013 All Government and Govt. aided Polytechnic : Regarding setting 35 model National Vocational Education Qualification Training Instt.
99 20-05-2013 Most Urgent : Regarding Tree Plantation Program
100 20-05-2013 Regarding ST Bus facility reimbursment
101 18-05-2013 Most Urgent :To all Institute Nagpur Region urgent information required in given format : Regarding Education loan and cancelation of interest on loan
102 09-05-2013 Letter Regarding cancelation of admission and return the original certificate
103 08-05-2013 Regarding Recruitment Advertisement - March 2013 & April 2013 Written Exam Timetable
105 08-05-2013 Regarding Recruitment Written Exam Schedule on 21.05.2013 , Class-IV Recruitment Cancellation & Intimation about Non-Creamy-Layer Certificate
106 07-05-2013 EBC Academic year 2012-13 Order No. 02
107 07-05-2013 New EBC Hamipatra (revised)
108 04-05-2013 Not Eligible candidate of Recruitment Advertisement - March 2013 & April 2013
109 04-05-2013 Most Urgent :To all Institute Nagpur Region : Regarding online fee approve Academic year 2012-13 for Minority scholarship
120 03-05-2013 Most Urgent : To All Degree Engineering College :Submit urgent information of Placement for job in Attached format today up to 3.00pm
121 02-05-2013 Most Urgent : Regarding Undertaking for Academic year 2013-14 from Diploma Institute
122 30-04-2013 Most Urgent : Regarding Tree Plantation Program
123 27-04-2013 To all Diploma Institute Nagpur Region : Regarding Inviting application in L&T for Diploma Engineer Trainee
124 23-04-2013 To all Institute Nagpur Region : Regarding Educatoinal Facility LETTER AND FORMAT OF UNDERTAKING
125 23-04-2013 Most Urgent : To M.E./M.Tech and M.Architecture InstituteS Nagpur Region : LETTER AND FORMAT OF UNDERTAKING (Submit in Attached format up to 25th April 2013)
126 23-04-2013 To all Institute Nagpur Region : Regarding Issuing Transfer Certificate
127 11-04-2013 Most urgent Letter regarding intake variation/new courses/closer of instt/extn.approval ect. verification academic year 2013-14 of Diploma institutes
128 11-04-2013 Recruitment Advertisement - 2013
129 10-04-2013 Most urgent Letter regarding intake variation/new courses/closer of instt/extn.approval ect. verification academic year 2013-14 of Degree/P.G. Degree/P.G.Diploma institutes
130 10-04-2013 Letter2 & format of Skill Development Implementation Program
131 09-04-2013 Letter Regarding HAMIPATRA For first year Post Graduate Degree (M.E./M.Tech./M.Arch.) admission in academic year 2013-14
132 09-04-2013 Letter & format of Skill Development Implementation Program
133 06-04-2013 Letter Regarding for HAMIPATRA For first year Diploma admission in academic year 2013-14
134 06-04-2013 Letter Regarding first year Diploma admission through Centralise Admission Process
135 06-04-2013 Most Urgent to all Degree/Diploma/PG Degree Instt. : Letter Regarding Result & Consession Management
136 25-03-2013 Recruitment Advertisement - 2013
137 13-03-2013 Revised Undertaking Proforma for Post Graduate Degree "MBA" Institute
138 11-03-2013 Sr. List of Group "C" & "D" Emp. as on 1.1.2013,Appointed in bet'n 01.01.2012 to 31.12.2012 (Post :Sr.Clerk,Jr.Clerk,Driver,Lab.Asst.,Technical Post,Store Keeper,Asst.Librarian,Libriary Attendent,Lab.Attendent,Class IV(SSC Pass&Fail))
139 07-03-2013 EBC Academic year 2011-12 Order No. 06.
140 02-03-2013 Most Urgent : All Degree, PG Degree/ PG Diploma, and Diploma Institutes, Letter regarding sent Urgent Institute Information
141 28-02-2013 Letter regarding First year Diploma and Direct Second year Diploma / Non-AICTE Institute : Letter regarding Merit list verification 2012-13
142 20-02-2013 Hearing : Approval Process 2013-14 Diploma Engineering Intake Variation / New Course etc ..
143 15-02-2013 Most Urgent : Notification / Hearing Regarding Intake Variation / Close institutes (Degree/PG Degree/ PG Diploma )etc ..
144 13-02-2013 Letter Regarding Mahila Takrar Samiti etc..
145 13-02-2013 Letter Regarding Undertaking Form for Degree and PG Degree Institute etc..
146 13-02-2013 NOC Regarding Academic year 2013-14 diploma Instt. Intake variation/Close Instt./Close Courses etc..
147 12-02-2013 EBC Academic year 2012-13 Order No. 01.
148 12-02-2013 Hearing : Approval Process 2013-14 Diploma Engineering Intake Variation / New Course
149 02-02-2013 Undertaking Proforma for Centralised Diploma Course (Polytechnic/D.Pharm/Dip.HMCT etc.) Admissioin
19 22-01-2013 Most Urgent & Important: :Letter Regarding hearing of Intake variation in Degree/PG Degree/PG Diploma etc.
150 21-01-2013 Most Urgent & Important: :Letter Regarding submission of UID/EID Number for Minority Scholarship
151 19-01-2013 Most Urgent & Important: :Letter Regarding Minority Scholarship Credited Only in Bank Account
152 16-01-2013 Notification and Diploma approval Process 2013-14
153 10-01-2013 Appointment Order of Lab Assistant and Junior Clerk
154 09-01-2013 EBC Academic year 2011-12 Order No. 05.
155 08-01-2013 Most Urgent : Letter regarding Submission of EBC Proposal 2012-13.
156 05-01-2013 Degree & PG Degree Intake variation from 2013-14 in Existing Institute.
157 05-01-2013 Most Urgent, Regarding List Verification: Diploma First year/Second year Engg. / Pharmacy / Non-AICTE Courses.
158 03-01-2013 Hearing : Degree and PG Degree Courses Intake Variation & New Courses 2013-14.
159 03-01-2013 Hearing : Diploma Courses Intake Variation & New Courses 2013-14.
160 31-12-2012 Regarding final permission of DTE New Diploma Courses ,Intake variation, second shift Diploma started in degree college etc.
161 24-12-2012 Letter To Govt. & Govt aided Instt : Regarding Mahila Takrar Niwaran Samiti
162 19-12-2012 Most Urgent to Diploma Instt.: Regarding Approval Process 2013-14
163 17-12-2012 Most Urgent : Regarding Intake Variation Degree and Diploma Institute Letter and dual Degree Course
164 11-12-2012 Regarding Intake Variation Degree and Diploma Institute Letter
165 11-12-2012 Regarding Equility of Male and Female in Educational Institute
166 11-12-2012 State Minority Application Schedule extension for all : Online Application filling last date for candidate is 17/12/2012, For details see schedule
167 22-11-2012 Letter to all MBA and MCA Instt. Regarding Direct Second year Admission
168 22-11-2012 Letter to all Degree & PG Degree Instt. regarding Dual Degree Proposal
169 21-11-2012 Letter to all AICTE affilated instt : AICTE Workshop schedule on 27 Nov.2012
170 19-11-2012 Letter Regarding Direct Second Year Diploma Admission Information not updated on Website on or before last Date
171 02-11-2012 Urgent information required for CM Office
172 31-10-2012 Submission of EBC New Proposal 2012-13
173 31-10-2012 Raging Prohibation Act 2012
174 23-10-2012 Recruitment Advertisement 2012
175 19-10-2012 Diploma Merit List Verification Rules, check list and Formats
176 19-10-2012 Diploma Merit List Verification Schedule : Nagpur District Institutes
177 19-10-2012 Diploma Merit List Verification Schedule : Wardha District Institutes
178 19-10-2012 Diploma Merit List Verification Schedule : Bhandara,Gondia and Gadchiroli District Institutes
179 19-10-2012 Diploma Merit List Verification Schedule : Chandrapur District Istitutes
180 19-10-2012 Skill Development Implementation Program
181 19-10-2012 E.B.C. Academic Year 2011-12 Order No.4
182 17-10-2012 Schedule for all Degree and PG Degree Institute Merit list verification Program 2012-13
182 09-10-2012 To all Degree and PG Degree Institute : Letter and Guideline for Merit List Verification
183 01-10-2012 Most Urgent : List of Institute's not register & update the AISHE Information, Update urgently
184 24-09-2012 Letter Regarding Feedback for Perspective Plan
185 14-09-2012 Urgent letter Smaranpatra: About Mahila Takrar Nivaran Samiti
186 14-09-2012 Regarding Distribution of ARC Hororarium and submission of Demand Draft of collected amount in ARC activity for online admission process
187 12-09-2012 Direct Second Year Diploma & Non-AICTE Institute Admitted candidate Uploading schedule
188 11-09-2012 Urgent Letter To all Institute :Regarding EBC Proposal Budget - 2012-13
189 10-09-2012 Urgent Letter To all Institute :Need Instt. Information of Registration in Charity Commissioner Office
190 4-09-2012 Letter regarding Budget 2012-13 & 2013-14
191 4-09-2012 Sr.List of Government Employee under Technical Eduation Regional Office, Nagpur
192 31-08-2012 Letter to all Professional Instt. : Merit Cum Means Orientation Program at Nagpur on 7 Sept.2012
193 29-08-2012 New Diploma Courses,Intake Variation,Diploma IInd Shift final Permission etc..
194 28-08-2012 Urgent letter For all Colleges : Regarding Facility / environment for disabled
195 28-08-2012 Urgent : About Mahila Takrar Nivaran Samiti
196 27-08-2012 Urgent Instruction For all Colleges : Regarding North-East Candidates Information. Kindly upload before 11 am
197 16-08-2012 Most Important Letter : Regarding Post SSC Diploma Polytechnic Counseling Round Nagpur Region
198 16-08-2012 Most Important : Letter Regarding Post Matric Minority scholarship Institute Information
199 08-08-2012 Lette2 regarding Mahila Takrar Niwaran Samiti
200 31-07-2012 Letter regarding Mahila Takrar Niwaran Samiti
201 27-07-2012 Most Urgent: Letter regarding Seats available for admission to Direct Second Year Engineering/Pharmacy for the year 2012-13
202 26-07-2012 Most Important : Letter Regarding Document verification for Admission in Professional Courses
203 19-07-2012 Most Urgent : 100 Corer Tree Plantation Program letter
204 6-07-2012 To All Institute : Letter Regarding need permission for selling a foods
205 1-07-2012 Most Urgent : For academic year 2012-13, All Diploma Engg.(Polytechnic)/D.pharm/Diploma HMCT (Minority and Un-Aided ) Institute Online surrender seats for CAP up to 3.7.2012
206 28-06-2012 Most Urgent : For academic year 2012-13, All professional Degree / PG Degree ( Minority and Un-Aided ) Institute Online surrender seats for CAP up to 30.6.2012
207 25-06-2012 E.B.C. Academic Year 2011-12 Order No.3
208 20-06-2012 Most Important letter for all Institute: Regarding Shikshan shulk
209 19-06-2012 Important Notice for all Institute: Shikshan shulk as per Shikshan shulk Samiti
210 15-06-2012 Most Urgent : Letter for availablity of Center for M.P.S.C. Exam
211 04-06-2012 E.B.C. Academic Year 2011-12 Order No.2
212 04-06-2012 About Direct Second Year Engineering Diploma Admission - 2012-13
213 04-06-2012 All Un Aided Diploma, Degree and PG Degree Institute for First year Admission 2012-13, Seats surrender for CAP Up to 15th June 2012
214 04-06-2012 Hamipatra for E.B.C.- 2011-12
215 01-06-2012 E.B.C. Academic Year 2011-12 Order No.1
216 29-05-2012 Sr.List of Nagpur region Grade C & Grade D Employee.
217 29-05-2012 Circular : Releave Transfer Employee.
218 08-05-2012 Reminder : Most Urgent : Register AISHE (All India survey of higher education) Information through DTE Website : List of Institute not yet registered.
222 02-04-2012 Most Urgent : Urgent Information required Professional Courses Degree admission Invalid Caste Validity Certificate.
223 02-04-2012 Urgent : Update AISHE (All India survey of higher education) Information : List of Institute Information not Update up to 31 March 2012.
224 31-03-2012 Urgent Update RFD information : List of Institute RFD Information not Update up to 31 March 2012.
225 31-03-2012 Most Urgent : 100 Corer Tree Plantation Program
227 22-03-2012 Letter :All State Govt. Approved Diploma and PGDM Instt. Maharashtra
229 22-03-2012 Urgent Letter : Update your RFD Information through DTE Institute Login Up to Monday, March 26, 2012. Up to 2.00 PM. treat it Urgent
231 20-03-2012 Urgent Letter : SAP Training Program
236 06-03-2012 All India Survey of Higher Education - Stand alone Institute
240 03-03-2012 About SAP Programme
241 02-03-2012 Contract Lecturer (Textile/English), Assistant Professor(English) Personal Interview Schedule
242 29-02-2012 About SAP Program for Minority
243 18-02-2012 Tobaco Free Educational Institutes Program : rapidaly Implimetation
245 31-01-2012 NITTTR, Bhopal , Recomondation names for Training
246 30-01-2012 Update Information of Result Framework Document on DTE Website : letter
251 09-01-2012 Most Urgent : 100 Corer Tree Plantation Program
251 09-01-2012 EBC Bank details format
252 04-01-2012 State Road Security Program
256 30-12-2011 World Education And Training 2012 Conference and Exhibition
259 01-12-2011 Advt.-Recruitment of Teachers on Contract Basis. Last Date 10 Dec 2011
262 25-11-2011 100 Corer Tree Plantation Program
265 16-11-2011 NBA Accreditation Letter.
266 11-11-2011 Tobaco and Segarate Ban Program from 14 Nov 2011 to 25 Jan 2012.
268 24-10-2011 All India Survey on Higher Education- Stand Alone Institute
275 17-10-2011 Letter to Govt.,Govt aided & University Manage Institute under Nagpur Region for Training of Employment and self Employment Services
276 13-10-2011 Meeting letter for District Development Program
277 13-10-2011 Under the Directorate of Technical Instt : Start Insurance for student
278 07-10-2011 Letter to all Institute under Nagpur Region for Information of Bank Account
280 04-10-2011 Diploma Merit List Verification Rules, check list and Formats
284 01-10-2011 Urgent DTE Instruction: All of The Nagpur Region Institutes should update the Statistical Information through Institute Login immediately and up to date Information Upload before MERIT LIST VERIFICATION & send the report to Regional Office
285 30-09-2011 Letter to Govt.,Govt aided , University Manage and UnAided Institute under Nagpur Region of Raging Act 2011-2012
296 17-9-2011 Appeallate Officer and Information Officer of Regional Office, Nagpur
297 17-9-2011 Adhawa Meeting at Regional Office, Nagpur
298 15-9-2011 Circular : New Joint Director Address
299 15-9-2011 Academic Aduit effective curriculum Training at NITTTR Pune
300 14-9-2011 Letter for Collect DD of First Year CAP Round Admission Degree in Engineering (Including Autonomous Instt.) & Degree in Pharmacy
301 9-9-2011 Handicap Equipment Assistance letter-2nd
302 8-9-2011 Handicap Equipment Assistance letter